1 mars, 2023

Nu införs avancerad sjukvård i hemmet i sjukhusets egen regi

Vårdformen, som förkortas ASIH, drevs tidigare av kommunen och Västra Götalandsregionen. Nu startar Sahlgrenska Universitetssjukhuset egna ASIH-team med läkare och sjuksköterskor dygnet runt, samt kurator och rehab på kontorstid.

"Det är ett väldigt intressant och meningsfullt arbete och jag hoppas att många är intresserade av att vara med oss i den här utvecklingen", säger sektionschef Hans Gunnarsson. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

Hans Gunnarsson, du är sektionschef och projektledare på Palliativa sektionen, Högsbo sjukhus som startar upp dygnet runt-team inom specialiserad palliativ vård. Berätta mer!

– I höstas fick vi i uppdrag av sjukhusledningen att starta upp en ny organisation för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) för att kunna ge specialiserad palliativ vård dygnet runt för anslutna patienter. Det gör att vi nu förstärker och utvecklar den nuvarande organisationen, där vi har team som är tillgängliga under kontorstid, med fasta dygnet runt-team. Vi startar upp stegvis och börjar med ett fast dygnet runt-team i sydvästra Göteborg för att sedan utvärdera hur det fungerar. Teamet i sydvästra Göteborg ligger sedan till grund för hur vi ska arbeta vidare. Planen är att införa ASIH i hela sjukhusets upptagningsområde. 

Hans Gunnarsson.

Vad blir skillnaden mot den ASIH-verksamhet som fanns tidigare i Göteborg och som avvecklades förra året?

– Den tidigare ASIH-verksamheten bedrevs som ett gemensamt åtagande mellan VGR och Göteborgs kommun. Det var ett nära samarbete där det fasta ASIH-teamet bestod av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som tillhörde kommunen och läkare och kurator som tillhörde Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nu ska ASIH-teamet bemannas av oss på sjukhuset. I vårdteamet ingår läkare och sjuksköterska dygnet runt och kurator och rehab kontorstid. Fortsatt kommer det finnas behov av att få tillgång till kommunal hälso- och sjukvård för insatser på primärvårdsnivå. För många patienter är det också avgörande att de är anslutna till kommunens hemtjänst och exempelvis har trygghetslarm. Därför är det viktigt med en nära samverkan med kommunerna. 

Varför startar ni först i stadsområde sydväst?

– Verksamheten är för stor för att starta samtidigt i hela upptagningsområdet. Och någonstans måste vi ju börja. Befolkningsunderlaget i sydväst är lämpligt för ett effektivt ASIH och logistiken underlättas av att våra lokaler på Högsbo sjukhus ligger i området. Vi behöver också testa samarbetsformerna och lära oss hur vi samverkar på bästa sätt med den kommunala hälso- och sjukvården och det kan vi inte göra med för många enheter på en gång.

Och för det här behöver ni väl anställa mer personal?

– Ja, först måste ju verksamheten få nya medarbetare på plats, vilket är ytterligare ett skäl till att vi måste börja med ett område. Vi har nu fullt fokus på att rekrytera sjuksköterskor och läkare. Det är ett väldigt intressant och meningsfullt arbete och jag hoppas att många är intresserade av att vara med oss i den här utvecklingen.

Vad ser du mest fram emot?

– Att åter kunna erbjuda en organisation av fasta team för ASIH, det vill säga en dygnet runt-verksamhet, där läkare, sjuksköterskor och andra teammedarbetare arbetar nära varandra. Vi har kunnig och engagerad personal som är delaktiga och engagerade i utvecklingen. 

Text: Charlotte Benjaminsson
Publicerad: 01 mars 2023 08:00
Uppdaterad: 06 mars 2023 07:20
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.