17 augusti, 2020

Särskild arbetsgrupp följer göteborgsk covid-forskning

Under våren bildades en särskild grupp inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ska följa den forskning som startas under coronapandemin. Bara inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin har hittills ungefär 75 projekt ansökt om etikprövning för covidrelaterad forskning.

Här gör biomedicinska analytiker i ordning covid-prover. Flera hundra prover har sparats i en särskild biobank för att användas i forskning. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Uppdraget att följa covidforskningen, på hemmaplan och runtom i världen, kommer från sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg och FoUUI-direktör Caterina Finizia. Inflödet av studier har ökat sedan covid-19 började spridas på allvar i Sverige i mars i år. Alessio Degl’Innocenti, docent i psykologi vid Göteborgs universitet och verksamhetschef på Gothia Forum, leder arbetsgruppen.

Alessio Degl’Innocenti.

– I dag finns ungefär 75 paraplyprojekt som pågår inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin, sen kan varje ansökan innehålla flera studier, säger Alessio Degl’Innocenti.

Många av covidprojekten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin ligger inom infektion-, AnOpIva- och rehabmedicin. Det har inom sjukhuset även startats en biobank med prover från hundratals covidpatienter som bidrar med material till forskningen, både i Göteborg och internationellt.

Målet: bästa vården

Att man startat en särskild grupp för att följa forskningen handlar bland annat om att optimera samverkan mellan kliniker och forskare, och på så sätt öppna för nya samarbeten. 

– Det är ju för att patienten ska få den bästa vården, säger Alessio Degl’Innocenti.

För att kunna ta del av vetenskapliga publikationer från hela världen har man med hjälp av HTA-centrum, Sahlgrenska akademin och Gothia Forum tagit fram covidrelaterade forskningsartiklar. Främst inom medicin, men även inom det samhällsvetenskapliga fältet för att kunna följa de sociala konsekvenserna av pandemin.

– Inom medicin har antalet publikationer ökat sedan vi började mäta. Vecka 14 fanns det 985 publikationer och vid mätningen vecka 19 fanns det nästan 2 000 publikationer. Samma trend går att återfinna inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Där mäter vi månadsvis, och inte per vecka. I mars månad fanns 145 publikationer och i maj 435. Så publikationerna ökar i världen, säger Alessio Degl’Innocenti.

Varför är den här forskningen så viktig?

– All forskning är pusselbitar och olika aspekter av sjukdomen. I slutändan är målet att öka kunskapen för både forskning och klinik genom regelbundna sammanfattningar så att det kommer patienten till nytta, säger Alessio Degl’Innocenti.

Läs mer om covid-forskning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset här.

Fakta: Arbetsgruppen som följer covid-forskningen

Eric Carlström, professor i vårdvetenskap och docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Sjuksköterska i botten. Forskare vid Akututvecklingscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Christina Bergh, professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin. Överläkare i gynekologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Dennis Larsson, professor i biomedicin vid Jönköpings universitet, enhetschef Gothia Forum.

Per-Anders Jansson, professor i molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin. Överläkare i internmedicin. Medicinsk rådgivare vid Gothia Forum.

Alessio Degl’ Innocenti, docent i psykologi vid Göteborgs universitet. Psykolog. Verksamhetschef Gothia Forum.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 augusti 2020 13:56
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:37
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.