11 april, 2023

Kortare väntetider till beroendevården med digital drop in

Allt fler göteborgare söker vård hos Sahlgrenska Universitetssjukhusets öppenvård för beroende av alkohol, läkemedel och narkotika. Trots fler sökande har verksamheten genom nya arbetssätt lyckats korta väntetiderna.

Veronica Jaroensuk, specialistskötare, på beroendemottagningens digitala drop-in. Fotograf/Källa: Paul Björkman

– För två år sedan hade vi svårt att hålla vårdgarantin med över hundra remisser som inte var hanterade och patienter fick vänta tre månader eller mer på sitt första besök, säger Jennie Culbert, enhetschef på Beroendemottagning Olskroken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I dag tar mottagningen i Olskroken emot ungefär 30 till 40 remisser i veckan, vilket är en ökning med drygt 30 procent jämfört med för två år sedan. För att möta det ökade patientunderlaget och få in fler patienter i behandling har mottagningen, tillsammans med beroendemottagningen Hisingen, börjat erbjuda digital drop-in. Det här har inneburit att man kan ta emot patienter för ett första besök inom vårdgarantin – något som kan vara särskilt viktigt inom beroendevården.

– När individen är redo att göra en förändring finns ofta ett väldigt kort motivationsfönster, och då gäller det att agera snabbt och erbjuda rätt typ av insatser. I dag får patienten sin kallelse med god marginal inom tidsramen för vårdgarantin.

För de patienter som av någon anledning inte har möjlighet att delta digitalt erbjuds möjlighet till att komma på fysiska nybesök.

Samtidigt som köerna har minskat till första besök, så är också fler patienter i pågående behandling. Idag har Beroendemottagning Olskroken och Hisingen tillsammans ungefär 1600 patienter. För två år sedan var motsvarande siffra cirka 1000. Vid årsskiftet förändrade verksamheten ytterligare ett arbetssätt, då mottagningarna började att erbjuda gruppbehandlingar, något som också förbättrat tillgängligheten.

– I öppenvården har vi aldrig tidigare haft så många patienter i pågående behandling, och sedan vi börjat med gruppbehandlingar är tillgängligheten till insatser också bättre än tidigare. Genom gruppbehandling kan fler patienter få tillgång till en mer omfattande behandling än vad de hade kunnat få individuellt. För många är behandlingsformen också gynnsam då man kan dela erfarenheter och få stöd av varandra.

Under våren pågår insatser för att skapa utrymme för att ta emot och behandla fler nya patienter och förbättra tillgängligheten ytterligare.

– Vi har fortfarande en utmaning framför oss i arbetet med bättre tillgänglighet. Bland annat behöver vi fortsätta arbetet med att tydliggöra strukturer och göra noggranna avväganden som innebär att rätt insatser prioriteras. Samverkan med kommunen är också en viktig del i att tillgodose patienternas behov av stöd.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 11 april 2023 10:01
Uppdaterad: 20 april 2023 11:26
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.