20 september, 2021

Målbilden: digitalt först, och fysiskt när det behövs

Det är lätt att bara fokusera på framtiden när man pratar om digitalisering och FVM. Men mycket pågår redan. E-tjänster och digitala arbetssätt är redan nu en del av sjukhusets vardag.

Britt-Marie Zaman.

Fler behöver få upp ögonen för sjukhusets digitala arbetssätt. Det är en av anledningarna till att Digitaliseringslyftet infördes på SU. Digitaliseringslyftet är ett sätt att kraftsamlas kring digitalisering och att öka användandet av digitala verktyg och arbetssätt.

– Vi behöver göra det vi kan redan nu – och inte vänta på att FVM ska lösa allt åt oss. Vänjer vi oss nu vid att arbeta på ett annat sätt, och tänka digitalt först, så kan vi inte bara möta patienter på ett sätt som efterfrågas – det kommer även att underlätta övergången till FVM för alla medarbetare.

Det säger Britt-Marie Zaman, utvecklingschef på Digital utvecklingsavdelning, som är van vid att inspirera medarbetare till nya, digitala arbetssätt. Digital utvecklingsavdelning är en del av Centrum för digital hälsa, en verksamhetsnära organisation som stödjer den digitala utvecklingen hos sjukhusets verksamheter.

Varför ska vi öka användningen av e-tjänster, vilken är den största vinsten som du ser det?

– När patienterna kan ”göra en del av jobbet själva” blir det så mycket bättre. Till exempel att om- och avboka sin tid. Kan patienten göra det själv så får dom en tid som passar, det blir färre uteblivna besök och sjukvården behöver inte lägga tiden att på svara i telefon. Ett annat exempel är att om patienten får sin kallelse digitalt via 1177, så vet vi att inbjudan till besök kommer fram, den tappas inte bort. Generellt kan e-tjänsterna göra att patienter kan ta mer kontroll över sin hälsa, mår bättre och får en vård som inte inkräktar på arbets- och privatlivet mer än nödvändigt.

Har du något tips på hur man kommer igång?

– Börja i det lilla och ta de lågt hängande frukterna. Försök inte lösa alla problem på en gång, då blir inget klart. Öva på att tänka digitalt först och fysiskt när det behövs och ibland även med tillägget ”i alla fall för patienten”.

Har du något konkret exempel på någon verksamhet som lyckats bra?

Ja det finns många verksamheter som kommit långt och har anammat digitalt först, och några som ofta lyfts fram är amningsmottagningen och deras digitala vårdmöten, och psykiatrin med många digitala Stöd och Behandlingsprogram (S o B).

Verksamheter som inte lyfts fram lika mycket är till exempel kirurgen på område 2 som tagit fram ett digitalt stödprogram i S o B för att patienter ska sluta röka och dricka 4 veckor före och 4 veckor efter operation, och som är riktigt bra. Det stödet ska alla verksamheter använda till sina patienter som stöd, tycker jag.

Om du får drömma fritt, hur ser hälso- och sjukvården ut om 5-10 år när vi anammat digitala lösningar fullt ut?

– Oj! Jag hoppas det då finns en digital sömlös hälso- och sjukvård där man som patient inte behöver fundera på vart man ska vända sig. Att man som patient kan styra planeringen av vård och behandling och att den då blir mer personcentrerad. Och att vi automatiserat mycket av de tråkiga administrativa arbetsuppgifterna och personalen kan ägna mer tid åt patienterna.

Prioriterade e-tjänster

Regionstyrelsen har beslutat att fem e-tjänster ska prioriteras för införande inom all berörd hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Dessa har införts på SU, men i varierande utsträckning. Vissa tjänster är fortfarande i pilotstadiet, medan andra redan är breddinförda. E-tjänster är en del av den digitala omställningen, som har stor potential att effektivisera och underlätta arbetet i vården.

De fem prioriterade e-tjänsterna är:

  • digitala vårdmöten
  • webtidbokning
  • 1177:s e-tjänster
  • stöd och behandlingsplattformen (SoB)
  • egenmonitorering

Läs mer:

Centrum för digital hälsa

Digitaliseringslyftet

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 20 september 2021 15:18
Uppdaterad: 20 september 2021 15:18
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.