25 oktober, 2023

Överlevnaden efter hjärtstopp på sjukhus ökar – Sahlgrenska Universitetssjukhuset i topp

Överlevnaden efter hjärtstopp på sjukhus ökar i Sverige. Och nya siffror visar på topplaceringar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Om trenden fortsätter kommer snart varannan patient att överleva ett hjärtstopp på sjukhus. Fotograf/Källa: Rebecca Landmér, VGR

Varje år räddas cirka 900 människor i Sverige efter hjärtstopp på sjukhus. Detta tack vare snabb upptäckt av hjärtstopp, omedelbar hjärt- och lungräddning och en drillad och multidisciplinär larmkedja som agerar inom ett par minuter. Det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret (SHLR), som startades år 1990 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ett unikt kvalitetsregister eftersom det redovisar hur många människoliv som olika verksamheter omedelbart räddar vid hjärtstopp. 

Araz Rawshani

– Hjärtstopp är ett stort folkhälsoproblem som vi ofta glömmer. Exempelvis är antalet oväntade hjärtstopp flerantalet lungcancrar och tjocktarmscancrar tillsammans, säger registerhållaren Araz Rawshani, ST-läkare i verksamhet Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Göteborgs universitet.

Överlevnaden har ökat stadigt under årens gång. Sammantaget har andelen patienter som överlever ökat från cirka 25 procent till 35 procent mellan åren 2008 och 2022. På Sahlgrenska sjukhuset, en del av universitetssjukhuset, överlever 44,5 procent. Om denna trend fortsätter kommer snart varannan patient att överleva ett hjärtstopp på sjukhus.

– På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi jobbat idogt med att bedriva forskning, utbildning och utveckling av hjärt- och lungräddning. Vi har en sofistikerad apparat med möjligheter att övervaka patienter och våra medarbetare är drillade i hur man agerar vid ett hjärtstopp, säger Araz Rawshani.

Men samtidigt finns det förbättringspotential, menar Araz Rawshani. Fundamentalt för överlevnaden är omedelbar upptäckt och HLR, vilket underlättas avsevärt genom bland annat EKG-övervakning. Om fler patienter kan övervakas och rätt patienter väljas för övervakning, så kommer man kunna rädda ännu fler liv.

Överlägsen topplacering för Drottning Silvias barnsjukhus

Hannah Fovaeus

På Drottning Silvias barnsjukhus, som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, överlever 82,2 procent av alla patienter som får hjärtstopp. Det innebär en överlägsen topplacering. Men Drottning Silvias barnsjukhus är det enda barnsjukhus i landet som rapporterar sina patienter separat. Och hjärtstopp bland barn skiljer sig på många vis från hjärtstopp bland vuxna. Bland barnen är hjärtsjukdom betydligt ovanligare orsak till hjärtstopp, jämfört med vuxna.

– På barnsjukhuset har vi en välfungerande HLR-organisation med stöd från chefer på alla nivåer. Vi har ett ständigt pågående, målinriktat arbete för att barn som får hjärtstopp ska få ett optimalt omhändertagande. De siffror vi kan se i registret visar på en fantastisk överlevnad hos barnen, säger Hannah Fovaeus, sektionschef verksamhet Medicin barn och HLR-ansvarig läkare på barnsjukhuset.

Fakta: hjärtstopp på sjukhus

De allra flesta hjärtstopp inträffar utanför sjukhus och där överlever nu 12 procent av alla som drabbas, vilket för första gången motsvarar en ökning jämfört med tidigare år. Det är samtidigt den högsta siffran någonsin i Sverige. På sjukhus befinner sig sjuka patienter med större risk för hjärtstopp, men samtidigt finns tillgång till defibrillator och kvalitativ hjärt- och lungräddning. Därav är överlevnadsgraden betydligt högre på sjukhus.

Varje år räddas cirka 900 människor genom hjärt- och lungräddning på sjukhus. Dessa räddas till en god neurologisk funktion i 90 procent av fallen.

Källa: SHLR Årsrapport 2022.

Text: Fanny Edstam
Publicerad: 25 oktober 2023 11:51
Uppdaterad: 25 oktober 2023 13:09
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.