10 mars, 2021

Nordens första certifierade Bröstcentrum finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Arbetet för att få en europeisk certifiering har lyft Bröstcentrum Sahlgrenska till en ny nivå. Samtidigt vill centrets chef Roger Olofsson Bagge sätta ljuset på grunden i verksamheten; det ständiga innovationsarbete som drivs på av patienter och medarbetare.

En vårdanställd undersöker en kvinna. Foto: arkivbild.

Under ett år har Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetat för att få den viktiga och prestigefyllda certifieringen från EUSOMA, European Society och Breast Cancer Specialists. Verksamheten är inte bara först i Sverige utan i hela Norden att bli godkänd.

– Ett sådant här certifikat är framför allt en kvalitetsstämpel, ett viktigt kvitto inte minst för patienten, att vården som Bröstcentrum på Sahlgrenska erbjuder håller en hög nivå säger Roger Olofsson Bagge.

Viktigt steg för verksamheten

Certifieringen, som blev klart i början av mars, är ett viktigt steg för verksamheten, som också lärt mycket längs vägen. Vi återkommer till det; såväl lärdomarna som själva processen. Men för Roger Olofsson Bagge är det viktigt att inte glömma att den goda sammanhållna bröstcancervården som sätter patienterna i centrum i grunden vilar på en ständigt pågående utveckling som sker i samarbete mellan patienter och medarbetare.

– Vi bygger den här vården genom mindre projekt, berättar Roger Olofsson Bagge, läkare och föreståndare för Bröstcentrum.

”Ska vi ha ett Bröstcentrum så ska vi sikta högt”

Roger Olofsson Bagge

– Medarbetarna har ofta själva identifierat problemen, och ofta handlar det om sådant som uppstår i samarbetet mellan de olika enheterna inom Bröstcentrum. Oftast sammanfaller det med patienternas upplevelse av att hamna mellan stolarna.

Han tar exempel på några av projekten:

Den gemensamma hälsodeklarationen – tidigare fyllde patienten i en hälsodeklaration på varje enhet, nu har de samordnat sig så att en enda deklaration används av alla.

Genexpressionsanalys – med hjälp av denna nya teknik kan man identifiera patienter som inte har nytta av tilläggsbehandlingen med cellgifter, och bespara dem en ibland tuff behandling som de annars med största sannolikhet skulle fått i onödan. Bröstcentrum Sahlgrenska är först ut i Sverige med att införa detta i rutinsjukvården.

Sambokade besök – möten där de olika specialisterna samlas kring patienten, istället för att patienten behöver gå runt till olika enheter på sjukhuset. Detta är ett första steg mot att skapa en trygghet för patienterna, att de behandlas av ett team och inte flera olika enheter som inte alltid hänger ihop.

Många idéer från patienterna själva

Nästan alla utvecklingsidéer kommer från början från patienterna, antingen direkt eller via medarbetarna.

– Hittills har vi hunnit med ett fyrtiotal sådana här projekt, och fler är på gång.

Roger Olofsson Bagge. Foto: Paul Björkman.

Målet är att patienterna ska vara navet i Bröstcentrum och verksamheten ska snurra runt dem. Nästa steg för patienten ska alltid vara planerat och klart.

– De ska aldrig behöva höra att vi inte vet vad som händer härnäst, eller att de ska vänta på att vi hör av oss, säger Roger Olofsson Bagge.

Ett av de projekt han är mest stolt över är den multidisciplinära konferens som satts upp för patienter som får återfall av bröstcancer. De har tidigare ofta kommit till sjukhuset på lite olika ställen med oklara symptom och det har inte funnits någon struktur för att möta dem.

– Nu finns det ett ställe som kan ta emot dessa patienter, ett ställe där kunskapen är samlad för att så snabbt som möjligt ge patienten besked och eventuell behandling.

Viktigt få verksamheten certifierad

När Sahlgrenska Universitetssjukhuset bildade ett centrum för bröstcancer våren 2019 var det enligt Roger Olofsson Bagge självklart att också försöka få verksamheten certifierad.

– Vi tänkte att ska vi ha ett Bröstcentrum så ska vi sikta högt, säger Roger Olofsson Bagge.

Ansökningsprocessen påbörjades tidigt samma år. Under ett helt år formades beskrivningen av den egna verksamheten utifrån de krav som den certifierande organisationen EUSOMA har ställt upp.

Noggrann granskning väntade

I början av 2020 skickades ansökan in, och EUSOMA svarade att de var redo att komma och granska Bröstcentrum.

Så kom pandemin. Processen stannade tillfälligt av och besöket sköts upp i omgångar. När en tid till slut blev satt, i oktober, skickade EUSOMA en lista på dokument som de ville ha framme till besöket.

– Det var allt från tjänstgöringslistor och scheman till journalkopior och mötesanteckningar, allt med specifika datum. Det blev tio pärmar med papper. Vi förstod då egentligen inte vad allt detta skulle användas till, säger Roger Olofsson Bagge.

När gruppen, bestående av en holländare, två italienare och en svensk, landade i början av oktober, blev det tydligt.

– Det kom en massa frågor. Vilken patient diskuterades på en viss MDT-konferens ett specifikt datum, vad står det i de journalanteckningarna och vilka var faktiskt på plats?  Hur många opererades under den och den dagen? Hur många strålplaneringar gjorde den och den doktorn?

Dokumenten som tagits fram gav svar – och svaren användes för att kontrollera att den bild Bröstcentrum gett av sig själva i ansökan stämde.

– Vi satt timma ut och timma in i konferensrummet, bläddrade i pärmarna och tog fram svar. Är all personal som sagts ska vara på plats vid olika möten verkligen det? Gör de opererande kirurgerna tillräckligt många ingrepp för att uppfylla de krav EUSOMA ställer?

– Det är det här som är bra med den här processen, om man ser bortom själva godkännandet och stämpeln vi får, vi får en genomlysning av vår struktur.

Mer byråkrati än svenska sjukhus är vana vid

EUSOMA representerar en mer byråkratisk verklighet än den som de flesta svenska sjukhus lever i. Det handlar mycket om att det ska finnas tydligt ansvar och ordnad dokumentation. I Sverige är det ofta mer informellt och mindre hierarkiskt.

Båda världarna har sina fördelar. Utmaningen är att kombinera dem, säger Roger Olofsson Bagge.

Han säger att certifieringsprocessen gjort dem uppmärksamma på att verksamheten sitter på en massa intressant information som skulle kunna användas i kvalitetsarbete, data från mätningar som görs, men som inte alltid rapporteras och ibland är dåligt kvalitetssäkrade.

Roger Olofsson Bagge tror att intresset för att arbeta utifrån olika data ibland är väldigt lågt, just för att alla siffror inte är fullt ut kvalitetssäkrade. Han säger att det kan göra det svårare att motivera ett förändringsarbete.

”De sa att Sahlgrenska var ett av de mest välutvecklade och moderna sjukhus de någonsin besökt”

Roger Olofsson Bagge

EUSOMA kräver en uppryckning där – och Roger Olofsson Bagge ser en stor potential i det.

Två dagar varade besöket från EUSOMA. Efter första dagens frågor och dokumentplöjande var det dags för studiebesök i verksamheten. Sen for de hem.

Fina kommentarer till verksamheten

Inte långt efter kom resultatet; en åtgärdslista med en handfull punkter med krav på en handlingsplan.

Vid sidan av det fick verksamheten en lång rad fina kommentarer.

– De sa att Sahlgrenska var ett av de mest välutvecklade och moderna sjukhus de någonsin besökt. De berömde bland annat graden av digitalisering, våra fina lokaler och att så många var engelsktalande.

Tre månader efter att handlingsplanen skickats in stod det snart klart; Norden hade fått sitt första certifierade Bröstcentrum och Sahlgrenska Universitetssjukhuset etablerade sin position i vårdens framkant.

Men att verksamheten nu fått den europeiska stämpeln betyder inte att man är framme. De små och viktiga projektens väg fortsätter hela tiden mot nya mål.

– Vi har en lång ”Att göra”-lista, säger Roger Olofsson Bagge och berättar att ett av de kommande projekten kan bli aningen större.

– Bröstcentrum är inte som många tror en verksamhet på en enda fysisk plats. Det är ett tätt samarbete mellan kliniker som arbetar med bröstcancer. Det fungerar på vissa plan men vi har behov av delvis gemensamma lokaler. Det behöver inte vara de bästa lokalerna, men de behöver hänga ihop.

Han är medveten om att det är en komplex fråga som påverkar många, men förhoppningen är att hyfsat snart ha svar på EUSOMA-inspektörernas fråga och vackert inlindade anmärkning: ”Var ligger egentligen själva Bröstcentrum?”

Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Öppnades officiellt våren 2019
  • Är inte en fysisk ”klinik” utan ett tätt samarbete mellan de enheter som arbetar med bröstcancer sjukhuset
  • Tar årligen emot cirka 30 000 kvinnor för mammografi
  • Behandlar varje år cirka 700 kvinnor med bröstcancer
  • Har drygt 100 medarbetare
  • Bröstcentrums webbsida kan du läsa mer.

Om certifieringen

EU har sedan 2015 aktivt verkat för att förbättra bröstcancervården i Europa. Genom en certifieringsprocess lyfts de sjukhus som uppnått en viss nivå i sitt kvalitetsarbete fram.

EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialists) håller i certifieringsprocessen

Ett sjukhus som certifieras måste uppfylla en rad kvalitetskrav uppställda av EUSOMA

Kontroller för att se om man får behålla sin certifiering görs årligen

Ett 40-tal institutioner runtom i Europa har blivit certifierade

Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag det enda sjukhuset i Norden som certifierats

www.eusoma.org

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 10 mars 2021 09:35
Uppdaterad: 27 maj 2021 13:43
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.