17 november, 2023

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på mer vård hemma hos patienterna

Nu tar Sahlgrenska Universitetssjukhuset klivet hem till patienterna. »Sahlgrenska hemma« tar avstamp i de verksamheter som redan i dag erbjuder vård i hemmet – digitalt eller fysiskt – för att samla och utveckla konceptet. Målet är att fler patienter ska kunna få vård hemma.

– Det här är en viktig del av omställningen av sjukvården i stort. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser vi det som ett komplement till våra sjukhusbyggnader. Målsättningen med Sahlgrenska hemma är att kunna erbjuda vård i hemmet när det går och inneliggande på sjukhus om det behövs, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukhusledningen tillsätter en styrgrupp för att ta ett samlat grepp om den vård som redan idag ges i hemmet; sprida arbetssätten till fler enheter och öka antalet samarbeten med de mobila enheter som erbjuder vård i hemmet.

– Vi behöver ställa oss frågan: Vilken vård kräver ett fysiskt besök eller ett vårdtillfälle? Vad kan ersättas av ett hembesök av ett mobilt team, en digital kontakt eller genom egenvård? På det här sättet använder vi sjukhusets resurser mer effektivt samtidigt som vi ger patienterna en bättre upplevelse. Sjukhuset kommer närmare patienten och vi vet att patienterna själva är väldigt positivt inställda till vård i hemmet, säger Maria Taranger, områdeschef som är med i styrgruppen för Sahlgrenska hemma.

Mobila team etablerat arbetssätt

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har under flera år haft verksamheter som erbjudit vård i hemmet med mobila team inom till exempel internmedicin och geriatrik, psykiatri, barnmedicin och BB-vården.

– Sjukhuset ligger i framkant i utvecklingen och med den här satsningen kommer vi att kunna utnyttja befintliga team och modeller för att skynda på utvecklingen och möta framtidens behov av vård. Lyckas vi i omställningen och samtidigt ta tillvara den digitala utvecklingen kommer vi att kunna erbjuda vård av högre kvalitet och med hög patientsäkerhet och använda resurserna mer effektivt, säger Maria Taranger.

I takt med utvecklingen av ny teknik inom sjukvården skapar det också möjligheter för patienter att sköta mer av sin vård själva och att vårdpersonal kan följa patienten även om de inte fysiskt befinner sig på sjukhuset.

– I dag förekommer det att patienter är inneliggande på sjukhus enbart för att man ska kunna mäta och ha koll på patientens värden. Med hjälp av ny teknik kan mycket av den här typen av övervakning i stället ske samtidigt som patienten lever sitt liv hemma. Sjukvården larmas om något avviker och kan direkt korrigera en läkemedelsdos eller åka hem till patienten när det behövs, säger Maria Taranger.

Sahlgrenska hemma

Redan idag finns olika exempel på hur sjukhuset arbetar med att erbjuda sjukvård i hemmet:

 • Mobila team: Sahlgrenska Universitetssjukhuset har många olika mobila team.  Närsjukvårdsteamen inom medicin och geriatrik kommer vid årsskiftet att ha genomfört 6000 hembesök under 2023. Teamen har en akut profil och arbetar för att så snart som möjligt lotsa över patienten till fortsatt vård via vårdcentral och kommunal hemsjukvård.  Mobila team finns också inom avancerad sjukvård i hemmet, psykiatrin, BB-vården och barnsjukvården.

  LÄS MER:

  Nu kan cancersjuka vårdas i hemmet
  Sjukhuset startar sitt tionde mobila team
  Nu införs avancerad sjukvård i hemmet i sjukhusets egen regi

 • Egenmonitorering: Flera verksamheter erbjuder redan idag egenmonitorering vilket är ett sätt för patienten att bli mer delaktig i sin egen vård. Patienten genomför mätningar på distans och skickar värden via en app i telefonen till sjukhuspersonal som analyserar resultaten och kan korrigera behandlingen vid behov.
 • Ambulanssjukvården: Sjukhusets ambulansverksamhet har på tio år utvecklats från att vara en verksamhet med fokus på transport av allvarligt sjuka patienter och beredskap för olyckor och katastrofsituationer till att bli en viktig aktör i den nära vården. Med flera olika typer av enheter där man gör kvalificerade bedömningar och vårdinsatser kan man i många fall avsluta uppdragen utan att köra in patienten till sjukhuset.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 november 2023 10:29
Uppdaterad: 17 november 2023 10:29
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.