5 december, 2022

Så fungerar nationell högspecialiserad vård – tillgänglig för hela landet

Nationell högspecialiserad vård, NHV, bedrivs bara på ett fåtal sjukhus i landet och regleras av Socialstyrelsen. Ett av tillstånden är hjärttransplantation, där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus i Lund erbjuder vården. Här förklarar Helena Rexius, strateg med ansvar för nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vad det innebär.

LÄS MER: Medicinska kriterier styr hjärttransplantationer: ”Handlar om enskilda patienters behov”

Vad betyder nationell högspecialiserad vård?
– Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet, och där bara ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. NHV har ersatt det som tidigare kallades rikssjukvård.

– Arbetet med att koncentrera den högspecialiserade vården leds av Socialstyrelsen. Processen består av totalt åtta steg. Det första innebär att nationella programområden ger förslag på vårdområden att genomlysa och föreslå som NHV. I de sista stegen i processen fattar en politisk nämnd, nämnden för nationell högspecialiserad vård, beslut om tilldelning och på det kommer årliga uppföljningar av enheterna som fått tillstånd.

Det högspecialiserade uppdraget hjärttransplantation, finns bara på två sjukhus i landet, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus i Lund. Vad är tanken med det?

– De enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård är de som bedöms uppfylla Socialstyrelsens högt ställda krav, enligt beslut i nämnden för nationell högspecialiserad vård. Just hjärttransplantation är ett före detta rikssjukvårdsuppdrag som överförts till det nya systemet. Att samla och koncentrera vården till ett fåtal enheter i landet har stora fördelar. På våra enheter finns alla delar i den vårdkedja som krävs för det här högspecialiserade uppdraget, och vi har ett tillräckligt stort patientunderlag för att kunna erhålla den kompetens som krävs.

Varför regleras tillstånden för den här typen av vård av Socialstyrelsen, och inte av sjukhusen själva?

– Socialstyrelsens uppdrag att koncentrera den högspecialiserade vården kommer från regeringen. Alla regioner och sjukhus som vill bedriva nationell högspecialiserad vård behöver följa Socialstyrelsens process. Den är tydligt reglerad och de tillstånd som delas ut är villkorade, vilket innebär att de följs upp och kontrolleras årligen.

Vad innebär det för patienterna att viss vård kategoriseras som NHV?

– Enheter som ansöker om nationell högspecialiserad vård ska i samband med ansökan beskriva hur vården ska bedrivas. Man ska också beskriva hur man planerar att uppfylla de särskilda villkoren som är förknippade med just det tillståndet. I ansökan ingår en riskanalys och en kontinuitetsplan där man redogör för hur man ska garantera att patienterna får vård inom medicinskt motiverad tid. Det är viktigt för att garantera både kvalitet och patientsäkerhet. Vid ett tilldelat tillstånd sker en årlig uppföljning av tillgänglighet och kvalitet.

Hur går det till om man som patient behöver nationell högspecialiserad vård på en ort man inte bor på?

– Nationell högspecialiserad vård är tillgänglig för hela landet och inte bara för invånare på orten där vården bedrivs. Om en patient är aktuell för den här typen av vård, remitterar läkare på hemsjukhus till en nationell högspecialiserad vårdenhet, så att patienten kan erbjudas vården. Syftet med systemet är att kunna erbjuda så jämlik vård som möjligt till alla invånare, oavsett var man bor. I den årliga uppföljningen ingår en redovisning av var alla patienter som erhåller nationell högspecialiserad vård kommer ifrån för att säkerställa att alla får lika god tillgänglighet oavsett hemregion.


Vad är syftet med att koncentrera viss vård inom NHV?

– Det handlar om att erbjuda den bästa sjukvården för patienterna – oavsett regionala hänsyn. Det finns ett antal tillstånd för nationell högspecialiserad vård som vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har avstått ifrån att söka, då vi inte har tillräcklig kompetens eller tillräckligt aktiv forskning jämfört med andra universitetssjukhus. Då är vi trygga med att andra utförare i landet – som Stockholm – erbjuder bästa möjliga vård till patienter från vår region. Men när det gäller hjärttransplantationer, visar utredningar, tillsammans med internationella resultat, att vi arbetar på rätt sätt idag och erbjuder högklassig transplantationsvård till patienter i hela Sverige, säger Helena Rexius.

Mer om nationell högspecialiserad vård

Detta är nationell högspecialiserad vård – och så går ansökan till | Sahlgrenskaliv

Nationell högspecialiserad vård – Socialstyrelsen

                                

Text: Karin Eurenius
Publicerad: 05 december 2022 14:16
Uppdaterad: 14 april 2023 10:42
Kategori: Nationell högspecialiserad vård

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.