22 juni, 2023

Sommarens tema i Sahlgrenskaliv: Slutenvård

Dygnet runt, varje dag, året om. I sommar bjuder Sahlgrenskaliv på nedslag hos några av sjukhusets avdelningar som aldrig stänger. ”Slutenvården är själva ’huset’ i 'sjukhuset'”, säger Tobias Carlson som är ansvarig för akut- och slutenvård i sjukhusledningens arbetsutskott.

Två av avdelningarna som porträtteras i sommar är 234 och 235 Akutgeriatrik på Mölndals sjukhus. Här har kollegorna samlats för en fika i sommarsolen. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har uppemot 100 slutenvårdsavdelningar. Dygnet runt, varje dag, året om är de öppna och tar emot patienter. Personalen arbetar i skift och patienterna kan komma in när som helst under dygnet. De kan också behöva ligga kvar under lång tid för observation, utredning, vård och behandling.

– Det finns vissa saker som bara vi på sjukhuset kan driva. Dygnet runt-vården är en sådan sak. Den måste finnas i ett civiliserat samhälle och den går inte att lägga ut på någon annan utförare, säger Tobias Carlson.

Vad menas med slutenvård?

Slutenvård är vård där patienten är inlagd på en avdelning. Motsatsen är öppenvård, som sker på en mottagning. I psykiatrin pratar man ofta om heldygnsvård, som är samma sak som slutenvård.

Mot den bakgrunden tycker han att slutenvården får alldeles för lite uppmärksamhet i samhället.

– Vi i sjukvården lyfter gärna fram det spektakulära och hjältemodiga. Slutenvården är mer av en grundläggande samhällsfunktion som bara ska finnas – en vardag. Den stora bedriften är att dygnet runt-vården finns och fungerar. Att den är öppen när alla andra stänger.

Vilka är slutenvårdens stora utmaningar?

– Det ena är kompetensförsörjningen. Vi behöver fler kompetenta medarbetare som vill jobba på tider när andra inte jobbar: helgen, julafton, sommaren. Den andra utmaningen är vår åldrande befolkning. Vi har medicinska möjligheter att leva längre i dag, och i bästa fall friskare. Men åldrandet i sig innebär tillstånd som gör att man ibland inte klarar sig utan dygnet runt-vård.

På många håll i sjukvården pågår ett strukturerat arbete med att minska behovet av slutenvård. Dagkirurgi, minimalinvasiva metoder, närsjukvårdsteam och egenvård är bara några exempel på hur sjukvården ställer om mot kortare vårdtider.

– Slutenvård är dyrt och kan ibland vara farligt – därför jobbar vi oerhört mycket med att hitta alternativ till slutenvård och samtidigt bli bättre på att se vilka som verkligen drar nytta av den vårdformen. Samtidigt har vi ett underskott på vårdplatser och behöver få fram fler. Det är en utmaning, men man behöver hålla båda dessa tankar i huvudet samtidigt.

Podcast, film, text och bild

Under våren och försommaren har Sahlgrenskaliv besökt ett antal slutenvårdsavdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I sommar kommer läsarna få titta in på avdelningarna – i bildreportage, film och texter som publicerades löpande under semesterperioden.

– Det är inte alltid så glamouröst att trösta en dement och orolig tant, fylla i vätskelistor eller stå i läkemedelsrummet. Men det är oerhört värdefullt, och det är en av samhällets grundbultar. Vi tar hand om de som behöver det mest, säger Tobias Carlson.

Först ut i sommarens specialserie:

Marie Karlsson, nattskötare och Hanna Solin, sjuksköterska. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Podcast: Rättspsykiatrisk akutenhet – Rågården

”Min största uppgift som skötare på natten är att se till att patienterna kan sova. Och det är inte alltid de gör det. Då stannar man en stund och pratar. Det är mycket som finns i deras huvuden. Om de sover under natten vet jag att jag har gjort ett bra arbete.”Marie, nattskötare

Här hittar du avsnittet av Sahlgrenskapodden som handlar om Rättspsykiatrisk akutenhet: Veckans avdelning: Rättspsykiatrisk akutenhet – Rågården | Sahlgrenskaliv

Text: Maja Larsson
Publicerad: 22 juni 2023 08:45
Uppdaterad: 22 juni 2023 09:32
Kategori: Sommar 2023

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.