27 juni, 2023

Nytt ramverk för kombitjänster

Otydliga överenskommelser och speciallösningar har tidigare gjort kombitjänster till osäker mark. Med ett nytt regionalt ramverk ska man förhindra att medarbetare hamnar mellan stolarna och chefer tappar kontrollen över sin verksamhet.

Namnet ”kombitjänst” blev en lösning eftersom ”kombinationsanställning” redan är taget, som benämning på dem som delar sin tjänst mellan sjukhus och akademi.

– Det har alltid förekommit att enskilda personer har varierat sin arbetsplats, under olika förhållanden och av olika skäl. Genom tiderna har vi kallat det olika saker, säger Marina Henriksson på Sahlgrenska Universitetssjukhusets HR-strategiska avdelning.

Hon har, tillsammans med kollegor från övriga sjukhusförvaltningar, varit del av en arbetsgrupp som har tagit fram det nya ramverket för kombitjänster. Många yngre medarbetare har velat ha mer variation och flexibilitet i sin tjänst och sjukhusen såg nyttan av att samordna.

– Vi kom fram till att det många gånger varit ganska små saker som gjort att rotationer som påbörjats avbrutits. Det kunde vara att det blev krångel mellan samverkade avdelningar när semester skulle förläggas eller arbetstidsmått synkas.

Marina Henriksson

Namnet ”kombitjänst” blev en lösning eftersom ”kombinationsanställning” redan är taget, som benämning på dem som delar sin tjänst mellan sjukhus och akademi.

I ramverket dras tydliga linjer upp. Det ska skrivas ett riktigt kontrakt och innan något drar igång ska det vara klart vad som gäller kring sånt som lönesättning, kompetensutveckling och arbetsmiljöansvar.

– Samarbetet mellan chefer är centralt och i arbetet med ramverket hade vi hade stor nytta av erfarenheter vi gjort under pandemin. Då var det många chefer som hade medarbetare på sina enheter som var anställda på en annan.

Det handlar enligt Marina Henriksson om en rad punkter som man behöver lösa och skaka hand på, för att undvika att det blir en dragkamp om medarbetaren.

– När man väl tagit sig dit, går det att lösa ut det allra mesta administrativt och avtalsmässigt.

Tanken är att ramverket som trädde i kraft 21 december 2022 ska säkra att de kombitjänster som inrättas tar hänsyn till verksamhetens behov – utan att utnyttja medarbetaren.

Det kan vara verksamheter som ser möjlighet att skapa mer attraktiva tjänster, med större variation i schema och arbetsuppgifter.

– Vi vet att framför allt yngre medarbetare ser det här som en möjlighet och jag tror absolut vi måste vara mer följsamma och flexibla där det fungerar; ha alternativ för våra medarbetare.

För att få till fler kombitjänster är det viktigt att chefer vet att ramverket finns och att sjukhuset uppmuntrar chefer att pröva den här anställningsformen.

– Det finns en oro att man ger sig in i något som är lite otryggt, men vi uppmanar chefer att pröva den här anställningsformen. Det kan vara en tillsvidareanställning – eller ett tidsbegränsat vikariat. Är man lite mer osäker kan man testa det tidsbegränsade, säger Marina Henriksson.

Hon tycker att alla chefer borde se över om den egna verksamheten skulle kunna ha någon nytta av att utnyttja möjligheten till kombitjänster.

Det är viktigt, och enligt Marina Henriksson även en nyckel till framgång, för en chef att vara väl förberedd och har skälen, till varför man vill tillsätta en kombitjänst, klart för sig.

– Sen är det viktigt med transparens, att berätta på enheten om att man ska arbeta med kombitjänster, hur de ska gå till, hur urvalet ska gå till. Det kan handla om att man har fått en förfrågan, eller att man har en egen strategi.

Hon tycker att ett väldigt bra skäl att använda ramverket är att förhindra att medarbetare faller mellan stolarna, något som är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö. Hon har också fått reaktioner från chefer.

– En del har spontant uttryckt ”Vad skönt att det finns något att hålla i”.

LÄS MER: Kombitjänster: Att utöka möjligheterna för intern rörlighet – ett steg framåt

”Ena dagen har jag hand om ettåring nästa dag en 101-åring”

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 27 juni 2023 11:24
Uppdaterad: 29 juni 2023 14:47
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.