21 juli, 2022

Långlivade T-celler förhindrar svår covid-19

En studie gjord på sjukhusets och universitetets medarbetare visar att högt specialiserade T-celler finns kvar minst 20 månader efter en covid-19-infektion.

Magnus Lindh, professor i virologi och överläkare vid avdelningen för klinisk mikrobiologi.

Immunsystemet skyddar oss mot virusinfektioner och förhindrar allvarlig eller livshotande sjukdom. Nästan alla personer som infekterats med sars-cov-2 utvecklar snabbt T-celler, en typ av immunceller, som med hög precision bidrar till att eliminera virus.

Det har dock varit oklart hur länge dessa T-celler finns kvar i blodet när man har tillfrisknat från covid-19. Frågan är viktig eftersom det är vanligt att man smittas av sars-cov-2 mer än en gång. Kvarvarande T-celler som känner igen virus skulle kunna förklara varför återinfektion oftast blir lindrigare än den första infektionen.

Bildkälla: Göteborgs universitet.

Aktiva under lång tid

En forskningsstudie från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att personer som genomgått covid-19 bildar många typer av T-celler mot sars-cov-2 kort efter infektionen. Vissa av dessa T-celler inaktiveras inom några månader. En typ av T-celler, Th1-celler, förblir dock aktiva mot sars-cov-2 i åtminstone 20 månader.  

Studien omfattade 81 blodprover från personer, medarbetare vid sjukhuset och universitetet, med mild covid-19. T-celler riktade mot sars-cov-2 analyserades med en känslig metod som utvecklats i ett samarbete mellan sjukhuset och universitetet. Resultaten har publicerats i den amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

– Kort efter covid-19 bildas flera typer av sars-cov-2-specifika T-celler, vilka sannolikt bidrar till att minska mängden virus och förhindrar att virus orsakar allvarlig sjukdom. Vi fann att vissa typer av T-celler försvann efter två-tre månader, men att högt specialiserade Th1-celler sannolikt förblir aktiva flera år efter infektionen, säger Anna Martner, docent i immunologi, som leder den forskargrupp som genomfört studien.

Både robust och föränderligt

Magnus Lindh, professor i virologi och överläkare vid avdelningen för klinisk mikrobiologi, menar att studien visar att vi har ett robust men också föränderligt immunförsvar.

– Att vissa typer av T-celler snabbt försvinner efter infektion är sannolikt fördelaktigt, eftersom T-celler annars riskerar att attackera normala celler och därför bör elimineras när virus inte längre finns kvar, säger Magnus Lindh, och fortsätter:

– Studiens viktigaste fynd är att Th1-celler kvarstår långt efter infektionen. Det skydd dessa celler förmedlar tycks inte vara tillräckligt för att förhindra en andra infektion, men att T-celler som känner igen sars-cov-2 finns kvar förklarar sannolikt varför återinfektioner sällan ger allvarlig eller livshotande sjukdom.

Studiens titel: Transient and durable T cell reactivity after COVID-19, https://doi.org/10.1073/pnas.2203659119

Texten publicerades ursprungligen hos Göteborgs universitet.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 21 juli 2022 10:08
Uppdaterad: 21 juli 2022 10:08
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.