13 oktober, 2022

Möt teamet som samordnar arbetet för Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center

Sahlgrenska Cancer Center bildades i mars 2020 för att samordna vård och forskning inom cancerområdet. 2022 ackrediterades centrat som ett av Europas Comprehensive Cancer Centres. Det här är teamet som organiserar arbetet inom SCCC.

Annika Baan – sjuksköterska och chef för prövningsenheten var med redan under ansökningsförfarandet av SCCC och tillträder nu rollen som utvecklingsledare. 

– Som sjuksköterska var jag tidigt med i regionala nätverk och nationella projekt, vilket gav mig många långa och nära relationer i arbetet. Jag har även haft förmånen att vara chef inom verksamhetsområdet onkologi samt arbetat inom cancerrehabilitering, slutenvård och nu senaste 10 åren inom kliniska prövningsenheten. Jag hoppas min breda yrkeserfarenhet, och att jag parallellt arbetar i patientnära vård, gör att jag kan tillföra ett ”helikopterperspektiv” inom arbetet på SCCC.

– Certifieringsprocessen av SCCC gav mig en inblick i det fantastiska arbete som medarbetare, enheter och verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitetet gör för att förbättra vården för våra patienter.

Edvard Abel – överläkare och medicine doktor i onkologi, samt tidigare sektionschef inom verksamhetsområdet onkologi, tillträder som centrumföreståndare.

– Jag har tidigare varit medicinskt ansvarig för strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus. Jag har också 20 års erfarenhet som kliniker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

–Jag har stor erfarenhet av att optimera och förbättra vårdprocesser, vilket jag tror kan vara värdefullt för arbetet med SCCC. Vidare är jag väl bevandrad i klinisk forskning och kliniska studier, något som jag vill utnyttja i arbetet med hur vi ska samordna all vår cancerforskning.

Kristina Isaksson – barnsjuksköterska och avdelningschef på Barncancercentrum, fungerar som en av tre Lead Cancer Nurses inom SCCC.

– Jag tror att det finns en styrka i att vi tillsammans arbetar med onkologisk vuxenvård och barncancervård inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Barncancervården är liten i förhållande till vuxenonkologin men vi har länge arbetat som ett centrum med funktioner samlade och vi har bra nationella och internationella nätverk som vi använder oss flitigt av. Våra patientorganisationer signalerar samma behov av psykosocialt stöd, cancerrehabilitering, information och delaktighet.  Jag har också varit med under ackrediteringsprocessen som representant för barncancervården och som linjechef med frågor rörande exempelvis personalförsörjning och kompetensutveckling.

– Kort sagt, min erfarenhet av nätverkande, min erfarenhet från barncancervården och mina erfarenheter som linjechef tillsammans med min forskningserfarenhet kommer att komma SCCC och alla fantastiska medarbetare inom onkologi till godo.

Christina Stigsson – specialistsjuksköterska med vidareutbildning i onkologi, arbetar inom kvinnosjukvården med inriktning på tumörkirurgi, samt som KPO (kvalitet och patientsäkerhetsombud).

– Jag kommer att arbeta med frågor som rör omvårdnad, information, patient- och anhörigmedverkan samt möjligheten för patienter att delta i studier. Det är centrala områden att utveckla inom cancervården och där vi aktivt vill driva förbättringsarbeten. Genom att ingå i nationella och internationella nätverk för utbyte av erfarenhet skapar vi stor nytta för både sjukvårdpersonal och patienter.

– Jag hoppas att min erfarenhet av att jobba patientnära, med vårdprocesser och förbättringsgrupper samt arbete med omvårdnad i nationella och regionala vårdprogram ska komma SCCC till nytta.

Johanna Höstner – projektledare på Analys- och projektenhet och tidigare projektledare för ackrediteringsprocessen får nu rollen som koordinator för SCCC.

– Jag kommer att ha en övergripande roll inom SCCC. Det är min uppgift att veta och hålla koll på vad som pågår inom SCCC i form av processer och utveckling. Jag har också i uppgift att driva dessa framåt. Jag kommer att vara en samordnande ”spindel i nätet”, både inåt och utåt. Det handlar också om att nätverka, både internt och externt, och ha en samordnings- och koordineringsfunktion rent generellt.

– Eftersom cancerområdet och SCCC är så stort och omfattande med många inblandade verksamheter inom SU, patienter och närstående, forskning och utbildning, externa parter med mera tror jag att det kan vara av värde att ha med en funktion som arbetar med koordinering, samordning och projektledning även i den fortsatta utvecklingen av SCCC.

Claes Jönsson – ordförande i ledningsrådet för SCCC, samt områdeschef för område 5 där onkologi ingår.

– Med teamet på plats tar vi ett viktigt kliv framåt i arbetet och nu kan fokusera på vårt mål; att genom kliniska kompetens och forskning i framkant samarbeta för att kunna ge patienterna den bästa möjliga vården, nu och i framtiden.

LÄS MER: Under två dagar fick Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre – SCCC – nyligen besök av sin Scientific Advisory Board. Syftet med besöket var att få oberoende synpunkter på hur Sahlgrenska akademin och SCCC:s forskning kan stöttas organisatoriskt och prioriteras genom riktade satsningar. Läs mer hos Akademiliv.

Fakta: så är centret organiserat

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre organisation utgår ifrån sjukhusets befintliga struktur, med verksamhetsområden samlade under sex olika områden.

  • Alla verksamhetsområden med koppling till cancervården finns samlade i SCCC:s ledningsråd.
  • Där sitter även representanter från SCCC:s forskningsråd och adjungerade representanter från Regionalt Cancercenter Väst.
  • Patienter finns representerade i ett patientråd som deltar i ledningsrådets möten.
  • Ledningsrådet fungerar som en beredande instans, som lyfter förslag till sjukhusets ledningsgrupp, SULG, där besluten tas.
  • Ledningsrådet, med tillhörande arbetsutskott, hör organisatoriskt till område 5, där huvuddelen av sjukhusets cancervård finns placerad. Områdeschefen för område 5 är därför ordförande i rådet.
  • I SCCC:s forskningsråd sitter medlemmar utvalda från Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Två personer ur forskningsrådet sitter i ledningsrådet och är även representerade i arbetsutskottet.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 13 oktober 2022 09:57
Uppdaterad: 25 oktober 2022 11:25
Kategori: Nyhet

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Samltiga fält är obligatoriska.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.