11 maj, 2023

Personcentrerad mobil röntgen vann Kvalitetspriset 2023

Den 9 och 10 maj gick Kvalitetsdagarna 2023 av stapel och vinnare av årets Kvalitetspris blev Personcentrerad mobil röntgen som är ett samverkansprojekt mellan region, kommun och patientföreträdare och verksamheterna Radiologi samt Ambulans och prehospitalvård.

Bland de nio bidragen som var nominerade fanns en stor bredd: från digital kommunikationsutbildning till fysiologisk avnavling på prematura barn. Personcentrerad mobil röntgen utsågs till vinnare och på plats för att ta emot vandringspriset och checken på 40 000 kronor var Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska och projektledare, och Robert Höglind, verksamhetsutvecklare inom ambulanssjukvården.

– Det är oerhört glädjande att detta uppmärksammas och att värdet av satsningen syns. Det har varit ett givande samarbete där alla varit positiva och velat göra det här tillsammans. Många har hört av sig och frågat om vi kommit i gång, detta är efterlängtat. Men det stannar inte här, vi har lärt oss mycket och all den kunskap vi samlat på oss kan andra verksamheter dra nytta av och bygga vidare på utifrån sina förutsättningar, säger Tony Jurkiewicz och Robert Höglind.

Juryns vinnarmotivering löd:
Tack vare en samverkan mellan sjukhus, kommun och patientföreträdare och med utnyttjande av digital teknik, kan en viktig del i omställning till ”nära vård” genomföras. Projektet medför stor patientnytta för personer i gruppen ”sköra äldre” och bidrar till att göra vården mer personcentrerad.

Två bidrag belönades med hedersomnämnanden:

KomIgång online – digitalt föräldrastöd vid kommunikationssvårigheter hos små barn, utan väntetid – Verksamhet neurologi och psykiatri barn – Dart, kommunikationsstöd, Område 1

Ett innovativt projekt där man tack vare digitalisering kan öka patient och närståendes delaktighet i vården, i samverkan med andra aktörer utanför sjukhuset. Ett viktigt förbättringsarbete som kommer stora patientgrupper till godo och har stor spridningspotential.

Fysiologisk avnavling av prematura barn som föds via kejsarsnitt och Minskad risk för synskador/blindhet hos extremt förtidigt födda barn med 75% – AnOpIVA neonatal barn, Område 1

Verksamheten har tagit ett helhetsgrepp och kvalitetssäkrat hela förloppet i vårdkedjan för en av våra mest sköra och utsatta patientgrupper. Stora kvalitets- och patientsäkerhetsvinster har kunnat påvisats.

Lästips: Här kan du läsa mer om alla nominerade bidrag

I ePsykiatrienheten monter visades lärande hälsosystem som förenar praktik och teknik.

Prisutdelare under Kvalitetsdagarna var bland andra Per-Olof Hansson, tf förste chefläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 

– I dessa dagar med fokus på ekonomi och besparingar är kvalitetsarbetet viktigare än någonsin. Kvalitet skapas av våra fantastiska medarbetare ute i verksamheterna, och bygger på kunskap och engagemang. På kvalitetsdagarna presenterades utmärkta exempel på hur man arbetat fram förändringar som avsevärt ökat kvalitén i vården utan ökade kostnader. Oftast medför bättre kvalitet i stället lägre kostnader. Om alla som deltagit på dessa kvalitetsdagar fått med sig något litet nytt, som kan användas för fortsatt förbättringsarbete på den egna enheten så är dessa dagar en mycket bra investering., säger han.

Stort intresse

Närmare 1 200 medarbetare från olika yrkeskategorier deltog på Kvalitetsdagarna, som hölls på Svenska Mässan. Besökarna fick ta del av imponerande kvalitetsarbeten och inspirerande talare. Från Klinisk kemi kom Hatice Celik, Madeleine Dib och Shohreh Salehinejad.

– Det har varit väldigt intressanta föreläsare och bra presentationer, inte minst inslaget med narkotikahundarna som var annorlunda och väldigt roligt att se. Det är ett så bra tillfälle att få input från andra delar av verksamheten och det gör att vi verkligen känner oss som en del av helheten.  

Hatice Celik, Madeleine Dib och Shohreh Salehinejad.

Posterpriset till Njurmottagningen

Priset för bästa poster presenterades på tisdagen och tilldelades Njurmottagning Sahlgrenska, Område 5, och deras bidrag ”Trygga patienter och mer effektiv blodtryckskontroll genom egenmonitorering”.

Posterjuryns motivering löd:
Genom att möjliggöra för patienten att kunna mäta sitt blodtryck själv i hemmet, blir patienten delaktig i sin egen vård. Det gör patienten trygg och leder till ett mer korrekt blodtrycksvärde samt ökad patientsäkerhet. Dessutom sparar det tid för både patient och vårdpersonal. Posterns budskap är positivt och ger inspiration och energi. Patienten står i fokus, i både bild och text. Postern är visuellt tilltalande och resultat och spridningsmöjligheter lyfts fram i ett harmoniskt färgval.

Två bidrag fick hedersomnämnanden:  Spara 1 miljon på salt och socker. TSC Vätskeersättning – godare och billigare. Specialistmedicin Tarmsviktcentrum, område 6 och ”Callcenter Hud” stärker den nära vården och ger nytta för patienter och primärvårdsläkare, Hud- och könssjukvård, Område 5.

Samtliga vinnare. Foto: Ann-Sofie Johansson

Här kan du se alla vinnande posters:

Trygga patienter och mer effektiv blodtryckskontroll genom egenmonitorering

Spara 1 miljon på salt och socker. TSC Vätskeersättning – godare och billigare

”Callcenter Hud” stärker den nära vården och ger nytta för patienter och primärvårdsläkare

Vinnare av publikens posterpris blev Narkotikahundar – En vårdmiljö fri från narkotika och gömda läkemedel ger en effektivare vård – Verksamhetsområde Rättspsykiatri

Kvalitetspriset

Sahlgrenska Universitetssjukhusets Kvalitetspris är ett vandringspris som inrättades 2005. Pristagare kan vara ett team, en enhet, en verksamhet eller motsvarande som på föredömligt sätt bedriver ett strukturerat kvalitets- och utvecklingsarbete på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vinnaren utses av en jury med representanter från vården, patienter och näringsliv. Priset är förutom äran ett diplom och en prissumma om 40 000 kronor.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 maj 2023 12:03
Uppdaterad: 11 maj 2023 12:04
Kategori: KVALITETSDAGEN 2023

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.