24 november, 2022

Mikroföreläsningar ger kunskapslyft

Undersköterskor och sjuksköterskor inom Mölndals geriatrik kompetensutvecklar varandra genom ett koncept de kallar mikroföreläsningar. Kompetenshöjningen har varit tydlig - till exempel när det gäller undernäring.

"Det tar mycket energi och tid, och det krävs engagemang för att få detta att rulla. Föreläsningarna har gett mycket goda resultat, men ingen man gör i en handvändning", säger undersköterskan Åsa Blom på avdelning 234.

Tidigt under pandemin insåg personalen på avdelning 234 och 235 på Mölndals sjukhus att de saknade viktig kunskap om den nya kategori patienter de fick ta hand om.

– Vi var vana vid höftpatienter och geriatriska patienter, men nu kom det in svårt sjuka 40-åringar som behövde vård. Det första vi tog upp i form av en mikroföreläsning var hur man använde syrgasmasker på rätt sätt. Sedan blev mikroföreläsningarna något organiskt som växte fram utifrån personalgruppens olika behov, säger Åsa Blom, undersköterska och administrativ assistent på avdelning 234.

Utgick från avvikelser

Åsa Blom har varit med sedan projektet startade i februari 2021, och ser flera positiva effekter. Mikroföreläsningarna har stärkt kompetensutvecklingen och bidrar till förebygga vårdskador inom verksamheten. Föreläsningarna engagerar stor del av medarbetargruppen, utan att inkräkta på patientnära tid. De är oftast cirka 10 minuter långa och samma föreläsning ges flera gånger på en vecka.

– Från början kollade vi på våra avvikelser, och utifrån det så började vi undervisa i de ämnen vi brast i. En del föreläsare kom utifrån. Till exempel har vi haft en dietist här, Gunilla, som har pratat om undernäring, säger Åsa Blom.

Men de flesta föreläsarna arbetar på någon av avdelningarna.

– Samtidigt vi har ju många ordinarie medarbetare med kunskap och erfarenheter som vi normalt sett inte får ta del av. Ett exempel är en kollega som också är tandsköterska, hon har hållit en mikroföreläsning om munhygien. Vi har pratat om nutrition, brandsäkerhet, fallprevention och Heroma, men vi har också haft praktiska övningar. Till exempel har vi lånat plastarmar som vi tränat att ta venprover på.

”Känts naturligt”

Sabera Hamidzadeh, specialistundersköterska på avd 234, är engagerad i verksamhetens Nutritionsgrupp* och har hållit flera föredrag för sina kollegor.

– Jag har pratat om ämnen som jag har kunskap och erfarenhet av, mest om nutrition och sårvård. En effekt är att mina kollegor har blivit mer intresserade och velat veta mer om sår, och nutrition så klart.

Särskilt betungande tycker hon inte att föreläsandet har varit.

– Det har känts naturligt för mig, jag har inte varit nervös. Vi är en stark grupp, så det känns tryggt. Det är ett högt tempo här på avdelningarna, men vi hjälps att så att alla hinner med mikroföreläsningarna. Det är viktigt för oss.

Blev bättre på riskbedömningar

Sedan starten i början av 2021 har avdelningarna ordnat cirka mikroföredrag om olika ämnen. Ett positivt exempel på föreläsningarnas effekt blev tydligt när det var dags att införa den sjukhusövergripande rutinen runt undernäring (se graf nedan). Konceptet utvecklas ständigt. Nytt för 2022 är att verksamheten har ett årshjul för patientsäkerhet. Upplägget bygger på fokusmånader med olika mikroföredrag. Mikroföredragen har även bidragit till att medarbetare som tidigare känt osäkerhet inför vissa arbetsmoment har stärkts i sin yrkesroll.

– Det tar mycket energi och tid, och det krävs engagemang för att få detta att rulla. Föreläsningarna har gett mycket goda resultat, men ingen man gör i en handvändning. Det finns ju ett engagemang här, alla som jobbar här vill ta hand om människor. Man vill bli bra på sitt jobb och mikroföreläsningarna hjälper till med det, säger Åsa Blom. 

I januari 2021 började man med mikroföreläsningar om rutinen runt undernäring. Grafen visar hur stor andel av patienterna som fått en riskbedömning för undernäring.

*= Nutritionsgruppen inom Verksamhet Geriatrik, som specialistundersköterskan Sabera Hamidzadeh tillhör, fick ett hedersomnämnande för sitt kvalitetsarbete ”Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom Nutrition” på områdets Forsknings- och kvalitetsdag i november

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 24 november 2022 08:17
Uppdaterad: 24 november 2022 08:24
Kategori: Undersköterska på universitetssjukhuset

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.