22 januari, 2024

Nationell studie om havandeskapsförgiftning – unik möjlighet för drabbade gravida

I januari startar en nationell studie som innefattar gravida kvinnor med preeklampsi, också kallad havandeskapsförgiftning under ledning av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. ”Det är en unik möjlighet för gravida kvinnor med preeklampsi där läkemedlet som prövas skulle kunna användas i kliniken inom några år om det visar sig fungera”, säger Lina Bergman, upphovsforskare bakom studien.

Preeklampsi är en allvarlig sjukdom att hamna i som gravid. Ofta slutar det med att barnet behöver förlösas tidigare än beräknat. Detta kan påverka barnet både på kort- och lång sikt.

– Idag finns ingen behandling för preeklampsi och debuterar sjukdomen tidigt innefattar detta ännu högre risk för mamma och barn. Därför vill vi ta reda på om det finns läkemedel som bromsar sjukdomsprocessen och förbättrar prognosen, säger Lina Bergman, upphovsforskare bakom studien samt överläkare och docent.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är sponsor med uppgift att leda och koordinera studien som sker på flera platser i Sverige.
– All forskning som kan förbättra förlossningsvården är viktig för gravida kvinnors välmående, säger Pia Gudmundsson, koordinator som samordnar kontakten med totalt fem regioner i Sverige, inkluderande totalt sju förlossningscenter.

”Det är stort att vi kan driva en läkemedelsprövning för gravida kvinnor från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.”

Lina Bergman, överläkare och docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Felicia Andersson, forskningsassistent och undersköterska på Östra sjukhuset har som roll att vara lokalt ansvarig för inklusion av kvinnor på Östra sjukhuset.

– Det finns fortfarande så mycket okunskap inom förlossningsvården då gravida kvinnor inte prioriterats inom forskning. Den gravida är patient men också en del av framtidens vård. Om de inte får ingå i läkemedelsprövningar berövas de också rätten till förbättrad vård för sig själva och sina barn. När preeklampsi debuterar tidigt (mellan 22 till 34 veckor) blir det ofta en chock för den gravida och inga behandlingsmöjligheter finns för att stoppa sjukdomsutvecklingen, därför är denna prövning så viktig.

Majoriteten av kvinnor med preeklampsi får diagnosen efter vecka 37. I en fjärdedel av fallen debuterar sjukdomen tidigare och preeklampsi är en oförutsägbar sjukdom. Hos de flesta kvinnor detekteras den i tid och botas med förlossning men ibland kan preeklampsi orsaka organkomplikationer hos mamma och även drabba barnet i form av tillväxthämning, avlossning av moderkakan eller intrauterin fosterdöd. Om barnet föds för tidigt eller drabbas av komplikationer innebär det att barnet behöver neonatal vård och i värsta fall drabbas av allvarligare kort- och långsiktiga komplikationer.

– Preeklampsi är en av de vanligaste anledningarna till att vi väljer att förlösa i förtid. Det är hoppfullt att vi ser att forskningen inom förlossningsvården de senaste åren har lyckats få större forskningsanslag, såsom från Vetenskapsrådet vilket är fallet för denna prövning och även för andra svenska prövningar såsom OPTION-studien som också drivs från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi ser att de obstetriska studierna sätts på kartan, Lina Bergman.

Fakta

Totalt ingår 294 gravida kvinnor med tidigt debuterande preeklampsi i regionerna Dalarna, Uppsala, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. I studien används läkemedlet metformin som redan är testat och godkänt att använda för gravida men i ett annat syfte. Hälften av kvinnorna blir tilldelade metformin och hälften placebo. Detta sker blindat för kvinnorna och forskarna. Det primära målet är att förlänga graviditeten och minska graden av förtidsbörd hos barnet.

Mer information om studien:
Preeclampsia Research | International Collaboration to Improve Outcomes for Preeclampsia

Text: Karin Markhede
Publicerad: 22 januari 2024 11:44
Uppdaterad: 24 januari 2024 11:12
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.