13 april, 2023

Ny forskning visar på skillnader mellan kvinnor och män med spelberoende

Fler män än kvinnor söker vård för spelberoende. Medan många kvinnor är deprimerade redan innan de börjar spela om pengar, blir män deprimerade först efter flera års spelande. Det, och mycket mer, visar ny världsunik forskning från Sahlgrenska Universitetssjukhusets mottagning för spelberoende och skärmhälsa.

Nästan 80 procent av invånarna i Sverige spelar om pengar då och då – till exempel på Bingolotto eller någon enstaka Trisslott. Men det säger inte så mycket om spelberoende. 

– Många forskare har studerat hur spelberoende ser ut på en populationsnivå, men vi har i stället valt att studera de som faktiskt sitter i vårt väntrum, förklarar Anna Söderpalm Gordh.

Hon är adjungerad universitetslektor vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet och forskningssamordnare inom verksamhet Beroende på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Redan när mottagningen för spelberoende och skärmhälsa öppnade 2019 lämnade hon in en etikansökan för att få göra studier på patienterna som kommer till mottagningen. Nu har de första vetenskapliga artiklarna publicerats.

– Tillsammans med en av mina doktorander Mikael Mide har vi tittat på kliniska karaktäristika i förhållande till hur svåra spelproblem patienterna har, och tillsammans med annan av mina doktorander Louise Miller har vi studerat skillnaderna i hur spelberoende ser ut hos kvinnor och män, säger Anna Söderpalm Gordh.

Som bakgrund kan man nämna att 75 procent av patienterna i studien är män – vilket motsvarar hur patientunderlaget på mottagningen ser ut. Medelåldern för att söka hjälp är cirka 35 år och speldebuten sker oftast i 20-årsåldern. Patienterna är relativt välutbildade. 72 procent har ett jobb. Den största gruppen lever själva, men 20 procent lever med en partner, 13 procent bor med en kompis och 9 procent är ensamstående föräldrar.

Spelberoende en risk för fler problem

Beroende av spel om pengar delas in i tre svårighetsgrader. Att titta på hur patienterna mår utifrån svårighetsgrad är ovanligt – det finns bara en enda publicerad studie i hela världen på ämnet sedan tidigare. Artikeln som Anna Söderpalm Gordh med kollegor just har publicerat visar att svårt spelberoende kan innebära andra psykiatriska problem.

– Om man har ett svårt spelberoende har man ofta också problem med alkohol och droger – mer än om man har ett lättare spelberoende. Dessutom är risken stor för att få ett annat beroende i framtiden, mycket större än tvärtom. Att man är beroende av alkohol ökar inte risken för att bli spelberoende, men att vara beroende av spel ökar risken för att bli beroende av alkohol, säger Anna Söderpalm Gordh.

Fenomenet kallas crossensitivitet i belöningssystemet, och gäller faktiskt också för rökning och alkohol.

– Om du röker är risken stor att du också dricker alkohol, men att dricka alkohol betyder inte att risken är stor för att du också röker. Att ha ett spelberoende innebär förmodligen att man är känslig även för andra sorters belöningar.

Forskargruppen har också undersökt hur personerna spelar och varför. Det absolut vanligaste var att spela på online casino, men många av männen spelar också på online sports betting. På frågan om varför de spelar fick patienterna välja bland flera alternativ – som att de spelar av ekonomiska anledningar, av glädje, av vana eller för att fly.

– Där ser vi att de med svårt spelberoende spelar för att fly. Generellt har de en dålig livskvalitet och hög komorbiditet – de har mycket ångest och är mer deprimerade än andra. Ju svårare problem, desto mer ångest och depression. 

Varför är det viktigt att titta på svårighetsgraderna – alla verkar ju ha det svårt?

– Vården ska diagnosticera de här patienterna enligt svårighetsgrad, men vi ville titta på hur stora skillnaderna egentligen är. Kanske ska vi behandla dem på olika sätt? Vi såg tydligt att den svåraste gruppen är mer belastad och har en tyngre problematik. Det är viktigt för oss att veta.

Den andra artikeln handlar om könsskillnader. 25 procent av patienterna är, som tidigare nämnt, kvinnor. 

– Vi vet sedan tidigare att det finns könsskillnader i kvinnors och mäns droganvändning. Till exempel rapporterar kvinnor starkare effekt av ecstacy än män, medan män upplever starkare effekt av kokain, amfetamin och cannabis. Män rapporterar även högre kickar av alkohol. Men när det gäller spelberoende har ingen studerat några skillnader, säger Anna Söderpalm Gordh.

Vad är skillnaderna då?

– Männen med spelproblem dricker mer alkohol än kvinnorna, och tar mer droger. Det gäller även när de har lika svåra spelproblem. Inga kvinnor spelade på sportbetting, alla spelade på online casino. Kvinnorna blir beroende snabbare än män, samtidigt som kvinnorna var äldre när de sökte hjälp – runt 40 år. Vi såg också att många kvinnor var ensamstående föräldrar.

Det senare är ett fynd som kan få stor betydelse.

– Vi behöver snabbt ställa oss frågan: hur mår barnen? Behöver vi göra en social kartläggning, finns det något särskilt stöd vi behöver erbjuda den här kvinnan?

Kvinnorna väljer inte i lika hög grad alternativet att de spelar för att fly. I stället beskriver de att de spelar för att de är deprimerade och har ångest.

– Studier visar att män först blir spelberoende – sedan får de alla andra problem, som högt alkoholintag, ångest och depression. För kvinnor är det tvärtom. När de börjar spela är de redan deprimerade eller har ångest, sedan kommer spelberoendet. De börjar inte heller dricka mer alkohol, vilket män gör. Det här tycker jag är väldigt intressant.

Varför då?

– Jag tänker att det är en grupp vi behöver uppmärksamma: ensamstående mammor som är deprimerade, har ångest och spelar på online casino. Det är flera riskfaktorer för spelberoende.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 13 april 2023 10:06
Uppdaterad: 17 april 2023 15:16
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.