15 juli, 2022

Ny AI-app kortar vårdtider vid akut stroke

Vid akut stroke är varje minut avgörande för patienten. Med en ny AI-baserad applikation kan regionens strokesjukhus lättare sätta korrekt diagnos. Det innebär att patienter i behov av trombektomi snabbare kan transporteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och verksamhetsansvarig för införandet av appen. Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver strokevård i världsklass och tiderna för behandling hör till de främsta i landet och Europa. I dag används framför allt två behandlingar för akut stroke: den propplösande läkemedelsbehandlingen trombolys och interventionen trombektomi. Under en trombektomi går neurointerventionsläkare in med en kateter i ljumsken och drar ut blodproppar ur hjärnans blodkärl med hjälp av olika verktyg. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är regionens enda utförare av trombektomi och varje minut är avgörande. Därför bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett kontinuerligt förbättringsarbete i hela strokekedjan. En ny AI-app har nu implementerats hos regionens strokesjukhus för att snabbare och bättre kunna ställa diagnos och sätta in rätt typ av behandling.

– Denna AI-app är ett hjälpmedel till radiologer och strokeläkare för att snabbare kunna ställa korrekt diagnos, säger Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och verksamhetsansvarig för införandet av appen.

När en patient med misstänkt akut stroke anländer till något av regionens strokesjukhus genomförs avancerade röntgenundersökningar, så kallade datortomografier. Dels en datortomografi för att utesluta övriga orsaker till symptomen och andra sjukdomar. Därefter en datortomografi-kärlundersökning för att identifiera stopp i kärlen och ytterligare datortomografi för att se om det finns någon räddningsbar hjärnvävnad. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar samtliga undersökningar i genomsnitt mellan sex och sju minuter.

– Ett beslut om trombektomi är vanligtvis fattat inom tio minuter när rätt kompetens finns på plats. Om det saknas kompetens och erfarenhet kan det ta upp till 40 minuter om inte längre, säger Alexandros Rentzos.

Med den nya AI-appen genomförs undersökningen på sjukhuset samtidigt som AI analyserar och tolkar datan parallellt. Med hjälp av AI-appen kan strokesjukhusen i regionen vid akuta strokelarm få fram information om det finns någon propp att dra ut men framför allt om det finns räddningsbar hjärnvävnad lika snabbt som på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultaten kan ses direkt och neurologer och neuroradiologer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan dubbelgranska datan. Är patienten i behov av trombektomi sker transport till Sahlgrenska Universitetssjukhuset direkt.

– I Västra Götalandsregionen är strokevården centraliserad med hänsyn till upptagningsområde och antalet patienter. Med denna nya applikation får patienterna en snabbare handläggning oavsett var man bor eller råkar insjukna. Det är ett viktigt steg i rätt riktning mot en mer jämlik vård för hela regionens invånare, säger Petra Redfors, neurolog och vårdenhetsöverläkare för stroke på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fakta: Trombektomi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Var 17:e minut drabbas någon människa i Sverige av en stroke, det vill säga en blodpropp eller blödning i hjärnan som kräver akut sjukhusvård. En stroke leder till syrebrist i hjärnan och skador på hjärnan kan uppstå väldigt snabbt. Därför är stroke ett mycket akut tillstånd och snabb behandling är det bästa sättet att minska risken för framtida funktionsnedsättning som förlamning eller språkstörning.

Varje timmes väntan innan trombektomi halverar effekten av behandlingen.

Sex sjukhus i regionen utöver Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot patienter med misstänkt akut stroke: Kungälvs sjukhus, Skaraborgs sjukhus i Lidköping och i Skövde, Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och Alingsås lasarett.

Behandling med propplösande läkemedel, trombolys, kan alla akutsjukhus i Västra Götalandsregionen ge. Vid stroke orsakad av mindre blodproppar kan trombolys vara bästa behandlingen.


Text: Redaktionen SU
Publicerad: 15 juli 2022 09:40
Uppdaterad: 15 juli 2022 09:46
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.