26 oktober, 2022

”Patientforum är en katalysator för förändring”

För två år sedan startade sjukhuset ett patientforum, där patienter får bereda frågor och förslag till sjukhusledningen. Två av Patientforums fokusområden är egenvård och personcentrerad vård. "Det blir ett annat samtal när patientrepresentanter finns med i rummet". säger kommunikationsdirektör Anders Goliger.

"Vi behöver arbeta sjukhusövergripande med frågorna, det är så vi verkligen får patienten i fokus på alla nivåer. Där spelar Patientforum en viktig roll", säger kommunikationsdirektör Anders Goliger.

– Patientperspektivet är alltid i fokus på sjukhusledningens möten, men det blir ändå ett annat samtal när patientrepresentanter finns med i rummet, säger Anders Goliger som är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Han fortsätter:

– Många av sjukhusets verksamheter samarbetar med patientråd och patientföreningar. De flesta frågor som Patientforum lyfter är inte nya, de har funnits med länge i vården. Men patientrepresentanter sätter andra ord på vissa utmaningar, och det blir kanske mer konkret hur vi kan arbeta tillsammans för att utveckla och förbättra vården. Jag ser Patientforum som en katalysator för förändring.

– Tanken är att patientforum ska påverka ledningen att arbeta med rätt frågor ur patienternas perspektiv. Och efter några dialogmöten med patientforum har det utkristalliseras frågor som vi behöver fokusera mer på, säger Per Karlsson, förste chefläkare.

Patientforum sammanträder fyra till sex gånger per år, och har dialogmöten med sjukhusledningen två gånger per år. Det startade 2021 och alla medlemmar har en bakgrund som patienter på sjukhuset. Vid sitt första möte med ledningsgruppen presenterade Patientforum fem fokusområden för arbetet:

  • Egenvård.
  • Utveckling av kommunikation och information mellan SU och patienter.
  • Arbete för att färre ska känna sig ”vilsna i vården”. Någon sorts system behöver utvecklas så patienten har en sammanhållande koordinator som håller i helheten i patientens vård.
  • Bemötande med respekt och anpassning för patienter med olika former av funktionsnedsättningar.
  • Konsekvenser av den rådande pandemin.

Tidigt efterfrågade Patientforum en lägesrapport över vad sjukhuset gör inom dessa områden – och resultatet blev en rapport, framtagen av kommunikationsdirektör Anders Goliger och förste chefläkare Per Karlsson, som tillsammans ansvarar för Patientforum.

Över 150 projekt

– Vi gick ut till alla områdesledningar och samlade in aktiviteter som redan görs, eller som är på gång. Det var inspirerande att höra om alla projekt, och jag tror det är bra att samla dem på det här sättet. Goda initiativ ska inte upplevas som egna öar, utan spridas där det är lämpligt och de bidrar till en helhet av universitetssjukhusets utveckling, säger Anders Goliger.

Totalt samlar rapporten cirka 150 projekt – allt från att arbeta metodiskt med att minska oron hos sjukhusrädda barn, till att införa egenmonitorering av vissa värden.

LÄS MER: Här finns hela rapporten

– Samtliga verksamheter vi pratade med hade egenvård eller patientcentrerad vård högt på agendan och drev projekt som gick i den riktningen. Men vi behöver också arbeta sjukhusövergripande med frågorna, det är så vi verkligen får patienten i fokus på alla nivåer. Där spelar Patientforum en viktig roll, säger Anders Goliger.

Konkreta förslag

I våras tog Patientforum upp ett intressant exempel på där sjukhuset inte arbetar tillräckligt patientcentrerat.

– Som kronisk patient kan man bli kallad till sjukhuset för att ta prover flera gånger, ofta är det säkert nödvändigt och oundvikligt, men ibland kan det bero på att olika verksamheter på sjukhuset inte har någon dialog sinsemellan. Alla kallar patienten utifrån verksamhetens behov och ingen har ett helhetsperspektiv på patienten. Om man samordnar bättre kanske man kan ta flera prover när man ändå sticker patienten, eller dela prover mellan enheter som har behov av analyser? Det kanske både blir billigare och mer patientcentrerat. Den frågan fångades upp av område 4 som ansvarar för diagnostik, och det hade kanske inte gått lika snabbt från tanke till agenda om inte Patientforum lyft frågan, säger Anders Goliger.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 26 oktober 2022 14:10
Uppdaterad: 27 oktober 2022 07:01
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.