5 maj, 2023

Nu kan nyförlösta få hembesök av BB-team

Förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har startat ett mobilt BB-team som åker hem till förstagångsföräldrar istället för att den nyblivna familjen ska vara inneliggande på BB-avdelning. Satsningen har hittills varit en succé med mycket nöjda familjer.

Det mobila BB-teamet har hittills gjort cirka 50 hembesök. Här är barnmorska Klara Martinsson och undersköterska Christina Nippe på väg ut till nyblivna familjer. Bild: Paul Björkman.

– Det var skönt att landa hemma och få vård där, säger nyblivna mamman Nora med lilla Leya i famnen. Hennes förlossning gick snabbt, dottern föddes bara fyra timmar efter att Nora och hennes man kommit in till förlossningen Östra.

– Jag bara grät efteråt, berättar Nora. Det var en sådan lättnad. Att allt hade gått bra. Och att vi äntligen fick se bebisen.

Mamma Nora och bebisen Leya.

Nora blev undersökt av barnmorskan och efter den sedvanliga brickan med saft och smörgåsar blev den lilla familjen lämnad ensamma en stund för att landa i upplevelsen. Ett par timmar senare återkom förlossningsbarnmorskan och berättade om ”BB hemma.” Nora och hennes man fick välja om de ville ha sin eftervård på BB-avdelningen eller i hemmet, en ny tjänst som Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder förstagångsföderskor. De bad om lite betänketid.

– Vi resonerade om det, min man och jag. Jag var lite orolig eftersom det är första barnet och jag inte kunde något om amning. Samtidigt kändes det skönt att komma hem. Allt hade ju ändå gått bra och vi skulle få samma hjälp som på BB-avdelningen, fast hemma, säger Nora.

Alla erbjuds BB-vård

– Vi har sett att många förstföderskor känner sig otrygga att gå hem efter förlossningen, utan att först vara inneliggande på BB-avdelning, säger Anna-Karin Ringqvist, barnmorska och verksamhetsutvecklare på obstetriken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi behövde ge lite mer stöd till dem, för att de ska våga ha sin egenvård i hemmet. Därför startade vi det mobila BB-teamet.

Alla som föder barn på Östra sjukhuset erbjuds BB-vård, antingen på avdelning om det förekommer sjukdomar eller komplikationer, eller via BB-mottagningen dit man går med sin bebis för undersökningar och stöd de första dygnen. Nu finns alltså även alternativet att få vård i hemmet om man fött sitt första barn. Rekommendationen är att friska mammor med friska barn och som har ett fungerande socialt nät runtomkring sig åker hem efter förlossningen, istället för att skrivas in på vårdavdelning.

– Det här är en positiv utveckling av förlossningsvårdens eftervård, förklarar Anna-Karin Ringqvist. Sjukvården i hela Sverige håller på att ställa om från slutenvård till öppenvård och vård nära patienten. Satsningen på mobilt BB-team handlar verkligen om vård nära patienten, i hennes hem, vilket vi tror är bättre både för familjerna men också för de sjuka mammor som verkligen behöver slutenvårdsplatserna på BB-avdelningarna.

PKU-test och hörselscreening hemma

BB hemma går till så att familjen får stanna på förlossningsrummet och ta igen sig, den nyförlösta och barnet undersöks, och om allt ser bra ut och när familjen känner sig redo, kan de skrivas ut och åka hem med sin bebis. Dagen därpå kommer barnmorska och undersköterska på hembesök och gör allt det som vanligtvis görs på BB-mottagningen, ger amningsstöd, mäter gulhet på barnet, PKU-test, hörselscreening och kontroll av mammans mående.

– Vi skräddarsyr vården utefter familjens behov, säger Margareta Risenfors, vårdenhetschef för BB-mottagningen. Dessutom märker vi att personalen trivs! Barnmorskorna och undersköterskorna i teamet tycker det här är ett fantastiskt sätt att jobba på.

De närstående spelar en viktig roll

– Det var jättetrevliga, berättar Nora. Vi gick igenom allt med amningen, de visade mig hur man gör med samsovning och liggamning direkt i vår egen säng, det var jättebra. Vi pratade om sömn, och vi fick en massa bra tips om gråt, magknip och utslag. De frågade hur jag mådde och om jag ville att barnmorskan skulle undersöka mig. Det ville jag, så det kändes också skönt. Vi pratade om förlossningsdepression och baby blues. Och min man fick tipset att alltid ge mig ett glas vatten när jag sätter mig och ammar, och se till att jag äter ordentligt, så han blev också inkluderad.

Det är viktigt att den nyförlösta har stöd hemma, menar Anna-Karin Ringqvist.

– Med eftervård i hemmet får den basala omsorgen utföras av anhöriga. Hur kan medföräldern skapa förutsättningar för den som har fött att kunna vila, sova en stund på dagen kanske, få lite stöttning på natten, ha barnet hud mot hud, säger hon.

”Samma vård, fast hemma”

Nora är nöjd med den vård hon och Leya fick av BB-teamet hemma, och de råd både hon och hennes man fick ta del av i lugn och ro – även om hon i efterhand känner att hon kunde tagit mer hjälp med amningen.

– De erbjöd sig att komma tillbaka, men jag kämpade på själv istället. Men om man känner sig trygg hemma och känner sig trygg med att man har en partner som hjälper till så rekommenderar jag verkligen att åka hem efter förlossningen och få vård av mobila BB-teamet. För man får ju samma vård, fast hemma. Och här är det totalt fokus på bara oss, säger hon.

Mer om det mobila BB-teamet

Det mobila BB-teamet har hittills gjort drygt femtio hembesök. De har kapacitet att besöka fyra till fem familjer per dag, och har tillgång till telefontolk, precis som på BB-mottagningen. Det finns inga geografiska begränsningar, teamet testar sig fram till praktiska lösningar för familjerna. Vårdformen gäller endast friska förstagångsföderskor. De som fött tidigare förväntas ha erfarenhet att sköta omsorgen om sitt barn med stöd av telefonsamtal, digitala vårdmöten eller besök på BB-mottagningen. Barnmorskemottagningarna ska ge information till blivande föräldrar under graviditeten. Information ges också på plats, efter förlossningen.

Text: Viktoria Fimmerstad
Publicerad: 05 maj 2023 08:30
Uppdaterad: 05 maj 2023 08:53
Kategori: Internationella barnmorskedagen

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.