17 maj, 2021

SVELIC.se – en guldgruva för kunskap om läkemedel

Vilka långtidseffekter ger melatoninbehandling och hur ger man läkemedel till en patient som sondmatas? I databasen SVELIC.se kan vårdpersonal leta svar på frågor om läkemedel. Men SVELIC, som är ett samarbeta mellan svenska och norska läkemedelsinformationcentraler, har bara funnits i drygt ett år och är än så länge relativt okänd.

Hannah Colldén, apotekare och funktionsansvarig för LUPP, läkemedelsupplysningen för Västra Götalandsregionen och Norra Halland.

LUPP kallas läkemedelsupplysningen för Västra Götalandsregionen och Norra Halland. Hit kan vårdpersonal inom primärvård och sjukhus, i såväl privat som offentliga regi, vända sig med sina frågor om läkemedel och få dem utredda.

LUPP är en del av Klinisk farmakologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och engagerar femton medarbetare – apotekare, ST-läkare, och specialistläkare i klinisk farmakologi som utreder och besvarar frågor utifrån den litteratur som finns i ämnet. Frågorna kan handla om allt som har med läkemedel att göra och de vanligaste frågetyperna rör biverkningar och interaktioner samt administration av läkemedel.

– Om det är en akut fråga som till exempel rör en inneliggande patient kan vi få fram ett svar till samma eller nästa dag. Men de flesta frågor som vi får är inte så akuta, vi försöker möta våra frågeställares behov. Om inget annat avtalas kan patientrelaterade frågor ta en till två veckor, medan mer generella frågor kan ta upp till fyra veckor, säger Hannah Colldén, apotekare och funktionsansvarig för LUPP.

LUPP är relativt välkänt och får en bra feedback från användarna inom hälso- och sjukvården. Men det går att få ännu snabbare svar på sin fråga om den redan utretts. I databasen SVELIC.se kan vårdpersonal söka bland över tusen utredningar som gjorts i Sverige eller Norge och hitta oberoende evidensbaserade svar om läkemedel.

Att det är just Norge som är samarbetslandet förklarar Hannah Colldén så här:

– De svenska och de norska läkemedelsinformationscentralerna har ett liknande arbetssätt, och då språken dessutom är lika går det oftast nästan lika bra att läsa ett svar skrivet på norska. Genom att tillsammans använda den norska registrerings- och publiceringsdatabasen RELIS drar vi nytta av varandra och kan ge en mer oberoende evidensbaserad läkemedelsinformation till vården.

”Vi hoppas nu kunna sprida kunskapen om SVELIC till fler användare inom den svenska sjukvården”

Sex av de totalt sju svenska läkemedelsinformationscentraler (LIC) deltar nu i SVELIC, tillsammans med samtliga fyra norska center.

– Det är dock viktigt att tänka på att innehållet i utredningarna inte uppdateras, och att hälso- och sjukvårdspersonal är ansvariga för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter, betonar Hannah Colldén.

Mellan 2014 och 2019 nåddes utredningarna bara via den norska sidan relis.no men 2020 lanserades även den svenska ingången till databasen www.svelic.se

– Vi hoppas nu kunna sprida kunskapen om SVELIC till fler användare inom den svenska sjukvården, avslutar Hannah Colldén.

De mest besökta utredningarna i SVELIC det senaste året:

1. Melatonin och långtidseffekter? (svelic.se) RELIS database 2018; id.nr. 798, ELINOR Umeå
2. Depotkapsler i PEG-sonde (svelic.se) RELIS database 2019; id.nr. 7694, RELIS Midt-Norge
3. Coenzym Q10 och vitamin B12-injektioner mot myalgisk encefalomyelit (svelic.se) RELIS database 2020; id.nr. 327, ULIC Uppsala
4. Inntak av isotretinoin ved svelgebesvær (svelic.se) RELIS database 2013; id.nr. 3158, RELIS Nord-Norge


Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 maj 2021 09:19
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:46
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.