16 september, 2022

Ny förtroendemätning: fler förknippar Sahlgrenska Universitetssjukhuset med hög medicinsk kompetens jämfört med innan pandemin

71 procent av de boende i Västra Götaland har högt förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är en nedgång jämfört med förra året, men förtroendet för sjukhuset är högre än innan pandemin. Det visar en undersökning gjord av SOM-institutet vid Göteborgs universitet i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg på besök hos ambulanshelikoptern. Foto: Ines Sebalj.

Sedan 2020 genomför SOM-institutet vid Göteborgs universitet en förtroendemätning med syftet att följa hur de boende i Västra Götaland uppfattar hälso- och sjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Undersökningen fokuserar på det allmänna förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och uppfattningar kring den medicinska kvaliteten, personalens bemötande, organisationens effektivitet och tillgången till vård.

I den senaste rapporten konstateras det att det allmänna förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är fortsatt högre än innan pandemins utbrott samtidigt som vissa av de tydliga pandemieffekter som återfanns i 2021 års mätning börjar se en tendens till avmattning. Samma trend kan ses i andra förtroendemätningar för sjukvården i allmänhet som ökade kraftigt i förtroende under pandemin.

Andelen som på ett eller annat sätt associerar medicinsk kompetens med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ökat och ligger stabilt mellan åren 2021 och 2022. En stor andel av de svarande i den här kategorin beskriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ett specialistsjukhus som förutom hög kompetens också associeras med forskning och utbildning.

– Allmänhetens förtroende är avgörande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är glädjande att så många förknippar sjukhuset med hög medicinsk kompetens. Vi är Sveriges största sjukhus och landets ledande universitetssjukhus med forskning, utbildning och medicinsk kompetens i fokus för att hjälpa patienterna på bästa sätt. Dagens kliniska forskning är morgondagens rutinbehandlingar. Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetare arbetar hårt och löser svåra uppgifter varje dag, undersökningen ger ett tydligt kvitto på att vi har ett starkt stöd hos dem vi finns till för, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vid en fördjupad analys av vilka bakomliggande faktorer som spelar roll för den allmänna bedömningen av sjukvårdens olika delar framkommer att hur högt man skattar den medicinska kvaliteten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett samband med hur gammal man är, om man varit vårdtagare de senaste 12 månaderna, hur hög social tillit man har samt vilket förtroende man har för politiker. Äldre samt vårdtagare bedömer i regel den allmänna medicinska kvaliteten som högre än yngre som inte varit i kontakt med sjukhuset. Åldersgruppen 18 till 34-åringar gör dock i 2022 års mätning en signifikant högre bedömning av den medicinska kvaliteten jämfört med 2021 och ligger nu på ungefär samma nivå som innan pandemin.

Rapporten visar bland annat att:
• 71 procent av de boende i Västra Götaland har ett högt allmänt förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket är fem procentenheter lägre än 2021 och 10 procentenheter högre än vid mättillfället 2020.
• Vårdtagare har ett högre förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset än de som inte besökt dess sjukhus (Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset) det senaste året. Åtta av tio vårdtagare har ett ganska eller mycket högt förtroende för sjukhuset.
• Den medicinska kompetensen är det ämne som nämns oftast när Västra Götalandsborna i fritext svarar på vad de associerar med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 2022 års mätning.
• En hög andel av Västra Götalandsborna tycker att den medicinska kvaliteten och personalens bemötande vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fungerar ganska eller mycket bra, både i allmänhet och specifikt kopplat till coronapandemin.
• Social tillit och förtroende för beslutsfattare är viktiga bakomliggande faktorer som har ett tydligt samband med hur högt förtroende de boende i Västra Götaland har för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– I 2021 års mätning noterades en stor ökning i förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset jämfört med året innan. Ökningen var en tydlig effekt av pandemin. Att förtroendet i 2022 års mätning nu går ner något är förväntat. En liknade utveckling ser vi även när det gäller andra samhällsinstitutioner, säger Björn Rönnerstrand, doktor i statsvetenskap på SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Fakta: Förtroenderapport Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2022

Det dataunderlag som ligger till grund för undersökningen har samlats in genom en webbenkät till respondenter som medverkar i Medborgarpanelen, en del av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 31 mars 2022. Den är också en uppföljning av två tidigare enkätstudier som genomfördes under samma tidsperiod 2020 och 2021. Totalt bjöds 3000 slumpmässigt rekryterade personer mellan 18 och 80 år in att delta, varav 1773 svarade vilket ger en deltagarfrekvens på cirka 59 procent. Samtliga svarande är boende i Västra Götaland. Undersökningen innehåller frågor om den medicinska kvaliteten, personalens bemötande, organisationens effektivitet och tillgången till vård. Men också en sammanställning av fritextsvar där de svarande själva har fått formulera sina tankar om Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Medborgarpanelen är en webbaserad panel bestående av sammanlagt cirka 75 000 respondenter som återkommande får medverka i undersökningar om politik, samhälle och hälsa.

För nedladdning: Förtroendestudie Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2022).

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 16 september 2022 11:10
Uppdaterad: 27 september 2022 09:00
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.