16 mars, 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på mobilt team för äldre med psykiatriska tillstånd

Nu startar ett mobilt team som ska ge vård i hemmet till äldre personer med psykiatriska tillstånd. Målet är kortare vårdtider, trygga och säkra utskrivningar och att undvika onödig sjukhusvistelse. Satsningen får 7,4 miljoner kronor i riktat statsbidrag.

Kerstin Ulin och Madeleine Wedin från det mobila teamet är på väg ut till patienter. Bild: Ines Sebalj

Det är mycket vanligt att äldre får sjukdomar med psykiska symtom så som depression och ångest. Nya siffror från Socialstyrelsen visar att ungefär en av fyra personer äldre än 65 år har någon form av psykisk ohälsa. Det är också en patientgrupp som förväntas växa snabbt.

– Andelen äldre i samhället ökar och psykisk ohälsa tycks öka med stigande ålder. Många äldre har också odiagnostiserade och obehandlade psykiska besvär. När behovet av specialistpsykatrins kompetens ökar behöver vi utveckla mer effektiva och flexibla vårdalternativ, säger Anna Sveide Antonelli, verksamhetschef Psykiatri kognition och äldrepsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Många äldre föredrar att vårdas i sin hemmiljö. En sjukhusvistelse för den här patientgruppen ökar också risken för förvirringstillstånd och vårdrelaterade infektioner, säger hon.

Inledningsvis kommer det mobila teamet att erbjuda patienter, som antingen vårdats eller sökt vård inom Äldrepsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, att slutföra sin vård och behandling i hemmiljön med hjälp av sjukhusets personal. Målet på sikt är att också erbjuda bedömning i hemmet efter samtal från till exempel primärvården eller ambulansen så att patienten slipper åka till akuten eller bli inlagd på sjukhus.

– När vi kan göra en tidig uppföljning på patienter i hemmet, efter utskrivning från avdelning eller besök på akutmottagningen, kan vi trygga och säkra utskrivningar, korta vårdtider och undvika onödiga inläggningar, säger Anna Sveide Antonelli.

De mobila teamet består av läkare, sjuksköterska och skötare som kommer att arbeta med psykiatrisk bedömning, vårdåtgärder och uppföljning av patienter i ordinarie boendemiljö. Som patient ska man vara över 70 år och inte ha en pågående vårdkedja inom den övriga specialistpsykiatrin.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 16 mars 2022 10:02
Uppdaterad: 16 mars 2022 10:02
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.