21 augusti, 2023

Trombolyssjuksköterskan Åsa Lundin – alltid redo inom fem minuter

I Göteborg utförs all trombolysvård vid akut stroke på Sahlgrenska sjukhuset. Drygt 75 procent av alla inkommande patienter behandlas inom 30 minuter. Det är långt över riksgenomsnittet i Sverige. "Ju snabbare behandling, desto fler hjärnceller kan vi rädda", säger Åsa Lundin, trombolyssjuksköterska på strokeavdelning 135.

"Nästan alla patienter som kommer hit är dåliga och blir bättre. Det är fantastiskt känsla att få meddela en anhörig det", säger trombolyssjuksköterskan Åsa Lundin. Text och bild: Charlotte Benjaminsson.

Statistik från kvalitetsregistret Riksstroke visar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i toppklass och långt över riksgenomsnittet för behandling med trombolys inom 30 minuter vid akut stroke. Trombolys är en läkemedelsbehandling för att lösa och behandla blodproppar i hjärnan vid ischemisk stroke, där en blodpropp blockerar blodflödet till hjärnan. Läkemedlet ska ges så snart som möjligt efter symtom på stroke, helst inom 4,5 timmar, för att återställa blodflödet till det drabbade området och minimera hjärnskada och allvarliga komplikationer.

– Ju fler hjärnceller vi kan rädda desto bättre. Proppen löser upp sig som en brustablett och vi kan redan efter några minuter se en förbättring, säger Åsa Lundin som har arbetat som trombolyssjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1999.

– Det här är ett häftigt jobb där vi räddar människor till ett betydligt bättre liv än vad de hade haft en chans till annars. Samtidigt är vi beroende av allmänheten och anhöriga som behöver se till att patienterna snabbt kommer till oss när de insjuknar, fortsätter hon.

Fakta: stroke

Årligen drabbas cirka 25 000 personer i Sverige av stroke som är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadorna visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs från hjärnan, till exempel tal, rörelser, känsel och syn.

Två behandlingar kan ges vid akut stroke: Propplösande behandling – trombolys – där läkemedel ges för att lösa upp proppen. Den andra behandlingen är trombektomi, där man går in med en kateter i ljumsken och drar ut blodproppar ur hjärnan med hjälp av olika verktyg.

Har fem minuter på sig

Åsa är en av nyckelspelarna i Sahlgrenska Universitetssjukhusets effektiva stroke-vårdkedja. Hon har särskild utbildning inom trombolysbehandling. När larmet går och en patient med stroke-symtom kommer in till röntgen med ambulans möter läkare och trombolyssjuksköterska upp på plats. De genomför behandlingen och övervakar därefter patientens tillstånd under och efter proceduren.

Sjuksköterskan förbereder en maskin som ger läkemedel.

– Från det att läkaren slår ut larmet och det piper i min sökare har jag fem minuter på mig att ta mig till röntgen. Visar det sig att det är en propp ger jag en spruta med propplösande läkemedel och sedan får patienten fortsatt propplösande dropp och övervakning i en timme uppe på avdelningen.

I snitt en patient per dag

I Göteborg är trombolysvården koncentrerad till ett sjukhus: Sahlgrenska. Larmen är många.

– I genomsnitt har vi en patient per dag som kommer in och behöver trombolysbehandling, men det kan variera från ingen alls till sex på ett pass eller flera larm samtidigt. Därför måste vi hela tiden bli snabbare och förbättra oss, säger Åsa och berättar att de övar regelbundet tillsammans med läkare och röntgen för att spara sekunder.

Åsa Lundin framför ett fönster.

Efter behandling vårdas patienten i minst ett dygn med efterföljande röntgen. Därefter kan de flyttas till sina hemsjukhus. Vårdkedjan har utvecklats successivt genom åren – från att endast anestesipersonal på röntgen fick ge behandlingen, till att den idag ges uppe på strokeavdelningen.

– Det har hänt så mycket under de år jag har jobbat. När jag började gjorde man knappt något med den här gruppen, de låg i sina sängar, fick en Trombyl och lite träning. Nu räddar vi liv varje dag, berättar Åsa.

Jobbet innebär mycket mer än att blanda läkemedel, ge en spruta och ett dropp.

– Vi är med patienterna hela vägen, vilket kan vara avgörande om tillståndet förändras snabbt. Ofta kan vi också snabba på processen genom att vara pålästa och förberedda redan innan patienten kommer in.

Hur kommer det sig att Sahlgrenska är så snabba med trombolysbehandling?

– Vi har engagerade läkare och personal som tycker det är roligt att utvecklas. När patienten kommer in är det många som ska göra sina delar parallellt med varandra. Vi försöker hela tiden förbättra oss genom övningar för att veta hur vi ska kommunicera med varandra och vem som gör vad och var vi ska stå. Sen krävs också många larm så att vi hela tiden får göra detta, då blir vi bra på det också.

Fakta: Riksstroke

  • Riksstroke är ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård som samlar in, analyserar och följer upp data om insjuknande och sjukhusvistelsen.
  • Under 2022 behandlades drygt 75 procent av antalet strokepatienter efter ankomst till Sahlgrenska sjukhuset med trombolys inom 30 minuter. Riksgenomsnittet är 46 procent.

Tre snabba frågor om jobbet som trombylossjuksköterska

Vad lockade dig till yrket?

– Jag hade egentligen bestämt mig för att inte arbeta inom vården, men omprövade det beslutet och det har jag inte ångrat en sekund. Att vara sjuksköterska är ett mycket stimulerade arbete där jag aldrig vet från dag till dag vad som ska hända, det passar mig perfekt.

Hur kom det sig att det blev just strokevården?

– Jag blev tipsad av en kompis. På intervjun möttes jag av två underbara undersköterskor som sålde in att det här var världens bästa ställen att jobba på, och det var det! Jag trivs med att arbeta både i den riktigt akuta vården och att följa patienten efteråt. Bitvis är det tungt omvårdnadsmässigt, men jag lär mig fortfarande något nytt varenda dag och det är så häftigt. Jag har bra kollegor, chefer och läkare och nästan alla patienter som kommer hit är dåliga och blir bättre. Det är fantastisk känsla att få meddela en anhörig det.

Vad tycker du är viktiga egenskaper för jobbet som trombolyssjuksköterska?

– Som individ behöver man känna sig trygg i det akuta patientmötet och i de bedömningar man gör då. Man behöver vara trygg i sig själv och ha jobbat några år, det är nog först då man tycker det är roligt. För oss är det viktigt att man först arbetar några år på strokeavdelningen för att lära sig om patienterna och därefter en tid på vår akuta del som tar emot trombolyspatienterna. Just nu har vi sex sjuksköterskor med trombolyskompetens dagtid och totalt elva dygnet runt.

Text: Charlotte Benjaminsson
Publicerad: 21 augusti 2023 11:35
Uppdaterad: 23 augusti 2023 08:33
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.