1 september, 2020

SU-satsning på nationell högspecialiserad vård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset förstärker ytterligare sin satsning på att få uppdrag inom nationell högspecialiserad vård. Helena Rexius blir ansvarig strateg.

Helena Rexius blir strateg med ansvar för nationell högspecialiserad vård.

Tidigare i år tilldelades Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppdrag att bedriva högspecialiserad vård inom endometriosvård, efter Socialstyrelsens beslut om att nationellt koncentrera vissa vårdområden och på så sätt öka kvalitet, patientsäkerhet och samla spetskompetens.  

För att beviljas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård krävs att sjukhusen går igenom ansökningsprocesser, och nu kraftsamlar Sahlgrenska.

– Vi är ett stort universitetssjukhus med hög kompetens och verksamhet inom många högspecialiserade vårdområden. Vi har mycket att erbjuda patienter både från den egna regionen och från landet i helhet. Nu stärker vi SU:s kraft på området, det är viktigt med en bra stödorganisation för de här processerna. Det här handlar om universitetssjukhusets framtid, om life science och arbetstillfällen i vår region, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Det strategiska ansvaret för nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som tidigare legat på Lars Grip, kommer nu successivt att fasas över till Helena Rexius. Hon kommer senast från tjänsten som verksamhetschef på Thorax, område 6.

– Det ska bli jätteroligt att jobba med den här frågan. I verksamheterna där jag rör mig är det efterlängtat att man upprättar någon typ av struktur om vi ska kunna leverera bra ansökningar och få de här uppdragen. Det är viktigt för oss som sjukhus, men också för att utåt visa att vi är stora, starka och trygga, säger hon. 

Nationell högspecialiserad vård

  • 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utforma en process för koncentration av högspecialiserad vård på nationell nivå. Målet är att öka kompetens, kvalitet och patientsäkerhet och att resurserna ska användas bättre.
  • Socialstyrelsen fattar beslut om definition av nationell högspecialiserad vård och antal enheter som ska få utföra den. Nämnden för nationell högspecialiserad vård fattar beslut om vilka sjukhus som får uppdragen.
  • I samband med införandet av nationell högspecialiserad vård, fasas det tidigare systemet med rikssjukvårdsuppdrag ut. Sahlgrenska har kvar sina rikssjukvårdsuppdrag, men det sorteras nu som nationell högspecialiserad vård.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer nu en strukturerad stödfunktion att byggas upp kring nationell högspecialiserad vård. Helena Rexius blir ansvarig strateg under förste chefläkare Per Karlsson, dessutom finns en projektledarfunktion och chefläkare med uppdrag att stötta verksamheterna genom ansökningsprocessen.

”Sprida information och stötta”

Helena Rexius berättar att några ansökningar redan är inlämnade. Nu kommer man att göra bedömningar av ytterligare områden som kan vara aktuella för nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

– Jag kommer att vara med och bedöma om en verksamhet bör söka, det gör vi i dialog, för att sedan göra en rekommendation till sjukhusledningen om att bereda en eventuell ansökan. Min roll är att sprida information, stötta, skriva underlag och ha dialog med sjukhusledningen med syftet att vi ska få de här uppdragen, säger hon.

Varför är de här uppdragen så viktiga för Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

– För patienten innebär det en trygghet att kompetensen samlas på ett ställe. Sen gynnar det forskning och är också en stor rekryteringsfördel. Med högspecialiserade uppdrag är vi en attraktiv arbetsplats, säger Helena Rexius.

Läs mer

För mer information om NHV-ansökan och SU:s stödfunktion, klicka här.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 01 september 2020 10:03
Uppdaterad: 14 april 2023 10:43
Kategori: Nationell högspecialiserad vård

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.