16 mars, 2023

Studiebesök innan MR ledde till färre sövda barn

Sedan några år tillbaka bjuder barnradiologin och lekterapin in barn till studiebesök inför magnetkameraundersökningar. 97 procent av barnen som fått gå på studiebesök har sedan vågat genomgå undersökningen utan att bli sövda – vilket många tidigare blev av gammal vana.

Pär-Arne Svensson och magnetkameran.

Det kan vara läskigt att göra en magnetkameraundersökning. Man ska ligga stilla länge och ibland behöver man hålla andan. Hela kroppen åker in i kameran, som dessutom för oväsen. Proceduren kan vara ganska lång och allt känns främmande.

Barn under fyra år blir nästan alltid sövda inför en magnetkameraundersökning. Tidigare har man på Drottning Silvias barnsjukhus sövt många barn mellan fyra och åtta år också, och ibland ännu äldre barn. Men röntgensjuksköterskan Pär-Arne Svensson och hans kollegor på Barnradiologin hade en teori: barn  som är i åldern fyra till åtta år behöver förmodligen inte alltid bli sövda. Det kan gå bra att  göra undersökningen vaken – med rätt förberedelser.

– Flera studier har visat att det går att förbereda barnen så att de klarar undersökningen utan att bli sövda. 2017 bestämde vi oss, tillsammans med Lekterapin, för att erbjuda  förbättrade studiebesök och följa upp hur det gick för barnen, säger Pär-Arne Svensson.

Får prova att bli undersökta

Sedan dess bjuder sjukhuset in till studiebesök, helst cirka två veckor innan den planerade undersökningen. Först får barnet komma till lekterapin på Drottning Silvias barnsjukhus.

– En lekterapeut tar emot barnet och de pratar tillsammans om undersökningen. Till sin hjälp har lekterapeuten en modell av kameran som de till exempel kan låta en docka åka in i, berättar Pär-Arne Svensson.

Därefter får barnet och lekterapeuten promenera bort till Barnradiologin och träffa en röntgensjuksköterska som visar den riktiga kameran. Om barnet känner sig redo får det testa att åka in i kameran, prova hörselskydden och känna hur det känns att bli undersökt. Allt som allt tar studiebesöket ungefär 30-45 minuter. Mellan 2017 och 2021 valde Barnradiologin ut 123 patienter mellan 4 och 17 år som fick prova detta tillvägagångssätt.

– Studiebesöket ger en ökad trygghet. Barnet vet vad som ska hända och kan dessutom träna på vissa moment hemma – som att ligga helt stilla i två minuter eller att hålla andan en kort stund. Men studiebesöket blir också ett sätt för oss att förstå vilka barn som kommer att klara en vaken undersökning. I fyra av fallen gjorde vi bedömningen att det nog inte skulle gå, så de barnen sövdes, säger Pär-Arne Svensson.

119 av 123 barn genomgick undersökning

119 av barnen genomgick alltså sedan en magnetkameraundersökning utan att bli sövda. De allra flesta barnen klarade det galant. 25 av barnen kändes lite tveksamma, men även i 87 procent av dessa fall fick man åtminstone diagnostiska bilder. I några fall fick undersökningen avbrytas och göras om en annan dag.

Varför är det så bra att barnen inte sövs?

– De kan gå hem direkt efter undersökningen , de behöver inga infarter, de behöver inte ens en sängplats. De behöver inte heller fasta inför undersökningen eller ligga på något uppvak efteråt. Utifrån ett barnperspektiv är det väldigt ofta en fördel att inte bli sövd. Och även om ett förberedande studiebesök  tar 45 minuter är det välinvesterad tid om man jämför med all den tid, personal och de läkemedel som krävs för att söva barnen, säger Pär-Arne Svensson.

Numera erbjuds studiebesök till barn där barnradiologen eller remittenten tror att det kan gå att genomföra undersökningen utan narkos. Nästa steg i arbetet är att utforma en enkät där patienten och vårdnadshavarna kan utvärdera studiebesöket och komma med förbättringsförslag.

Vad har ni lärt er av det här projektet?

– Att vi inte automatiskt ska söva barn för att de är, säg, sex år. Det kan gå jättebra ändå. Dessutom är barnen ofta otroligt stolta och glada när de har klarat att göra MR vakna – de var kanske oroliga innan, men allt gick ju bra.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 16 mars 2023 08:22
Uppdaterad: 16 mars 2023 08:22
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.