7 februari, 2022

Sjukhuset överträffar vårduppdraget och de ekonomiska målen

Under pandemin har det funnits en oro för sjukvårdens förmåga att klara sitt uppdrag. Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsrapport visar nu att sjukhuset klarat vårduppdraget för hela 2021 och dessutom erbjudit mer vård än planerat.

Operation pågår på Östra sjukhuset. Bild: Ines Sebalj

Pandemin har även under 2021 präglat verksamheten på landets största sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sjukhuset har under året vårdat över 2500 patienter med covid-19 och 170 000 PCR-prov har hanterats och analyserats inom de laboratoriemedicinska verksamheterna.

– Medarbetarnas gemensamma insatser, förmåga till anpassningar och omprioriteringar har bäddat för det starka resultatet i verksamheten. Under 2022 kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att intensifiera arbetet med det uppdämda vårdbehovet och behandla fler svårt sjuka patienter, säger Gustaf Josefson, ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Under året har sammanlagt över 226 000 patienter sökt till någon av de sex stora akutmottagningarna, en ökning med drygt 10 procent jämfört med föregående år. Sjukhuset tog också emot ett ökat antal remisser, knappt 10 procent fler jämfört med förra året. Remissinflödet är nu tillbaka på samma nivåer som innan pandemin.

Sjukhuset har under året kontinuerligt följt upp ledtiderna inom cancersjukvården och generellt har tillgängligheten varit god. Under 2021 genomfördes 230 minimalinvasiva hjärtklaffsoperationer. Under året infördes även en helt ny metod i verksamhet Kardiologi där patienter fick nya hjärtklaffar via ett minimalt snitt mellan revbenen.

Rekordmånga barn, inte mindre än 10 325, föddes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under 2021. Samtidigt har sjukhuset flyttat fram sina positioner som nationell aktör inom högspecialiserad vård med fem nya uppdrag. Sjukhuset har under året ökat antalet nya docenter med 33 procent, från 30 2020 till 40 2021.

Mer producerad vård än planerat

Sahlgrenska Universitetssjukhuset överträffade beställningen av vård i den så kallade vårdöverenskommelsen med ett värde på 39 miljoner kronor. Sjukhuset har däremot inte ökat bemanningen totalt sett, om man räknar bort tillkommande uppdrag, som exempelvis regional laboratoriemedicin där sjukhuset tagit emot enheter och medarbetare från andra sjukhus i Västra Götalandsregionen.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har klarat vårduppdraget, pandemins olika vågor och brutit trenden med det uppdämda vårdbehovet. Allt tack vare engagerade medarbetare, säger sjukhusdirektör och professor Ann-Marie Wennberg.

Ett av landets bästa ekonomiska resultat

Pandemin har haft en mycket stor påverkan på ekonomi och verksamhet för alla sjukhus i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen fattade därför beslut om godkända underskott för samtliga sjukhusförvaltningar, för Sahlgrenska Universitetets del var det godkända resultatet 2021 -422 miljoner kronor. Sjukhuset överträffade detta resultat med drygt 40 miljoner kronor, det ekonomiska resultatet uppgick till minus 377,4 miljoner kronor, avsevärt bättre än prognosticerat.

– Det ekonomiska resultatet förbättrades kontinuerligt under hösten när sjukhuset under en period fick arbeta mer som planerat och vi inte hade lika många covidsjuka patienter. Jämfört med andra stora universitetssjukhus med liknande uppdrag, har Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett av landets bästa ekonomiska resultat, säger ekonomidirektör Anders Glansén.

Under årets sista månader har det uppdämda vårdbehovet minskat. För antalet patienter som väntar på behandling och/eller operation ses en tydlig nedåtgående trend sedan augusti förra året. Sett över hela året har antalet patienter som väntar på operation och/eller behandling emellertid ökat, eftersom operationsverksamheten varit kraftigt påverkad av pandemin under stora delar av året.

Fakta: Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vårdöverenskommelsen

Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhetsplan och budget baseras till stor del på vårdöverenskommelsen (VÖK); ett avtal mellan sjukhuset och två av regionens beställarnämnder, Västra och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnderna. Avtalet bestämmer vilken inriktning, volymer och ersättningar som ska gälla för den vård som Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder invånare i Västra Götalandsregionen.

Vårdöverenskommelsen omfattar 2021 cirka 12,2 miljarder kronor. Utöver detta finansieras sjukhusets verksamhet bland annat av patientavgifter, intäkter från andra regioner och statsbidrag, med mera. Som universitetssjukhus får också sjukhuset en särskild pott för att kunna bedriva FoUUI-verksamhet.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset omsatte under 2021 19 miljarder.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 07 februari 2022 10:37
Uppdaterad: 07 februari 2022 10:37
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.