4 oktober, 2022

Krampanfall vanligare vid venös stroke

Epileptiska anfall är mycket vanligt vid sinustrombos, det vill säga blodpropp i hjärnans venösa system. ST-läkaren Erik Lindgrens doktorsavhandling visar att en del av dessa patienter bör få epilepsidiagnos och erbjudas krampförebyggande läkemedel.

Sinustrombos är en ovanlig orsak till stroke som framförallt drabbar unga vuxna. Det finns tidigare mindre studier som kopplat sinustrombos till krampanfall. I ett nytt omfattande internationellt samarbete har nu forskare kunnat samla ett stort forskningsunderlag för att undersöka frågan närmare.

Avhandlingen visar att var tredje patient med sinustrombos drabbas av ett epileptiskt anfall i akutskedet, och att var tionde patient får minst ett epileptiskt anfall i efterförloppet. Förekomsten av epileptiska anfall är därmed mycket vanligare än vid andra orsaker till stroke.

Erik Lindgren.

– De som drabbas av ett sent epileptiskt anfall i efterförloppet löper stor risk för att drabbas av ytterligare anfall. Våra resultat stödjer att dessa personer bör få diagnosen epilepsi redan vid tidpunkten för ett första sent epileptiskt anfall, och därmed samtidigt erbjudas behandling med läkemedel för att förebygga ytterligare anfall, säger ST-läkaren Erik Lindgren, som skrivit avhandlingen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Drabbar unga

Sinustrombos drabbar främst yngre vuxna i arbetsför ålder, under 50 år. Kvinnor drabbas oftare än män. Symtomen är mycket varierande, från långvarig huvudvärk till akuta krampanfall eller typiska strokesymtom, exempelvis talsvårigheter eller svaghet i en arm eller i ett ben. Omkring 150 till 200 svenskar drabbas per år (femton till tjugo per miljon invånare).

Avhandlingen baseras på undersökningar av personer som diagnostiserats med sinustrombos från en nyetablerad stor internationell databas med över 1400 patienter från 15 länder. I underlaget ingår bland annat registerdata från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Riskkalkylator

Tillsammans med sina forskarkollegor har Erik Lindgren utvecklat en kalkylator för att i akutskedet snabbt och enkelt beräkna patientens risk för hjälpberoende eller död under det första året efter att de diagnostiserats med sinustrombos.

– Kalkylatorn är ett steg i riktningen mot en mer individanpassad vård av patienter som drabbats av sinustrombos, och kan bidra med att identifiera patienter med stort behov av intensifierad och anpassad vård. Kalkylatorn har också potential att kunna användas i framtida forskningsstudier för att identifiera högriskpatienter som kan ha störst behov och nytta av aggressiva behandlingar.

Här finns avhandlingen: Cerebral Venous Thrombosis – Complications and Outcomes; https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70936

Text: Elin Lindström, Sahlgrenska akademin

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 04 oktober 2022 08:00
Uppdaterad: 03 oktober 2022 13:53
Kategori: Forskning

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.