18 november, 2021

Nu invigs SahlBEC Lab – stort kliv för specialiserade epilepsivården

Nu invigs ett nytt medicintekniskt forskningslabb i hjärtat av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SahlBEC Lab blir en plats för kliniknära forskning där vård, industri och akademi kan samarbeta inom flera områden - inte minst specialiserad epilepsivård.

Inne i labbet finns en helt unik MEG-utrustning som ska användas för att mäta magnetfält i hjärnan. Sensorerna som sitter i rören är utvecklade på Chalmers och konstruktionen är specialbyggd av en snickare. Till skillnad från konventionella MEG-apparater har denna få sensorer, men de är fullt vridbara och går att rikta mot huvudet på ett väldigt exakt sätt. Vanliga sensorer behöver kylas med helium innan användning, medan denna variant är mindre värmekänslig och bara behöver kylas med kväve. "Den ser ut att vara från 1700-talet, men med denna apparat ska vi forska på framtidens sjukvård", säger professor och överläkare Mikael Elam.

Det dubbelt avskärmade utrymmet kommer fysiskt att placeras i Bild- och Interventionscentrum inom verksamheten för radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i direkt anslutning till vården. Forskning kommer att bedrivas i ett brett spann av områden, exempelvis neurovetenskap, onkologi, trauma, kardiologi och psykiatri. Avskärmningen gör att mikrovågor går att använda på ett säkert sätt.

Kristina Malmgren är professor vid Göteborgs universitet och överläkare inom neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon bedriver forskning inom epilepsi och ser fram emot att kunna använda magnetencefalografi, MEG, i sina studier på SahlBEC Lab. En avancerad teknik som används inom epilepsiutredningar för att mäta förändringar i magnetfältet i och runt huvudet, skapade av hjärnaktivitet. En viktig vägledning inför planering av eventuell kirurgi.

MEG-utrustning har hittills bara funnits på Karolinska Institutet i Stockholm.

– De här patienterna genomgår en rad utredningar, och att kunna genomföra MEG-undersökningarna här på Sahlgrenska kommer att bli en jätteskillnad. MEG är en icke-invasiv metod där man inte behöver göra något kirurgiskt ingrepp. Det utgör ett diagnostiskt tillskott där informationen kan skärpa våra hypoteser om var de epileptiska anfallen startar inför planering av så kallad invasiv utredning där elektroder opereras in i hjärnan, säger Kristina Malmgren.

SahlBEC Lab har kommit till på initiativ av MedTech Wests parter: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Regionutveckling Västra Götalandsregionen.

Labbet kommer att bli en ö av forskning mitt i kliniken, där akademi, sjukhus och industri kan samarbeta för att använda – och utveckla – ny medicinteknisk utrustning.

– Att labbet ligger mitt i sjukhuset med närhet till det kliniska arbetet är ganska ovanligt, och det har, förutom att det är praktiskt, ett viktigt signalvärde. För en patient som deltar i en studie kan det vara en förtroendefråga att genomgå tester och liknande i sjukhusmiljö, det skapar trygghet och säkerhet, säger Lina Strand Backman, chef för Innovationsplattformen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och medlem i styrgruppen för SahlBEC lab.

Invigningen sker 18 november och verksamheten kommer successivt igång kring årsskiftet. Flera forskningsprojekt är färdiga för att komma igång med studier när all utrustning är installerad. Labbets placering gör det intressant ur en rad perspektiv, menar Henrik Mindedal, föreståndare för MedTech West och med lång erfarenhet av medicinteknik och innovation.

– Det är inte så lätt att testa nya lösningar kliniknära. Det är intressant för många företag och det är också ett av syftena, att utveckla nya lösningar där företag kan samarbeta med både teknisk och medicinsk fakultet nära patienterna, säger han.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 18 november 2021 15:04
Uppdaterad: 18 november 2021 15:05
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.