18 december, 2023

Omställning i rasande fart på Medicin barn

Hallå där, Marcus Svedberg, överläkare Medicin barn på Drottning Silvias barnsjukhus. Berätta om ert framgångsrika arbete med förbättringar av vården.

Marcus Svedberg, läkare, projektledare, Viktoria Mellqvist, medicinsk sekreterare och Frida Olofsson, sjuksköterska.

– Gärna! Det har varit ett intensivt år för vår grupp som driver Vinnova-projektet ”Vägen framåt” som omfattar fem delprojekt.  Vi är totalt sju anställda som delar på två heltidstjänster samtidigt som vi jobbar kliniskt på Medicin barn. Dessutom är vi involverade i cirka 5–10 ytterligare projekt och studier, alla inriktade på att utvärdera och förbättra vården.

Kan du ge några exempel på förbättringsarbeten i projektet?

– Absolut, Cystisk fibros-mottagningen har genomgått en snabb och helomfattande omstrukturering. Vid Göteborgs CF-team för barn sker all kommunikation och registrering av data i stor utsträckning digitalt. Vår plattform underlättar bokningar och håller koll på vilka undersökningar som planeras vid varje tillfälle. Vi har gått från en svåröverskådlig planering till att nu ha en planering på minst 3 månader framåt. Dessutom sker all kommunikation med patienter och vårdnadshavare digitalt, inklusive kallelser och visualisering av undersökningsresultat.

Hur har dessa förändringar påverkat arbetet på mottagningen?

– Förändringarna har medfört betydande tidsbesparingar och effektiviseringar. Vi hoppas att våra erfarenheter kan stödja andra mottagningar, särskilt allergi- och lungmottagningen, och vi planerar att fokusera på detta under 2024. Genom digital registrering av all data kan vi kontinuerligt utvärdera och förbättra vårt arbete.

Ert arbete visar på positiva resultat av digi-fysisk vård, vad är det?

– Ja, vi har i en studie utvärderat att digi-fysisk vård, en kombination av fysiska och digitala besök, är lika effektiv som enbart fysisk vård. Det har genererat positiva resultat för patienter, vårdnadshavare och vårdpersonal och främjat flexibilitet och individanpassad vård.

Ni har också fått nationell och internationell uppmärksamhet, berätta!

– Det är väldigt roligt. Våra fysioterapeuter utforskar säkra sätt att objektivt utvärdera fysisk aktivitet hos barn, vilket har väckt intresse från andra universitetskliniker i Sverige och våra nordiska grannländer. Vi hoppas att vårt projekt kommer att möjliggöra att barnsjukvården i Göteborg kommer att ha dessa metoder tillgängliga i klinisk praxis.

– Dessutom har beslutsstödet i vårt nationella register utvecklats för att möjliggöra realtidsberäkningar av trender på både individ- och gruppnivå, och vi använder det dagligen kliniskt som ett beslutsunderlag. Det har fått stor uppmärksamhet, och vi planerar att presentera detta på en internationell kongress och har påbörjat arbetet med en artikel för att dela med oss av våra erfarenheter.

Ni har också gjort en upptäckt som tyder på ojämlik vård?

– Vi har observerat en obalans mellan mammors och pappors ansvar vid vårdbesök, särskilt vid telefon- och videobesök. Telefonbesök är en besökstyp där vi inom sjukvården oftast kontaktar mamman i familjen, medan videobesök är den besökstyp som mest främjar att båda vårdnadshavarna kan delta. Vi planerar att presentera dessa data för mottagningarna vid Drottning Silvias barnsjukhus och Lunds barnsjukhus för att främja diskussionen om att skapa mer jämlika föräldranärvaro vid vårdbesök.

Det här var bara ett axplock från 2023, satsar ni på samma imponerande takt framåt?

– Med våra begränsade resurser trodde nog ingen att vi skulle kunna åstadkomma allt detta. Men alla medarbetare har vuxit och åstadkommit fantastiska saker och det har varit både roligt och krävande att leda dessa projekt. Vinnovaprojektet pågår under hela 2024 och förmodligen en bit in på 2025, så nu ser vi fram emot ett nytt hektiskt och lika framgångsrikt år.

Text: Viktoria Fimmerstad
Publicerad: 18 december 2023 15:05
Uppdaterad: 18 december 2023 15:05
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.