27 mars, 2024

Tillsammans genom krisen – Yngreforum lyfter mjuka värden

Hur tar vi oss igenom krisen tillsammans – och minskar oron som den leder till? Detta ville Yngreforum fokusera på när de träffade sjukhusledningen för att lyfta sina tankar om hur oro kan bemötas i organisationen. Fokus på hopp, intern kommunikation och delaktighet var deras förslag framåt.

Anna Rosén, data scientist på kompetenscentrum AI och del av Yngreforum.

För 15 år sedan tog dåvarande sjukhusledning initiativet att starta Yngreforum, för att ge de yngre medarbetare en tvärvetenskaplig röst på sjukhuset. I dagsläget består forumet av 12 personer med olika professioner, och nya personer tas in varje år för att diskutera och lyfta frågor man tycker är viktiga på sjukhuset. Tanken är att de yngre ska få inflytande och möjlighet till delaktighet. Under ett visst antal dagar om året träffas man för att brainstorma fram olika teman, idéer och förslag att fokusera på.

– Jag har varit med sedan september förra året, och ett av de teman som vi kom fram till i höstas var krisen. Tidigare har vi jobbat både högt och lågt kring saker vi tyckt var viktiga, men nu ville vi verkligen belysa och fokusera på detta, för vi vet att det finns mycket oro hos personalen just nu, säger Anna Rosén, data scientist på kompetenscentrum AI.

Hur minska oro och stress?

Gruppen utgick från en upplevelse som många av vårdens medarbetare kan vittna om: att arbeta snabbare och mer effektivt, men med färre resurser. Hur kan man adressera detta och minska känslan av oro och stress? Yngreforum landade i att det går, med mer hopp, delaktighet och intern kommunikation. Det kan innefatta saker som att tydliggöra meningsfullheten, att uppmärksamma medarbetarna och deras insatser på ett konkret sätt, att vara noga med att involvera medarbetarna inför förändringar och att öka det tvärprofessionella arbetet. Ytterligare en viktig parameter, tror Yngreforum, är att ledningen är ärlig, tydlig och transparent gentemot medarbetarna. 

– Vår tanke var att hitta områden där vi kan göra mer och bättre, inte kritisera eller peka finger utan tänka framåt. Vi kommer inte med konkreta förslag utan vill vara en ”think tank” för andra att kunna tänka utifrån sina förutsättningar. Vi har bland annat hållit en presentation på SULG och haft en workshop på ett frukostmöte för verksamhetscheferna, berättar Anna Rosén.

Efter att ha planterat tankarna hos olika delar av ledningen lämnar Yngreforum över stafettpinnen.

– Vi har inget mandat att driva frågorna till något konkret, men vi har fått bra gensvar för våra tankar och mycket av det vi tidigare presenterat har tagits vidare.

Viktigt få upp yngre medarbetares perspektiv

Att ha en aktiv dialog med unga medarbetare på sjukhuset är värdefullt för sjukhusledningen, menar kommunikationsdirektör Anders Goliger.

– Det är ett sätt att bidra till att strategiska frågor hamnar på agendan, och Yngreforum är viktigt för att fånga upp yngre medarbetares perspektiv. Kompetensförsörjning är en av de stora frågorna för sjukvården och för att lösa den behöver vi lyssna på unga medarbetare. De som är under 35 år idag kommer att driva sjukhuset framöver.

Hur tar ledningen vidare dessa tankar och idéer?

– Vi har haft en bra dialog med Yngreforum kring punkterna de tagit fram, som sedan tagits vidare till verksamhetscheferna. Det blir spännande samtal mellan chefer och medarbetare från olika håll, och det hjälper chefer i deras arbete. Dessutom är det en bra idé att träffas över olika professioner. Det blir mer fokus på det vi har gemensamt än det som skiljer oss åt mellan verksamheter och sjukhus. 

Några konkreta projekt eller arbetssätt ska diskussionerna inte mynna ut i i detta läget – men vad som händer längre fram återstår att se, säger Anders Goliger.

– Yngreforums uppdrag är att komma med tankar och idéer och initiera sjukhusövergripande samtal som kan påverka kultur och arbetssätt på sjukhuset. Vad det blir i slutändan handlar om hur vi tillsammans sätter kursen. Men Yngreforums tankar har lett till konkret förändring tidigare, exempelvis har de efterlyst fler kombinationstjänster och flexibla tjänster som är på gång nu.

Läs mer:

Yngreforum lyfter fram det stöd som finns kring psykisk hälsa

Sahlgrenskapodden: Yngreforum – tankesmedjan för unga medarbetare

Text: Lisa Stevik
Publicerad: 27 mars 2024 14:13
Uppdaterad: 11 april 2024 08:12
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.