14 september, 2022

Sahlgrenska Universitetssjukhuset högst rankat bland landets universitetssjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har klättrat rejält i Sveriges yngre läkares rankning av AT-tjänstgöring. 2019 låg sjukhuset på 57 plats och 2021 på 27 plats. I år ligger sjukhuset på delad 13:e plats, före samtliga andra universitetssjukhus.

"Det är väldigt roligt och stimulerande att göra AT-tjänst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset", är ett omdöme sjukhuset får. Bild: Ines Sebalj.

– Detta är glädjande siffror för alla göteborgare som blir sjuka och som behöver god vård och ett gott bemötande. Framtiden ser ljus ut när det gäller återväxten, säger Erik Hulegårdh som tillsammans med Karolina Larsson är AT-läkarchef.

När resultatet 2019 kom påbörjades ett stort arbete för att förbättra AT-tjänstgöringen och AT-kansliet. Efter intervjuer och medarbetarenkäter togs en handlingsplan fram som man kunde arbeta efter. Det handlade bland annat om att stärka arbetsmiljön, fortsätta med att ständigt följa upp och utvärdera samt ha mer närvarade chefer och studierektorer samt att jobba med rekryteringsprocessen, löner och förmåner. Introduktionen har också förlängts för att AT-läkarna ska vara redo, inte bara för det medicinska arbetet, men också den sociala samvaron under tjänstgöringen.

– Vi jobbar efter devisen på utbildningsenheten FoUUI att det ska vara tryggt på jobbet, du ska lära dig något nytt varje dag och det ska vara roligt, säger Karolina Larsson. Dessutom är det ju vårt övergripande mål att ha Sveriges ledande AT-utbildning med hög konkurrenskraft.

Längre introduktion med nytt fokus

Nytt sedan 2021 är att introduktionen har gjorts om. Den har förlängts till att bli två veckor och fokuserar dels på teambuilding och organisation, dels på strukturerat akut omhändertagande av sjuka patienter.

Det är också många som har varit inblandade i arbetet med att stärka AT-tjänstgöringen säger Erik och Karolina. Inte minst de engagerade lokala studierektorerna, handledarna, administratörerna och andra medarbetare ute i verksamheterna och på AT-kansliet.

– Det här är ett kvitto på att vi har varit måna om att vara tillgängliga och lyhörda och att i stort och smått jobba för att förbättra AT-tjänstgöringen, säger Karolina Larsson.

AT-läkarcheferna Erik Hulegårdh och Karolina Larsson samt de sjukhusövergripande AT-studierektorerna Rickard Zeijlon och Johan Tengroth.

Längre placeringar och mer jourer

En utmaning har också varit att skapa en bra arbetsmiljö under en kortare tjänstgöring på ett så stort sjukhus som Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi vill skapa känslan av det lilla sjukhuset på det stora sjukhuset, säger Rickard Zeijlon som tillsammans med Johan Tengroth är sjukhusövergripande AT-studierektorer.

Det här innebär bland annat att man har jobbat mot längre placeringar för AT-läkarna, att de ska gå mer jourer och bli en tydlig del av verksamheternas bemanning för att ha möjlighet att vara väl förberedda för legitimation. Samtidigt som det finns möjlighet att ta del av  hela det smörgåsbord av spetskliniker, forskning och utbildning som Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder. Att lyckas med detta har krävt ett tätt samarbete mellan AT-kansliet och verksamheterna.

– Att vi studierektorer, när vi jobbar kliniskt, är placerade centralt på kliniker där AT-läkarna tjänstgör har förstärkt AT-kansliets närvaro på golvet, säger Johan Tengroth.

”Utbildning i toppklass”

Att Sahlgrenska Universitetssjukhuset placerar sig högt i Sveriges yngre läkares ranking av AT-tjänstgöring visar på att de unga och nyfikna medarbetarna som ska rusta framtidens sjukvård trivs. Läkarna som ska ta om patienterna nu och i framtiden ska ha en bra arbetsmiljö och en bra utbildning.

– Det blir ju också ett bra varumärke för oss, säger Johan Tengroth. Ett tecken på att vi har en utbildning som håller hög nivå där vi på utbildningsenheten satsar på ”Utbildning i toppklass” som är ett av målen från vår FoUU-chef Diana Swolin-Eide. Utbildning är tätt kopplat till kompetensförsörjning och därför är det angeläget att vi alla arbetar med vårt utbildningsuppdrag aktivt.

Elin Olsson som är AT-läkare och ordförande i AT-rådet blir inte förvånad över resultatet i rankingen.

– Jag kan inte annat än instämma, säger Elin Olsson. Det är väldigt roligt och stimulerande att göra AT-tjänst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och samarbetet vi har haft med kansliet och verksamheterna har uppenbarligen gett resultat.

Och även med det här goda resultatet så fortsätter arbetet för att stärka tjänstgöringen för unga och nyfikna medarbetare som ska rusta framtidens sjukvård med de utmaningar den står inför.

Fina omdömen i SPUR-inspektion

Nyligen genomfördes också en av Sveriges mest omfattande SPUR-inspektioner någonsin av AT-verksamheten på SU, och som även den visade på mycket hög kvalitet på sjukhusets AT-verksamhet, med mycket fina omdömen. SPUR är en modell för granskning av kvaliteten i läkarnas allmäntjänstgöring som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare.

– Att vi väljer att genomföra en sådan omfattande SPUR-inspektion visar på vår vilja och ambition att kontinuerligt utveckla, kvalitetssäkra och förbättra vår AT, säger Joakim Björås, utbildningschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och chef för bland annat AT-kansliet.

– AT läkarna ska ha en bra arbetsmiljö och en utbildning i toppklass. Det jobbar vi målmedvetet och systematiskt med sedan några år tillbaka och därför är resultatet i Sveriges yngre läkares rankning särskilt glädjande. AT läkarna är mycket betydelsefulla för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och för våra patienter, avslutar Joakim Björås.

Text: Patrik Centerwall
Publicerad: 14 september 2022 08:13
Uppdaterad: 14 september 2022 10:33
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.