11 oktober, 2023

Reflektion på jobbet – med stöd av Sjukhuskyrkan

Svårt sjuka barn, oroliga föräldrar och unga medarbetare. Den utmanande mixen gjorde att Medicinavdelning barn sökte samarbete med Sjukhuskyrkan för att få hjälp med återhämtning för personalen. – Jag vill att reflektion i grupp ska vara lika naturligt som rond eller rapportering, säger initiativtagare Jessica Petersson.

Jessica Petersson och Gull-Marie Jangbring Mare samarbetar för medarbetarnas möjlighet till reflektion. Foto: Viktoria Fimmerstad.

– Det ska inte behöva hända något exceptionellt för att vi ska sätta oss ner och prata. Vi gör det för att patientsäkra den dagliga vården och lyfta det som är svårt, men också det som har varit bra säger Jessica Petersson, en av tre vårdenhetschefer på Medicinavdelning barn.

Avdelningen ligger i nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus. Här vårdas svårt sjuka barn dygnet runt och vissa har mycket långa vårdtider på avdelningen, ibland flera månader eller år. Här innehåller vardagen också föräldrar som är oroliga, ibland arga och frustrerade, och ledsna över att se sina älskade barn så sjuka.

– Det kan bli en tung ryggsäck att bära för personalen, möten med familjer i kris och vården av de svårt sjuka barnen. Vi kände att vi som arbetsgivare behövde fånga upp det. Vi måste ta del av allt medarbetarna är med om på arbetet och våga erkänna att vissa pass är tuffa. Det handlar om att som arbetsgivare visa omtanke och jobba för ett hållbart arbetsliv, säger Jessica.

Förra sommaren tog Jessica Petersson kontakt med sjukhuskyrkans diakon Gull-Marie Jangbring Mare för att prata om ett eventuellt samarbete, och de bestämde sig för att införa daglig reflektionstid för personalen och även erbjuda enskilda samtal. Försöket blev väl emottaget och nattpersonalen inkluderades, med reflektionstid tidigt på morgonen. Reflektionerna och samtalen har nu ingått i personalens arbetsdagar i mer än ett år.

Samling vid teamstationen på avdelningen.

”Vissa patientfall går in i hjärtat”

– Vi har lyckats förebygga en del sjukskrivningar, speciellt när vi ser en kombination av tuffa utmaningar på arbete och privatlivet, berättar Jessica. De här delarna måste få ta plats. Vi har regelbunden utbildning i teknisk utrustning, diagnoser, behandlingar men vi behöver även rusta oss mentalt.

– Det finns forskning på att reflektion är viktigt för återhämtningen, säger Gull-Marie Jangbring Mare. Och som diakon har jag verktyg för reflekterande samtal, och tystnadsplikt.

– Ingen är ju någon robot, fortsätter Jessica. Vissa patientfall går in i hjärtat, och kan påverka ens profession och då behöver man få verktyg hur man kan hantera det.

Gull-Marie vill understryka att religion inte har något med reflektionstiden att göra.

– Kyrkan kan ju vara lite laddat. Men i Sjukhuskyrkan möter vi alla, oavsett om man har en tro eller inte. Vi möter alla i existentiella frågor. Vad berör dig, här och nu? Det pratar vi om.

Gull-Marie berättar att vissa samtal kan handla om vanmakt inför ett sjukt barn som kanske inte blir bättre. Ibland om döden, flera medarbetare har egna barn hemma och identifierar sig med familjens situation. Ibland behöver medarbetare berätta om sin dag och få bli sedda och bekräftade.

– Gjorde jag tillräckligt? är en vanlig fråga. Det finns så många högpresterande medarbetare här och det kan vara förlösande att höra från sina kollegor: ja du gjorde tillräckligt.

– Jag märker att medarbetarna som har gått på enskilda samtal hos Gull-Marie har fått lättare att sätta ord på saker, de får ett språk kring dessa upplevelser, säger Jessica.

En naturlig del av arbetet

– Jag ser att de växer i sin yrkesroll och identitet och orkar vara kvar. Och de har fått mig att känna mig som en i gänget, vilket är roligt, säger Gull-Marie.

För Medicinavdelning barn är reflektionstiden en viktig del av arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats som lockar och behåller medarbetare. Ett komplement till Hälsan och Arbetslivet.
Målet med reflektionstiden är att alla medarbetare ska känna sig trygga på arbetet och att reflektion ska vara en naturlig del av arbetet.

– Det är skönt att kunna erbjuda någonting som är lätt att ta till, för mig som chef, säger Jessica. Ensam är inte stark, det är många som går i samma tankar och det finns en styrka i att inte vara ensam.

– Det kostar ingenting, säger Gull-Marie. Resursen finns redan på sjukhuset. Vi i sjukhuskyrkan har ett uppdrag av sjukhuset att vara här, så använd oss. Vi formar samarbetet tillsammans.

Sjukhuskyrkan – aktiv på hela Drottning Silvias barnsjukhus

Förutom daglig reflektionstid går några medarbetare från Medicinavdelning barn utbildningen ”Människa professionell,” en samtalsserie i Sjukhuskyrkans regi. Nyanställda sjuksköterskor erbjuds samtal med Gull-Marie när de har jobbat själva några månader. Det handlar om hur de upplevt tiden på arbetet och vad det har gjort med dem. Dessutom är Sjukhuskyrkan synlig och aktiv på hela Drottning Silvias barnsjukhus, leder handledning av medarbetare på Intensivvårdsavdelning barn, går runt och fångar upp medarbetare och föräldrar samt stöttar vid svåra händelser.

Sjukhuskyrkan på Östra sjukhuset vänder sig till samtliga kliniker. Sedan 2012 bedrivs ett omfattande arbete för personalens existentiella och etiska frågor.

Text: Viktoria Fimmerstad
Publicerad: 11 oktober 2023 10:36
Uppdaterad: 11 oktober 2023 10:37
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.