19 februari, 2021

Nya namn ska underlätta för patienter och besökare

I år får flera av sjukhusets mottagningar och avdelningar nya namn. Syftet är att förenkla för patienter och allmänhet att förstå namnen och lättare hitta rätt när de besöker sjukhuset.

Foto: Rebecca Landmér.

Först ut att genomföra namnbytena är enheter inom Drottning Silvias barnsjukhus. Lena Mattsson, projektledare, förklarar hur det är tänkt:

– Förändringen innebär att det blir lättare för såväl besökare, medarbetare, remitterande enheter med flera att förstå namnen på mottagningar då de tydligare beskriver vilken vård det handlar om. Det gör det också lättare att hitta dit eftersom vi även lägger till sjukhustomt efter namnet, om mottagningen finns på flera sjukhus.

– Namnen blir också enhetligare och följer en bestämd namnstruktur- och organisationsstruktur. En regel är att om enheten är en mottagning där vård bedrivs ska ordet ”mottagning” finnas med i namnet – så har det inte alltid varit. Ett exempel är Dietistenhet barn som blir Dietistmottagning barn, säger Lena Mattsson.

Projektet innefattar också införande gatuadresser på Mölndal och Högsbo sjukhus. Gatuadresser används redan på de andra sjukhustomterna och är en förutsättning för att kunna använda GPS-navigering. 

Foto: Paul Björkman.

Barnsjukhuset först ut

I den första etappen som genomförs under februari/mars berörs endast mottagningar och avdelningar inom Drottning Silvias barnsjukhus. Namnbytena sammanfaller i tid med flytten till den nya delen av barnsjukhuset och innebär därmed att några som byter namn även byter fysisk adress.
I samband med öppnandet av den nya delen den 16 februari får hela barnsjukhuset en helt ny och modern entré, med ny adress: Behandlingsvägen 7. Alla som ska till mottagningar och avdelningar som tidigare haft adress Rondvägen 10 ska nu använda den nya entrén i stället. Patienter som har ett bokat besök på en mottagning som får nytt namn meddelas via kallelse eller sms-påminnelse om det nya namnet och eventuellt ny adress.

Regional riktlinje

Bakgrunden till namnbytena är en regional riktlinje för namn- och organisationsstruktur som beslutades 2017. Förutom att förenkla för patienter och allmänhet är syftet att underlätta för medarbetarna att få fram korrekta uppgifter i de vårdadministrativa systemen. Dessutom ökar en enhetlig namnsättningsstandard möjligheten att få fram utdata och kunna göra bättre verksamhetsuppföljningar. Men att namnbyten sker är inget ovanligt, det görs hela tiden på sjukhuset, till exempel i samband med avdelningar slås ihop eller delas.

– Namnbyten sker hela tiden vid organisationsförändringar. Skillnaden nu är omfattningen, säger Lena Mattsson.

Ny karta

Se ny karta över Drottning Silvias barnsjukhus här: Karta Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 19 februari 2021 09:18
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:34
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.