19 oktober, 2023

Nu implementeras nya biobankslagen

Den 1 juli 2023 infördes en ny biobankslag som bland annat ska underlätta hanteringen av biobanksprov i vården. Lagen ska bana väg för ökad användning av biobanksprov i forskning, samtidigt som den skyddar patienter och provgivare.

– Den tidigare lagstiftningen har närmare tjugo år på nacken och var administrativt krävande, säger Linn Gustavsson. Foto: Åsa Forsberg.

De prover som patienter lämnar i samband med ett besök i vården, exempelvis blodprov och vävnadsprov kan komma att sparas i en biobank. Proverna lagras framför allt för att användas för patientens egen vård och behandling. Enligt biobankslagen får sparade prov även användas för exempelvis utbildning av vårdpersonal, utveckling och kvalitetssäkring av rutiner i vården samt forskning. All forskning måste vara godkänd av Etikprövningsmyndigheten och ibland även av Läkemedelsverket.

Linn Gustavsson.

– Den tidigare lagstiftningen har närmare tjugo år på nacken och var administrativt krävande, säger Linn Gustavsson, tidigare biobankssamordnare i Västra Götalandsregionen och projektledare på Biobank Väst med ansvar för det regionala införandet av den nya biobankslagen.

Arbetet pågår just nu med implementering i alla verksamheter som tar och hanterar prov som faller under biobankslagen. Nytt är att inget särskilt samtycke för att spara prov i biobank krävs om patienten samtyckt till vård enligt patient- eller tandvårdslagen. Däremot har vårdgivaren ett tydligt  informationskrav till patienter och provgivare. 

Den som lämnar prov måste enligt nya biobankslagen få information om:

  • Avsikten med att samla in och bevara prov
  • Provsamlingens ändamål och vad prov får användas till
  • Vilka ändamål som är tillåtna enligt biobankslagen
  • Rätten att begränsa vad sparade prov får användas till eller besluta att provet ska förstöras

Informationen kan ges innan eller i samband med att provtagningen sker. Biobank Sverige har tagit fram nationellt kommunikationsmaterial som ska underlätta för vårdens verksamheter att uppfylla informationskravet i biobankslagen.

– För att uppfylla kraven i lagen rekommenderar vi att information lämnas skriftligt i kallelsetexter inför provtagningen samt via affischer och informationsblad i väntrum på mottagningar och provtagningsenheter. Det går också bra att hänvisa patienter och provgivare till informationen på 1177.se, säger Linn Gustavsson.

Mer information, utbildning och kontakt

Biobank Sverige har en sida där man samlar alla sina dokument. Här finns bland annat ”Kallelsetexter””Handledning för personal vid vårdenhet” och ”Lathund för ordinerande/provtagande personal”.

Den digitala utbildningen ”Biobankslagen – Information och samtycke för vårdprov” finns framtagen för medarbetare i verksamheter som ordinerar och tar prov.

Vid frågor om biobankslagen och biobanksprov, från både medarbetare och patienter, går det även bra att kontakta Regionalt biobankscentrum väst rbcvast@vgregion.se

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 19 oktober 2023 09:50
Uppdaterad: 19 oktober 2023 09:50
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.