5 oktober, 2022

Så ska 3D-teknik förbättra vården

Virtuell operationsplanering och 3D-skrivare är på väg att förändra vården, genom att till exempel förenkla komplex kirurgi, öppna upp för nya forskningsområden och möjliggöra patientspecifika implantat när inga andra lösningar finns.

Ett 3D-printat handledsben och kirurgiska såg- och borrmallar. Modellen kan användas för att planera operationen, men också för att visa patienten hur den kommer gå till.

För sju år sedan fick Charlotte Stor Swinkels, medicinteknisk ingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en första förfrågan om en anatomisk modell från Barnortopedi – ett barnbäcken som skulle användas för att planera en komplex operation. För tre år sedan köptes den första 3D-skrivaren in. Under de senaste åren har behovet av ett 3D-kompetenscentrum på sjukhuset vuxit fram. Sjukhusledningen har nu beslutat att tilldela medel för att möjliggöra uppstart av ett 3D-kompetenscentrum inom verksamheten Medicinsk fysik och teknik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Vi är väldigt glada för beslutet, det är flera verksamheter som använder 3D-teknik och det är samtidigt både roligt och utmanande att ingenjörer får arbeta nära medicin och vård, säger Matts Sjöberg, enhetschef för Medicinsk Teknik Mölndal och Radiologisk Teknik (MTMRT) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Matts Sjöberg, enhetschef MTMRT, Katleen Libberecht, överläkare handkirurgi samt Charlotte Stor Swinkels, medicinteknisk civilingenjör.

Samla sjukhusets 3D-kompetens

Planeringen av det nya kompetenscentrumet pågår och visionen är att kunna samla sjukhusets 3D-kompetens, hålla ihop arbetet och stötta verksamheter som kan dra nytta av tekniken.
– Förhoppningen är att kunna göra mer in house istället för att kontakta experter utomlands. Centrumet kommer att kunna bidra med att ta fram patientspecifika anatomiska modeller, planera operationer virtuellt och tillverka kirurgiska guider, berättar Charlotte Stor Swinkels och fortsätter:

– Tanken är att vi ska fungera som ett nav mellan olika verksamheter och dela kompetens mellan radiologi, kirurgi och medicinsk teknik, istället för att arbeta i silos. Tillsammans kan vi skapa tydliga kopplingar till akademi och forskning, och även dra nytta av andra sjukhus och industri. Vi får även en samlad kompetens inom regelverket, som varit en stor utmaning inom 3D-tekniken hittills. Det kan vara skönt som läkare att få stöd i vilka regler som gäller, säger Charlotte Stor Swinkels.

Till intressenterna på sjukhuset idag hör ortopedi, handkirurgi, radiologi, öron-näsa-hals, käkkirurgi, neurokirurgi, plastikkirurgi, ortopedteknik, barnkardiologi samt barnkirurgi.

Ingenjör och kirurg i samverkan

Sedan några år tillbaka har Charlotte Stor Swinkels och handkirurgen Katleen Libberecht kunnat arbeta nära tillsammans, på samma kontor, med hjälp av finansiering från Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen. I det nya kompetenscentrumet kommer de att kunna fortsätta samverka för att effektivt utveckla 3D-tekniken.
– Fördelen med att sitta tillsammans är att vi enkelt kan konsultera varandra, även med små frågor, för att snabbt komma vidare med arbetet, förklarar Charlotte Stor Swinkels.

– Det är ett nytt sätt att arbeta på. Som läkare och kirurg har man inte alltid den medicintekniska bakgrunden, men tillsammans med ingenjörerna kan vi utvecklas, förklarar Katleen Libberecht, överläkare, handkirurgi.

Bättre vård med 3D-teknik

3D-teknik kan bland annat användas inom precisionsmedicin, utbildning, forskning och simulering. Det innebär att man kan provoperera, planera komplexa operationer och skapa kirurgiska guider men också 3D-printa implantat.
– För patienterna innebär det bättre vård, genom mer noggrant planerade operationer. 3D-tekniken öppnar möjligheter där det tidigare inte fanns någon lösning för patientens problem. Kirurgiska guider hjälper kirurgen att planera komplexa operationer och underlättar att förebygga komplikationer. Det sparar både tid i operationssalen och personalresurser.

– Att kunna visa patienten och anhöriga ett 3D-printat ”ben”, och berätta hur man planerar att genomföra operationen, är en pedagogiskt viktig bit som gör att patienterna känner sig tryggare. Det skapar förtroende för vården, säger Katleen Libberecht.

Text: Jenny Haagman
Publicerad: 05 oktober 2022 10:06
Uppdaterad: 05 oktober 2022 10:06
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.