2 januari, 2023

Svenskt Ambulansflyg på Landvetter till nya höjder

Med en ny avancerad intensivvårdsbår och förstärkning av tio flygande doktorer kan ambulansflyg-teamet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset nå högre höjder. – Nu finns det inga transporter vi inte kan genomföra, säger medicinskt ledningsansvarige Jerker Sandgren.

Det får inte bli någon kvalitetsförsämring av patientens vård bara för att man har bestämt att det behövs en flytt. "Med rätt kompetens, rätt utrustning och så vidare kan vi ge patienten en anständig vård hela vägen. Den stora poängen är att vi arbetar med att minimera riskerna för patienten", säger läkaren Martin Hubrich. Bild: Paul Björkman.

Under 2022 har Svenskt Ambulansflyg steg för steg byggt upp sin bas på Landvetter – en av tre baser i landet som ska säkra svensk sjukvårds transportkapacitet.

– I Sverige har man bestämt sig centralt för att bygga olika högkompetenta centrum runtom i landet, vilket gör att patienter behöver transporteras, säger Martin Hubrich, överläkare och ansvarig chef för de tio läkare som sedan april bemannar ambulansflyget på Landvetter.

Hela upplägget med nationell högspecialiserad vård, där olika sjukhus får i uppdrag att ta hand om vissa specialområden, bygger på det. Det är väldigt allvarliga och sällsynta sjukdomar, som kräver transportkapacitet.

Jerker Sandgren, överläkare och medicinskt ansvarig på Landvetterbasen, säger att Sveriges relativt låga antal IVA-platser gör att man är beroende av ett välfungerande IVA-transportsystem.

– Förutom nationell högspecialiserad vård centraliserar vi områden som traumavård och vård av barn.

Snart ett år på Landvetter

Ambulansflyget på Landvetter lyfte redan i februari, då 12 specialistsjuksköterskor från AnOpIVA på Sahlgrenska Universitetssjukhuset rekryterades på halvtid. Ett ambulansflyg stod då redo att transportera patienter i Västra Götaland dygnet runt. När styrkan i april kompletterades med tio LIV-läkare (Luftburen Intensivvårdsläkare), kunde man börja genomföra transporter som krävde läkarnärvaro. Men det saknades fortsatt en pusselbit, som nu fallit på plats. Med den nya fullvärdiga intensivvårdsbåren kan man ta alla uppdrag.

Hittills har teamet från Landvetter kunnat möta behoven fullt ut vad gäller kompetens, men fått tacka nej när patienten krävt respirator. Nu kan de ta sig an allt.

– Den här typen av bår är oerhört avancerad och de tillverkas bara några stycken per år i hela Europa, berättar Jerker Sandgren.

Bit för bit har delarna satts ihop, vissa har köpts, andra har lånats in, några har de till viss del byggt själva.

– Båren är liten IVA-sal i sig själv.

Möjlighet att skala upp vid kriser

De är överens om att den nya transportorganisationen har stora fördelar.

– Vi äger själva förmågan att transportera egna men också andras patienter. Den egna 24-7-beredskapen gör oss snabbare och vi kan dessutom själva styra vilken kompetens och utbildning vi ska ha. Vi bestämmer vilka krav vi ska ställa, säger Jerker Sandgren.

Martin Hubrich poängterar vikten av samarbetet med de övriga regionerna.

– Det blir en ännu större trygghet, att vara tre organisationer som utgör varandras reservstyrkor.

Jerker Sandgren lyfter möjligheten att skala upp vid stora händelser.

– Det är bra, inte bara för vanliga kriser. Det stärker också sjukhusens förmåga i större kriser och krig.

FAKTA: Svenskt Ambulansflyg

Ägs och finansieras av Sveriges 21 regioner.

Har tre baser i Umeå, Uppsala (Arlanda) och Göteborg (Landvetter).

Baserna drivs av Region Västerbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bemannar basen på Landvetter.

12 specialistsjuksköterskor och 10 läkare står tillsammans för dygnet runt-beredskapen på Landvetterbasen.

Ett team består alltid av en sjuksköterska och två piloter. I fall där det behövs ingår även en läkare från LIV-läkarna.

Upp till tre patienter kan tas vid en flygning.

En flygcentral i Umeå tar emot beställningar och dirigerar trafiken.

Flygningarna består till största delen av vanliga patienttransporter mellan sjukhusen.

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 02 januari 2023 10:19
Uppdaterad: 16 januari 2023 13:22
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.