17 mars, 2021

Nu öppnar den svenska forskningsbanken för framtidens folkhälsa

Hjärt-Lungfondens största satsning genom tiderna, befolkningsstudien SCAPIS, öppnar nu för forskare knutna till svenska lärosäten. Studien är en milstolpe inom svensk medicinsk forskning. Aldrig tidigare har forskning kunnat bedrivas på ett djupare och mer omfattande underlag baserat på moderna svenska levnadsvanor. Huvudansvarig är Göran Bergström, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Scapis är Sveriges hittills största forskningsstudie inom hjärt-lungsjukdom. Göran Bergström, professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är huvudansvarig för studien. Bild: Jeroen Wolfers

Två miljoner svenskar lever med hjärt-kärlsjukdom och 1,3 miljoner med lungsjukdomar, samtidigt som dagens levnadsvanor och nya riskfaktorer ställer nya krav på forskningen.

– Därför har sex universitet och universitetssjukhus, med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär, byggt en svensk forskningsbank för framtidens folkhälsa, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Befolkningsstudien SCAPIS bygger på omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover på över 30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år. Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om levnadsvanor har genomförts. Allt insamlat material har resulterat i en unik data-, bild- och biobank som ger forskarna helt nya förutsättningar att skapa kunskap för bättre folkhälsa. 

– Vårt övergripande mål är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och förhindra sjukdomarna innan de uppstår. Det kräver avsevärt mycket mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst. Tack vare Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär har vi nu möjlighet att nå våra mål, säger huvudansvarig för SCAPIS Göran Bergström, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

I dag, 17 mars, öppnar forskningsdatabasen.

”Genom forskning kan vi upptäcka vilka som riskerar att bli sjuka och behandla dem tidigt”

Göran Bergström

Läs mer om Göran Bergström och hans arbete med SCAPIS i en tidigare intervju i Sahlgrenskaliv, här.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 17 mars 2021 09:02
Uppdaterad: 17 mars 2021 09:02
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.