13 juni, 2024

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AstraZeneca i partnerskap för framtidens sjukvård och innovativa läkemedel

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AstraZeneca etablerar nu ett strategiskt partnerskap för att ytterligare stärka life science-sektorn, i Västsverige och hela landet. Samarbetet ska främja utvecklingen av innovativa läkemedel och göra dem tillgängliga snabbare för patienterna.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AstraZeneca inleder nu ett närmare samarbete med fokus på personalutbyte, stöd till kliniska prövningar och utbildning. Foto: Paul Björkman

Inledningsvis kommer tre samarbetsområden att stå i fokus: Personalutbyte, stöd till kliniska prövningar och utbildning.

– Det strategiska partnerskapet stärker vårt arbete för att bli ett ledande universitetssjukhus i Europa. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan länge samarbetat med AstraZeneca inom forskning och innovation. Nu tar vi nästa steg tillsammans. Resultaten av samarbetet kommer att gynna våra patienter och hela life science-sektorn, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

AstraZeneca har ett av sina globala strategiska forskningscentra i Göteborg, som har ambitionen att bli en av världens bästa forsknings- och utvecklingsanläggningar. Företaget ser stora fördelar med att etablera ett partnerskap med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– För att fler patienter ska få snabbare tillgång till nya, innovativa läkemedel krävs det att vi samarbetar mellan industrin och hälso- och sjukvården. Därför är det oerhört glädjande att vi nu inleder det här samarbetet med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där vi tillsammans kan stärka både vården och utvecklingen av nya läkemedel, säger Regina Fritsche Danielson, global chef för forskning och tidig utveckling inom kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar på AstraZeneca, och site lead på FoU-anläggningen i Göteborg.

Fokusområden för samarbetet mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AstraZeneca:

  1. Personalutbyte. Samarbetet kan möjliggöra ett utbyte där medarbetare ska kunna lägga tid på att arbeta och verka inom den andra organisationen. Här finns goda möjligheter för kunskapsutbyte och för ökad förståelse för våra olika utmaningar. Det kan också öka attraktiviteten för att arbeta i Västsverige.
  2. Stöd till kliniska prövningar. Vi vill underlätta rekrytering av patienter till kliniska studier med hela regionen som bas. Med fler studier främjas utvecklingen av innovativa läkemedel och nya behandlingar når patienterna snabbare. Västra Götalandsregionen med Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ledande inom klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets årliga utvärdering, med en stark infrastruktur och en tradition av nära samarbete med akademi och industri som vi nu bygger vidare på.
  3. Utbildning. Vi villtillsammans erbjuda ett akademiskt ledarskapsprogram för högre chefer och ledare i hela life science-sektorn som vill utvecklas vidare för att kunna ta nästa karriärsteg. Utbildningen ska lyfta nivån för kvalificerade chefsroller och stärka attraktiviteten för life science-sektorn vilket i slutändan gynnar patienterna.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 13 juni 2024 09:00
Uppdaterad: 17 juni 2024 10:33
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.