3 april, 2023

Ny BUP-mottagning siktar på att utreda 600-800 barn per år

Nyligen öppnade Sahlgrenska Universitetssjukhuset en ny BUP-mottagning som ska hjälpa barn från hela regionen med utredningar för ADHD och autism. Genom nya arbetssätt och digitala hjälpmedel hoppas man kunna korta köerna rejält – och göra vården mer jämlik.

Enhetschefen Erika Haglöf och den medicinskt ansvariga läkaren Sara Lundqvist tror att den nya mottagningen kommer ha stor effekt på BUP i hela regionen. "Utredningsmetoderna är beprövade, det är samma som vi alltid använt, men sättet vi erbjuder dem på är nya. Vi som jobbar med det här är fulla av energi och förväntan", säger Erika Haglöf. Bild: Paul Björkman.

Det senaste året har barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götalandsregionen tagit stora kliv framåt. För precis ett år sedan startade verksamheten En väg in, dit alla remisser till BUP kommer för en första bedömning. Även barn, ungdomar kan själva höra av sig till En väg in för att få kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. (Läs mer: En väg in – barn och unga med psykisk ohälsa – Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

Syftet med En väg in har varit att korta köerna till första besöket, som enligt vårdgarantin ska ske inom 30 dagar. För ett år sedan var det 41 procent av barnen som fick ett första besök inom vårdgarantins 30 dagar. Nu, i mars 2023, var det 62 procent. Ytterligare 21 procent fick ett första besök inom två månader.

– Innan En väg in låg Västra Götalandsregionen under rikssnittet i Sverige vad gällde uppfyllelse av vårdgarantin för BUP. Nu ligger vi över snittet för första besök. Det har hänt väldigt mycket på ett år – och även om vi inte är i mål ännu så har det blivit mycket bättre, säger Anna Carlstrand som är verksamhetssamordnare på BUP.

Varje månad kommer mottagningen att erbjuda digitala kurser för närstående till barn som har fått en diagnos. Bild: Paul Björkman.

Nästa steg: kortare köer till neuropsykiatriska utredningar

I februari i år tog Sahlgrenska Universitetssjukhuset ytterligare ett stort steg: den här gången för att korta väntetiderna till neuropsykiatriska utredningar. En helt ny BUP-mottagning öppnade då på Drottninggatan i Göteborg. Den heter RU-mottagningen, vilket står för Regional utredningsmottagning. Hit ska barn från hela regionen komma på remiss från En väg in för att utredas för ADHD och autism.

– Vi ska avlasta hela regionen med utredningar. En väg in bedömer vilka barn som kan gynnas av att komma till oss, och vilka som kan utredas på sin hemmamottagning. De som bor långt bort kommer ha möjlighet att få övernatta på Ronald McDonaldhuset, förklarar enhetschefen Erika Haglöf.

Erika Haglöf.

Tanken är att RU-mottagningen ska kunna ta emot 600-800 barn om året. För att klara detta har mottagningen särskilt utarbetade arbetssätt och kommer till exempel främst att ta emot barn där man kan förvänta sig en ganska rak utredningsprocess.

– Vi har jobbat oerhört mycket med schemaplanering och att optimera flöden. Vi ska hålla mycket hög kvalitet, men också kunna hantera en stor mängd utredningar på ett effektivt sätt, säger Anna Carlstrand.

Om det inte passar barnet och de närstående finns det förstås möjlighet att göra på andra sätt.

– Om barnet eller familjen har stora behov av samverkan eller annan behandling under utredningens gång ska barnet utredas på en vanlig BUP-mottagning – vi på RU-mottagningen ska avlasta så att de andra mottagningarna kan erbjuda mer stöd, säger Sara Lundqvist som är läkare och medicinskt ledningsansvarig för mottagningen.

”Ett ambitiöst tillgänglighetsprojekt”

Barnet och de närstående kommer att få möta vissa digitala arbetssätt. Till exempel kommer de att få fylla i digitala skattningar, formulär och screeninginstrument. I mottagningens uppdrag ligger också att erbjuda psykoedukation – alltså utbildning i vad en diagnos innebär och hur man kan leva ett bra liv med sin diagnos. Även detta kommer att ske digitalt.

Sara Lundqvist.

– Vi kommer att erbjuda grupputbildningar en gång i månaden, så att det alltid finns en utbildning att gå. Även här är det förstås så att de som behöver mer stöd kan erbjudas det av sin hemmamottagning. Dessa utbildningar kommer vi erbjuda alla i hela regionen, och det tror jag är en stor vinst: att inte alla mottagningar ska sitta och göra egna utbildningar, utan att det blir samordnat och effektivt, säger Erika Haglöf.

Sedan ett par år tillbaka köper BUP autism- och ADHD-utredningar av externa företag – något man tror kommer minska med den nya mottagningen.

– Vi hoppas kunna bidra till att fler utredningar sker inom regionens förvaltningar, säger Sara Lundqvist.

Enhetschefen Erika Haglöf tror att En väg in och RU-mottagningen kommer att ha stor påverkan på barn- och ungdomspsykiatrin i hela regionen.

– Det är ett ambitiöst tillgänglighetsprojekt för en jämlik barn- och ungdomspsykiatri i hela regionen. Utredningsmetoderna är beprövade, det är samma som vi alltid använt, men sättet vi erbjuder dem på är nya. Vi som jobbar med det här är fulla av energi och förväntan. Nu har vi tagit emot våra första 30 patienter, och ser fram emot att börja ta emot ännu fler, säger hon.

Text: Maja Larsson
Publicerad: 03 april 2023 11:59
Uppdaterad: 06 april 2023 07:04
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.