17 december, 2020

Så genomför Klinisk fysiologi smittsäkra undersökningar

Lokala anpassningar på Klinisk fysiologi gjorde att patientundersökningar kunde genomföras istället för att ställas in. Nu efterfrågas deras rutiner från andra sjukhus i VGR och även från hårt covid-drabbade Skåne.

Patienterna på Klinisk fysiologi har vanligtvis den här typen av mask, ergo-mask, i samband med undersökningen ergo-spirometri. Då har masken en funktion, nämligen att mäta lungfunktionen. Men under pandemin har den även använts vid andra undersökningar, för att minska risken för smittspridning vid aerosolbildning,

Senaste tiden har medarbetare på andra sjukhus hört av sig till Klinisk fysiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och efterfrågat vilka anpassningar de har gjort i verksamheten för att kunna genomföra sina undersökningar trots pågående pandemi.
– Det är roligt, för våra rutiner verkar ha spridit sig, kanske via kollegor eller via vårt dokumenthanteringssystem Barium, som ju är öppet inom regionens nät. De har bland annat hört av sig från Kungälvs sjukhus och Angereds närsjukhus. Nu senast ringde de även från Ystad lasarett där de hört talas om våra anpassningar av metoder och ville veta hur vi gjort och varifrån vi har beställt utrustning och så vidare, berättar Kristina Nilsson, vårdenhetschef, Klinisk fysiologi på Östra sjukhuset.

”Patienterna flåsar eller blåser ut med kraft”

I början av pandemin gick diskussionerna varma kring aerosolbildande procedurer och inom verksamheten Klinisk fysiologi funderade medarbetarna över de metoder som användes vid undersökning av patienterna.
– Många av våra undersökningar är ansiktsnära, där patienterna flåsar eller blåser ut luft med kraft. Vi utför bland annat arbets-EKG (patienten cyklar medan hjärtfunktionen mäts) och spirometri (patienten blåser ut luft och lungfunktionen mäts), berättar Kristina Nilsson.

Vårdenhetsöverläkare fick uppdrag att se över metoderna som används vid undersökningarna. Samtidigt genomfördes risk- och konsekvensanalyser utifrån AFS 2018:4, där undersökningarna bland annat kategoriserades utifrån vilka som var aerosolbildande.

I vanliga fall använder medarbetarna på Klinisk fysiologi ingen skyddsutrustning då man i samband med spirometriundersökningar använder sig av ett så kallat virus/bakterie-filter som skyddar omgivningen. Problemet med aerosolbildning var dock ett faktum i samband med undersökningar där patienten anstränger sig fysiskt, bland annat vid arbets-EKG och vid en undersökning som heter ergo-spirometri. I samband med ergo-spirometri används en speciell mask på patienten vilken är kopplad till en utrustning för att kunna mäta lungfunktionen.

Patienten fick ergo-mask

Eftersom det var brist på skyddsutrustning som personalen kunde använda föreslog Sara Svedlund, vårdenhetsöverläkare på Klinisk fysiologi, att man skulle sätta ergo-masken, försedd med ett virus/bakterie-filter, på patienterna även vid arbets-EKG utan att den kopplades till mätutrustning. Masken skulle då enbart förhindra spridning av eventuella aerosoler.
– Det är långa undersökningstider där man är väldigt nära patienten, och riskerar att utsättas för smitta – men på det här sättet kunde undersökningarna fortsätta genomföras utan smittorisk, förklarar Sara Svedlund.

Efter att alla metoder hade analyserats och klassificerats gjordes en lokal anpassning till Vårdhygiens regionala rutin.
– Våra lokala anpassningar har fallit mycket väl ut. Tidigt i våras bestämde vi att vi skulle hantera aerosolbildande undersökningar på det här sättet, oavsett om patienten hade symptom eller inte. Då fanns det ju en osäkerhet kring huruvida personalen skulle ha skydd eller inte om patienten var symptomfri, men nu under hösten har det ju kommit riktlinjer som säger att man ska ha skydd vid ansiktsnära arbete. Vi kan inte hålla avstånd vid våra undersökningar och därför tog vi höjd för det tidigt i våras, säger Kristina Nilsson.

Nu, mitt uppe i andra vågen och med facit i hand, tycker Kristina Nilsson att det känns väldigt bra.
– Vi känner oss stärkta i att vi var rätt ute och fattade de besluten tidigt i våras. Alternativet hade varit att ställa in undersökningar och det hade inte varit hållbart i längden. Vår personal är dessutom ofta ute på IVA och andra avdelningar på de olika sjukhustomterna och gör undersökningar på patienter.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 december 2020 11:50
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:30
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.