30 september, 2020

Ökat lugn med entrévärdar

Entrévärdarna minskar smittspridningen genom att se till att bara friska personer rör sig inne på sjukhuset. På Hud- och könsmottagningen ser man andra goda effekter som kan vara värda att värna i framtiden - som lugn och ro och ökad service.

I mars låstes sjukhusets dörrar och entrévärdar placerades ut vid entréerna. Syftet var att se till att bara de som verkligen behöver komma in på sjukhuset vistas där. På Hud- och könsmottagningen har man sett oanade effekter av de låsta dörrarna - och av entrévärdarna. Entrévärden på bilden har inte med texten att göra.

På Gröna stråket 16 samsas reumatologen med hud- och könsmottagningen. Flera olika verksamheter gör att många människor rör sig i huset. Restriktionerna för att minska smittspridningen, som började gälla på hela sjukhuset den 18 mars, har kraftigt begränsat antalet. Nu släpper man bara in de som verkligen behöver komma in.

– Vi tänkte nog inte så mycket på det innan pandemin, men nu märker vi att det är stor skillnad, att det inte bara ger minskad smittspridning utan också ett ökat lugn, säger Romi Danar, som är vårdenhetschef på hud- och könsmottagningen.

Hjälper till att hitta rätt

Tidigare snurrade patienter som kommit fel runt ett tag innan de gick vidare. Nu får de hjälp direkt. Patienter som är på rätt adress får också hjälp att hitta direkt till rätt ställe i huset. Före pandemin förekom det också att patienter hade med sig sällskap, utan att det var direkt nödvändigt. Nu får patienten bara ta med sig någon om det finns särskilda skäl.

– Det kan vara äldre som behöver hjälp att ta till sig information eller patienter som står inför svåra besked och behöver någon som stöd. Då får de förstås ha med sig någon, säger Romi Danar.

Men även i de fallen får varje patient bara ha med sig en närstående.

– Jag tycker det har fungerat väldigt bra och det finns många aspekter att fundera över när det gäller hur många det ska vara på en mottagning, säger Romi Danar.

Lugn råder

Hon säger att det, även om det inte råder pandemi, alltid finns andra infektioner i luften. Färre personer på samma ställe betyder minskad smittrisk överlag.

– Det kan också bli stökigt om det är många människor på en plats. Om det är en hel grupp kan det bli mycket prat, vilket i sin tur kan vara tungt för patienten jämte, som mår dåligt på sitt sätt, säger Romi Danar och utvecklar:

– Det skapas en helt annan trygghet när det inte är så många. Även personalen känner sig tryggare när det är en lugnare miljö i väntrummet.

Entrévärdar: ökad service till patienterna

Med entrévärdar är det inte heller lika lätt för helt obehöriga att ta sig in i lokalerna, vilket leder till att medarbetarna kan slappna av mer. Förutom den ökade tryggheten för medarbetare, och patienter, tycker Romi Danar att det är trevligt med den ökade servicen till patienten.

Hon sammanfattar att entrévärdarnas arbete har visat många kanske oväntade goda effekter och att man nu behöver fundera över vad av det som är värt att ta vidare.

– Vi får diskutera hur vi ska ha det framöver, för att kanske kunna behålla de goda delarna.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 30 september 2020 12:46
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:44
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.