13 december, 2021

Ny detaljplan – ett viktigt steg för Sahlgrenska Life

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har antagit ny detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan. Beslutet är ett viktigt steg för att förverkliga Sahlgrenska Life – en av Sveriges största satsningar på life science.

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning, vård och utbildning med ambitionen att underlätta omsättningen av nya upptäckter till konkret nytta för fler patienter. De byggnader som planeras som en del i projektet sammanlänkar Sahlgrenskaområdet med verksamheterna på Medicinareberget och skapar en unik möjlighet att samla akademi, universitetssjukvård, universitetstandvård och näringsliv på samma plats. Tre nya hus ska uppföras: ett på Sahlgrenskaområdet, ett på Medicinareberget och ett över Per Dubbsgatan som binder samman verksamheterna på berget med dem på sjukhuset. 

Detaljplanen som antagits av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad är en milstolpe för projektet och en förutsättning för att Sahlgrenska Life ska kunna förverkligas. Planen medger ny bebyggelse i anslutning till Sahlgrenska sjukhusets akutmottagning och universitetsområdet på Medicinareberget. Den innebär också en förbättring för kollektivtrafiken och utrymmet för cyklister och gående på Per Dubbsgatan.

– Västra Götalandsregionen har en framgångsrik tradition av samverkan med omgivande aktörer, inte minst Göteborgs universitet. Sahlgrenska Life innebär en vidareutveckling av det framgångsrika arbetet. Utvecklingen inom life science går fort och kräver fortsatta satsningar, stärkt samverkan och närhet mellan hälso- och sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv. Ytterst handlar det om att invånarna ska få tillgång till den bästa vården, idag och i framtiden. Vi välkomnar därför beslutet om ny detaljplan, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen.

– Nu kan vi gå vidare i arbetet med att skapa miljöer som främjar samverkan, forskning och utbildning, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet. Det handlar om satsningar för att även i fortsättningen ha en forskning som ligger i internationell framkant och kunna erbjuda utbildning av högsta kvalitet. Sahlgrenska Life kommer att stärka Göteborg som kunskapsstad, bjuda in till nya samarbeten och innebär stora synergier genom att samla verksamheter som idag är utspridda.

Huset som planeras på Sahlgrenska sjukhusets område byggs av Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter. De hus som planeras på Medicinareberget och över Per Dubbsgatan byggs av utvecklingsbolaget Vitartes AB. Här ska bland annat Göteborgs universitet, Folktandvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och aktörer från näringslivet bedriva verksamhet.

– Det känns fantastiskt att ett långt och noggrant detaljplanearbete nått sitt antagande. Vi ser nu fram emot att realisera Sveriges främsta kluster för hälso- och sjukvård, utbildning, forskning och näringsliv, säger Peter Alvemur, VD för Vitartes Intea Holding AB.

I Västra Götalandsregionen återtstår att fatta beslut om investeringar. Under förutsättning att allt går enligt plan kommer de första fastigheterna stå klara för inflyttning 2027.  

Fakta om Sahlgrenska Life

  • Sahlgrenska Life är ett utvecklings- och samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Vitartes AB för att skapa ett centrum för världsledande forskning, vård, utbildning och innovation.
  • Kärnan i Sahlgrenska life utgörs av forskningsmiljöer där grundforskning kopplas tätare samman med den kliniska forskningen nära patienterna – så kallad translationell forskning. En av de stora vinsterna är att ny kunskap snabbare kan överföras till vården för ökad nytta för patienterna. Vården kan i sin tur bidra till forskningen genom observationer och identifiering av problem som leder till nya forskningsidéer.
  • Sahlgrenska Life är en satsning inom områden med snabb utveckling och potential så som precisionsmedicin, genomik, biologiska läkemedel och användningen av artificiell intelligens (AI) inom vård och forskning.
  • Sahlgrenska Life omfattar byggnation av tre nya hus. Hus 1 planeras på Sahlgrenskaområdet och ägs och byggs av Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter. Det ska bland annat innehålla modern och flexibel miljö för precisionsmedicin, laboratorier och translationella forskningsmiljöer.
  • Hus 2 som binder samman Sahlgrenska och Medicinareberget ska bland annat innehålla translationella forskningsmiljöer, regional laboratoriemedicin och olika typer av samarbetsytor.
  • Hus 3 som ska ligga på Medicinareberget ska bland annat innehålla utbildningslokaler, kliniskt färdighetscentrum, translationella forskningsmiljöer och Folktandvården. Hus 2 och 3 utvecklas och byggs av Vitartes AB och kommer långsiktigt att ägas och förvaltas av Intea Fastigheter AB (publ). De kommer att hyras ut till Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och aktörer från näringslivet.

Läs mer om Sahlgrenska Life

Text: Therese Oskarsson
Publicerad: 13 december 2021 14:59
Uppdaterad: 13 december 2021 14:59
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.