Artiklar

Nationell kraftsamling kring kvantteknologi – tar steget in i sjukvården

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att ha en ledande roll i ett nytt nationellt projekt kring mognadsgraden för kvantteknologi i den svenska hälso- och sjukvården. Efter att ett företag för första gången investerat i en kvantdator i sjukhusmiljö i USA, kan en liknande utveckling bli aktuell även i Sverige. Det tror Justin Schneiderman, forskare och projektledare.

Bättre diagnostik i buss

Nu har forskningsteamet på Hjärtbussen lyckats samla in data från 200 patienter och dragit många intressanta lärdomar kring patienter med hjärtsvikt.

”Teknik som halverar vårdköerna och räddar liv”

Hur kan sjukvården dra nytta av de moderna tekniska innovationerna? Och på vilket sätt möts läkarkonst och ingenjörskonst? Ett möte skedde i alla fall på Göteborgs Läkarsällskap den 9 mars, när såväl Sahlgrenska Universitetssjukhusets direktör och Chalmers tekniska högskolas rektor var inbjudna.

”Vi får tid till annat än att sitta i telefon”

En gravid kvinna som behandlas med epilepsiläkemedel behöver ha tät kontakt med sin epilepsisjuksköterska. Ett skräddarsytt digitalt verktyg har gjort kontakten mellan mottagningen och patienten smidigare och mer lättillgänglig.

Så undersöks covid-patienternas lungor

På röntgen ser man tydligt hur covid-19 visar sig som gråvita stråk i tidigare friska lungor. Under pandemin har röntgensjuksköterskorna ibland fått springa ut och röntga på avdelningar 13 gånger per dag.

”Förr var jag duktig på att sticka, men nu är jag ju lite ringrostig”

Yvonne Hedegärd lämnar skrivbordet, letar efter Venflon i förråden och friskar upp gamla kunskaper från sjuksköterskeutbildningen 1986.

Första robotassisterade operationen för att lägga in elektroder i hjärnan hos patient med svår epilepsi

I februari genomfördes den första robotassisterade operationen för att lägga in tolv elektroder i hjärnan hos en patient med svår epilepsi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Miniroboten som användes är den första i sitt slag i Europa.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.