24 januari, 2023

Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot patienter med svårt självskadebeteende från hela landet

För fyra år sedan öppnade Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets första högspecialiserade enhet för patienter med självskadebeteende. Sedan årsskiftet tar enheten emot patienter från hela landet efter att ha tilldelats ett nationellt uppdrag att vårda patienter med allvarligt och svårbehandlat självskadebeteende.

Från vänster: Anna Lundh - Sjuksköterska, Alexandra Winterstedt - Vårdadministrativ sekreterare, Kajsa Sjöberg - Vårdenhetschef, Cathrine Hagman Holmen - Peer support, Anna Svalberg - Individualterapeut.

– Det är oerhört positivt för patienterna att alla har tillgång till samma högspecialiserade vård, oavsett var i landet man bor. Under de här åren har vi dragit många lärdomar och utvecklat enheten till vad som nu är en väl fungerande behandlingsenhet, säger Kajsa Sjöberg, vårdenhetschef Avdelning 369.

Kajsa Sjöberg.

Från och med första januari har Västra Götalandsregionen, tillsammans med Region Stockholm och Region Skåne, tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård, NHV, för patienter med allvarligt och svårbehandlat självskadebeteende.

– I och med att det inte funnits någon föregångare i Sverige för den här formen av behandling har vi fått vara med och leda utvecklingen av vården för patientgruppen. Vi är glada att nu kunna erbjuda behandling till fler patienter och att vi, på sikt tillsammans med Stockholm och Skåne, ska kunna driva och fortsätta utveckla vården nationellt vad avser behandling, kunskapsspridning och forskning, säger Kajsa Sjöberg.

Fler remisser kommer in nu

Avdelningen med tio vårdplatser på Sahlgrenska Universitetssjukhuset blev 2019 Sveriges första högspecialiserade enhet för patienter med självskadebeteende. I drygt tre år har avdelningen haft uppdrag att ta emot patienter från VGR, men också från regionerna Jönköping, Halland och Värmland.

– Vi märker av en stor skillnad i inflödet av remisser som nu kommer från specialistpsykiatriska verksamheter i hela landet, säger Kajsa Sjöberg.

Vården på avdelningen riktar sig till patienter som inte blivit bättre av, eller kunnat tillgodogöra sig, evidensbaserade metoder i öppenvården. På avdelningen får patienten en intensiv psykoterapeutisk behandling i heldygnsvård under 18–24 veckor. Vården och behandlingen vid enheten vilar på metoden dialektisk beteendeterapi, med fyra olika behandlingsspår beroende på patientens funktionsförmåga och problematik. Det huvudsakliga uppdraget och målet är att sänka vårdnivån så att patienten kan fortsätta sin behandling i öppenvården.

– Den stora skillnaden mot behandling i öppenvården är vår möjlighet att arbeta tvärprofessionellt och skräddarsy ett behandlingsupplägg för den enskilde patienten. Personal finns också tillgänglig dygnet runt för att coacha färdigheter och hjälpa patienten att hantera sitt mående, säger Kajsa Sjöberg.

Läs mer om Nationell högspecialiserad vård för svårt självskadebeteende på den här länken.

Läs mer om Avdelning 369 i den här artikeln.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 24 januari 2023 10:00
Uppdaterad: 14 april 2023 10:47
Kategori: Nationell högspecialiserad vård

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.