20 september, 2021

Ny vårdinformationsmiljö – på sjukhuset och i regionen

Patienten ska kunna gå mellan vårdcentral, sjukhusvård och kommunal omsorg utan att behöva upprepa information. Vårdpersonal ska direkt kunna ta del av journalinformation som dokumenterats av andra i vårdkedjan. Det är visionen när regionen ska sjösätta Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM.

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) – det är namnet på Västra Götalandsregionens arbete att utveckla och införa en ny, gemensam vårdinformationsmiljö. Patienten ska kunna gå mellan vårdcentral, sjukhusvård och kommunal omsorg utan att behöva upprepa information. All tidigare dokumentation ska finnas tillgänglig i journalen och vårdpersonal ska direkt kunna ta del av journalinformation som dokumenterats av andra i vårdkedjan.

Vårdinformationsmiljön utformas regionalt, i samarbete mellan sjukhus, vårdcentral, kommuner och privata vårdgivare. Verksamhetsexperter – medarbetare som arbetar inom vården – bidrar med sin kunskap när IT-systemet Millennium, navet i den nya vårdinformationsmiljön, designas, valideras och testas. För att dra full nytta av satsningen behöver arbetssätten i regionen utvecklas och bli mer enhetliga.

Lena Aggestam.

Samtidigt, lokalt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, pågår arbetet att förbereda verksamheterna för den nya vårdinformationsmiljön. Något som skulle beskrivas som implementering av Framtidens vårdinformationsmiljö, om du frågar Lena Aggestam, implementeringsansvarig för Framtidens vårdinformationsmiljö på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Som implementeringsansvarig ansvarar jag för att, tillsammans med sjukhusets medarbetare, förbereda sjukhuset för den nya vårdinformationsmiljön. Min roll är mycket att skapa förutsättningar och hålla ihop arbetet. Kunskapen finns hos medarbetarna som jobbar i våra olika verksamheter. Det är också där, i verksamheterna och hos medarbetarna, som förändringen ska ske.

Senarelagd implementering- men förberedelserna pågår

Övergången till den nya vårdinformationsmiljön på Sahlgrenska Universitetssjukhuset var tidigare planerad till våren 2023, men arbetet har försenats. Beslut om ny tidplan väntas under hösten. Säkert är att införandet kommer att ske senare än först planerat, men arbetet att utveckla och förbereda för vårdinformationsmiljön fortsätter – både regionalt och lokalt.

– Just nu är vi i ett läge där det kan vara lätt att tänka att vi har lång tid på oss. Men, förändring tar tid och därför är det så viktigt att vi använder tiden på ett effektivt sätt. Vi behöver se till helheten och tänka långsiktigt – det vi gör nu kommer till nytta längre fram.

Implementeringen av Framtidens vårdinformationsmiljö är en del av Digitaliseringslyftet – plattformen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets största satsningar på digitalisering. I Digitaliseringslyftet ingår bland annat DigITSU som ökar sjukhusets digitala kompetens, och arbetet att öka utbud och användande av e-tjänster.

– Arbetet med att tillsammans utveckla och förändra våra arbetssätt pågår för fullt. Dels genom Digitaliseringslyftet, dels genom våra två implementeringsprojekt. Allt hänger ihop och är viktiga delar i vårt arbete med att tillsammans skapa en ny, gemensam vårdinformationsmiljö, avslutar Lena Aggestam.

Sjukhuset implementerar i två omgångar

Malin Stigsson.

Till skillnad från andra förvaltningar i regionen har sjukhuset nu två implementeringsprojekt istället för ett. Ett för implementeringen av Regional laboratoriemedicins vårdinformationsmiljö, och ett för implementeringen på sjukhusets övriga delar. Malin Stigsson, projektledare för FVM Regional laboratoriemedicin, förklarar:

– Regional laboratoriemedicin byter ut flertalet av sina laboratorieinformationssystem i samband med att många befintliga system byts ut inom regionen. Det är för att underlätta flödena i den nya vårdinformationsmiljön. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för all laboratorieverksamhet i offentlig regi i regionen, även den som är fysiskt placerad på andra sjukhus. Därför ansvarar Sahlgrenska Universitetssjukhuset för samtliga laboratoriers implementeringsarbete i regionen, även på Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väst och NU-sjukvården.

Viktigt att rekrytera verksamhetsexperter

Lotta Copland leder det projekt som implementerar Framtidens vårdinformationsmiljö på övriga delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Lotta Copland.

– Lokalt på sjukhuset arbetar vi för att övergången till Framtidens vårdinformationsmiljö och det nya systemet Millennium ska bli så smidig som möjligt. Det gör vi bland annat med hjälp av förändringsledare och FVM-ansvariga, medarbetare som har i uppdrag att vara länken mellan projektet och den ordinarie verksamheten. En viktig del hittills har varit att öka kunskapen om Framtidens vårdinformationsmiljö och varför den är viktig för oss. En annan viktig del har varit att rekrytera verksamhetsexperter, medarbetare från vården som bidrar till att utforma den nya vårdinformationsmiljön.

Under höstens förberedelser har sjukhuset valt att lägga fokus på att öka den digitala kompetensen och användandet av e-tjänster – något som görs inom ramen för Digitaliseringslyftet. Fokus ligger också på att bidra till det regionala arbetet att färdigställa utformningen av den nya vårdinformationsmiljön – och på att utveckla arbetet med realtidsdokumentation. Realtidsdokumentation är dokumentation som sker i nära anslutning till, eller under, själva patientmötet.

– Att dokumentera i realtid kommer bli viktigt för att nyttja Millenniums fulla potential. Som ett steg i förberedelserna har några verksamheter börjat inventera vilken typ av realtidsdokumentation som de faktiskt redan gör idag. Nu ska vi se vidare på hur dessa ska kunna inspirera andra till att börja prova nya arbetssätt.

Vad är vad?

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är en av VGR:s strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det övergripande målet är att ge invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Läs mer om FVM här.

Millennium

Millennium är det huvudsakliga IT-stödet i den nya vårdinformationsmiljön och kommer att ersätta många av de system som används på sjukhuset i dag.

FVM Regional laboratoriemedicin

FVM Regional laboratoriemedicin är den del av Framtidens vårdinformationsmiljö som införs på laboratoriemedicins verksamheter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för implementeringen av Framtidens vårdinformationsmiljö på alla verksamheter inom Regional laboratoriemedicin, även de som är fysiskt placerade Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väst och NU-sjukvården.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 20 september 2021 15:10
Uppdaterad: 20 september 2021 15:10
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.