7 september, 2020

Sjukhuset klättrar elva platser i AT-läkarnas rankning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det det tredje bästa universitetssjukhuset – om du frågar AT-läkarna. Just det har SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, gjort i sin årliga enkät där AT-läkarna får ge sin syn på sin arbetsplats.

Särskilt placeringarna inom akutsjukvården på SU får beröm.

– Där fick vi också bronsmedalj, tredje bäst av alla sjukhus, säger Erik Hulegårdh, överläkare och AT-chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I SYLFs årliga rankning som i år innefattar 66 sjukhus i Sverige, stora som små, förbättrade sig SU elva platser jämfört med 2019 – från plats 57 till plats 46. Bland Sveriges sju universitetssjukhus var det endast Skånes och Linköpings universitetssjukhus som placerade sig bättre.

– Det är bra att man mäter och jämför och väldigt glädjande att det gått åt rätt håll. Tyvärr har SYLFs enkät inte så hög svarsfrekvens. Men vi gör ju egna medarbetarenkäter där en större andel svarar och i dem är AT-läkarna ännu nöjdare, säger Erik Hulegårdh.

Målet är inte nått

Den positiva trenden är ingen slump. AT-läkarkansliet arbetar ständigt, i dialog med AT-läkarna, med att förbättra.

– Vi pratar mycket om det nära chefskapet och att AT-läkarna ska känna sig sedda. Bra handledare och gott omhändertagande i verksamheten är viktigt. Det handlar ju i slutänden om att AT-läkarna ska känna sig trygga i sin roll och kunna ta hand om patienterna på bästa sätt. Vi ska ge dem förutsättningar för det.

Än är inte målet nått. Erik Hulegårdh är övertygad om att SU kan bli ännu bättre. Förutom handledning och arbetsmiljö är lön och villkor viktiga faktorer.

– Vi har många duktiga kandidater och ett högt söktryck med cirka 15-20 sökande på varje AT-tjänst. Det ger ju också en bild av Sahlgrenska Universitetssjukhusets attraktionskraft.

Fakta: AT-tjänstgöring

AT-tjänstgöringen är en del i läkarprogrammet, som kompletterar den teoretiska utbildningen med praktisk erfarenhet. Efter genomförd AT får man börja jobba som läkare.

Tjänstgöringen omfattar 18 månader. Sahlgrenska Universitetssjukhuset anställer 49 AT-läkare varje år, av dessa har 20 en forskar-AT-tjänst, vilket innebär att de arbetar 18 månader kliniskt och sex månader med forskning.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 07 september 2020 10:48
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:49
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.