14 november, 2023

Symposium om bristande tillgänglighet i vården

Den 4 december arrangerar Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS) tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Forskningsstiftelsen Albert Ekman ett symposium om bristande tillgänglighet i vården. Bland talarna återfinns bland annat Ann-Marie Wennberg, Professor, tidigare sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Helén Eliasson, Regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen.

Den 4 december arrangeras symposiet Bristande tillgänglighet i vården: Struktur- eller resursproblem? Bland talarna återfinns bland annat Ann-Marie Wennberg, Professor, tidigare sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bakgrunden till symposiet är att det finns många uppfattningar om vad som är orsaken till vårdens bristande tillgänglighet och att det därmed finns olika förslag på lösningar.

– Vissa grupper, oftast inom professionen, anser att det främst är brist på resurser som är orsaken, medans det är vanligare att analytiker och industri menar att det i grunden är ett strukturproblem säger Kent Lundholm, senior professor, tidigare kirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande för NHS är en av initiativtagarna till symposiet.

– Så utgångspunkten är att det hade varit intressant att ha en dialog kring problemet och vad som kan göras.

Under symposiet kommer ett antal presentationer med olika synpunkter på problemet läggas fram av personer med aktuell och gedigen erfarenhet av vården, och dagen avslutas med en paneldiskussion.

 – Här kan vi få till en dialog och möjlighet att lyssna på hur de som har aktuell erfarenhet ser på problemet och vad de anser att det finns för möjligheter att hantera situationen. Få har väl så mycket erfarenhet som Ann-Marie Wennberg som har jobbat på Sveriges största sjukhus och också har ett nationellt uppdrag om vårdkomptens, säger Kent Lundholm.

Kent Lundholm, senior professor och ordförande för NHS.

Att såväl regionfullmäktiges ordförande som Sahlgrenska ordförande medverkar betyder också att det blir möjligt att lyssna på vad politikerna har för uppfattning och vilka röda linjer som politiken drar upp när det gäller lösningar.

Kent Lundholm menar att eftersom det är en så komplex frågeställning men en där många har starka uppfattningar så är det bra att kunna mötas och prata om kombinationen av resursfördelningar och strukturförändringar.

– Jag tror det är viktigt att få till en samsyn om hur vägen fram ser ut för alla parter. Så att ledning, vårdpersonal och fackliga representanter börjar jobba för en gemensam väg så att man inte ensidigt ser det som en sorts problem utan som en mix av flera olika komplexa frågor.

– Vården levererar tjänster av hög dignitet, men det är omgärdat av ett strikt regelverk och är svårare att lösa än vad man tror vid första anblicken. Så därför tror jag det är viktigt att så många som möjligt lyssnar och tar del av den här dialogen, säger Kent Lundholm.

Symposiet, som hålls såväl på plats som digitalt, är öppet för alla som jobbar inom vården.

Här finns hela programmet och möjlighet att anmäla sig: Bristande tillgänglighet i vården: Struktur- eller resursproblem? (invajo.com)

Arrangörer är Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS) tillsammans med Sahlgrenska Science Park och Forskningsstiftelsen Albert Ekman.

Nätverket för Hälso- och Sjukvård (NHS) syftar till att som oberoende ideell aktör och tankesmedja bidra i det offentliga samtalet om hälso- och sjukvårdens utveckling.

Nätverket  bildades under 2011 av kollegor inom hälso- och sjukvården samt akademin med anknytning främst till Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Nätverket för hälso- och sjukvård (nhstankesmedja.se)

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 14 november 2023 10:08
Uppdaterad: 14 november 2023 10:08
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.