13 maj, 2022

Lead Cancer Nurses – med omvårdnad på agendan

I slutet av förra året fick de frågan om de ville bli Lead cancer nurses på Sahlgrenska Cancer Center. När de äntligen får tid att sätta sig ner och planera blir det i deras samtal tydligt hur viktig rollen är för att skapa den bästa cancervården.

Annika Baan, vårdenhetschef på klinisk prövningshet onkologi, Christina Stigsson, specialistsjuksköterska i gynekologi, och Kicki Isaksson, avdelningschef Barncancercentrum, sitter alla i Annika Baans rum på Jubileumskliniken.

De har suttit hela morgonen och planerat för sin nya roll som Lead Cancer Nurses.

När OECI, den organisation som ackrediterar europeiska Cancercentrum, i juni 2021 var på besök för att avgöra om Sahlgrenska Cancer Center skulle få bli Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre (ett beslut de sedan tog den 13 maj), påpekades att denna ledande roll på sjuksköterskesidan saknades. Det var en väckarklocka för organisationen, som valde att låta tre personer dela på uppgiften.

Exakt vad Lead cancer Nurses gör, ser olika ut på olika europeiska cancercentrum, men grunduppgiften är ändå klar.

– Vi ska uppmärksamma, stärka och utveckla canceromvårdnaden – och bevaka omvårdnadsfrågor i ledningsrådet, säger Christina Stigsson.

– Vi ska se till att det finns aktuella omvårdnadspunkter på agendan. Själva titeln i sig är inte det väsentliga; det är uppdraget och hur vi förvaltar det, säger Annika Baan.

LÄS MER: Cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får internationell kvalitetsstämpel

Nätverkande viktigt

Samtidigt handlar det i viss mån om att forma rollen under vägs gång, för att den ska fungera på bästa sätt för Sahlgrenskas Comprehensive Cancer Center. De hämtar underlag och inspiration från källan och föregångarna.

Kicki Isaksson.

– Vi har läst noga på OECI:s hemsida, i de dokument som finns och pratat med kollegor på sjukhus som är ackrediterade för att få deras erfarenheter, säger Kicki Isaksson.

När Claes Jönsson, ordförande i SCCC:s ledningsråd gav dem uppdraget uppmanade han dem, enligt Christina Stigsson, att tänka fritt, ta reda på så mycket de kan och nätverka med dem de kan.

– Konkret har vi bestämt att vi tre ska träffas regelbundet. Vi ska också ha kontakt med patientrådet och vi har bokat möten med utvecklingscheferna. Under hösten ska vi till SULG och vidare ut till alla verksamheter som har cancerpatienter och presentera oss, säger Kicki Isaksson.

Annika Baan.

– Vi samverkar med kollegor i Oslo och Stockholm, som båda har ackrediterade Universitetssjukhus, säger Annika Baan.

Kicki Isaksson påminner att de måste kontakta sjukhuset i Helsingfors också. De ser fram emot att kunna bygga ett nationellt nätverk och vara del av det nordiska nätverk som initierats i Oslo.

Bli patienternas språkrör

Kicki Isaksson säger att en viktig roll för Lead Cancer Nurse kan vara att bli ett språkrör för patienterna i andra frågor än medicinen.

– Vi utvecklar och stärker omvårdnaden och då adresserar vi på olika sätt patienternas frågor där.

Det handlar mycket om att stärka omvårdnadsforskning och -utveckling och om likvärdig vård – oavsett vilken avdelning patienten befinner sig på och var medarbetarna hör hemma.

Christina Stigsson

– Det ska finnas en sammanhållen kedja. Hur patienten tas emot, hur patienten skrivs in, vilken information patienten får och hur patienten behandlas postoperativt – eller om patienten ska vidare till palliativ vård. För allt måste det finnas en sammanhållen syn. Kanske hittar vi sånt som görs i onödan, säger Christina Stigsson.

– Det utmanande för oss är att vårt område inte är så avgränsat eller konkret, det är inte lika lätt att visa hur det går med hjälp av en enkel dashboard, säger Kicki Isaksson.

Hon nämner områden som rehab och kommunikation.

”Jobbar mycket i stuprör”

Annika Baan ser en stor uppgift i att ta ett helikopterperspektiv på hela cancerverksamheten. Cancervården är utspridd på hela sjukhuset, i många verksamheter, på nästan alla områden och på tre olika tomter.

– OECI har fått mig att förstå att vi jobbar otroligt mycket i stuprör. Vi behöver sätta oss över alltihop och se på vad patienten behöver och vad professionen behöver för att stärkas som helhet inom ett cancercenter.

Hon säger att det görs väldigt mycket bra grejer men att många verksamheter utgår ifrån sina egna verksamhetsplaner – och det är inte alltid man känner till det som sker inom övriga enheter.

Christina Stigsson säger att man förlorar mycket på det:

– Man kanske gör jättebra saker för patienterna på kirurgen, men vi på gyn vet inte om det.

De är angelägna om att arbetet ute i verksamheterna blir effektivt, att det inte görs dubbelarbete och det finns bra kommunikationsvägar

– Nu ska vi tänka större, säger Annika Baan och fortsätter:

– OECI ser stora kvaliteter hos oss, men de utmanar vår organisation. Vår roll blir en del i det. Därför är det så roligt att Barncancercentrum är med i detta nu, säger Annika Baan och tittar på Kicki Isaksson som nickar.

– Ja, då binds vi ihop lite. Vi ska förbättra vården och det ska komma patienterna till godo, säger hon.

Behöver göra rollen känd

Christina betonar att det är viktigt att rollen inte bara blir ”ett namn på ett papper”.

Framöver, när den nya centrumföreståndaren kommer på plats, ser Annika Baan det som en självklarhet att arbeta tätt tillsammans med denne.

– Då kan vi jobba som ett starkt centrum, ett gott team. Det är en styrka att vi är tre Lead Cancer Nurses. Vi kan täcka för varandra och vi skulle kunna fokusera på olika områden, säger Annika Baan.

Ytterligare en utmaning är att göra rollen känd på sjukhuset i allmänhet och på SCC i synnerhet. När OECI gjorde sitt andra besök i februari var tjänsten tillsatt, men det blev uppenbart att få visste något om den.

– Vi måste synliggöra uppdraget. Vi har kommit en bit den månad vi hållit på, men det återstår en del, säger Christina Stigsson.

Det är särskilt svårt när rollen inte finns någonstans på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan tidigare. Att hitta ett bra namn blir en viktig början.

– Vi behöver hitta ett svenskt namn, säger Annika Baan.

– Ja, det sa medlemmarna i patientrådet, att vi behöver hitta en bra svensk definition, fyller Christina Stigsson i.

Det vill att det ska vara något begripligt, men också något som både signalerar innehållet och stärker omvårdnadsaspekten av rollen.

Något andra kan bygga vidare på

Alla tre, Annika Baan, Christina Stigsson och Kicki Isaksson har arbetat länge inom cancervården. De har stor erfarenhet och är väl etablerade.

– Jag vill tro att det är en fördel när vi går in och formar detta, säger Annika Baan.

De tror att det i just inledningen är viktigt att kunna ta plats och skaffa sig mandat.

– Vi tar de första stegen. Sen kan de unga, och andra kompetenser, ta vid.

– Vi tre ska sjösätta något som man kan bygga vidare på – efter hand som kunskap trillar in, avslutar Christina Stigsson.

Text: Hanna Björnheden
Publicerad: 13 maj 2022 14:18
Uppdaterad: 13 maj 2022 15:07
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.