3 oktober, 2022

Kortare väntetider på alla vårdnivåer när var fjärde besökare kan hänvisas till närakuten

Allt fler patienter söker vård på Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar men alla är inte i behov av sjukhusvård. För fem år sedan öppnade Göteborgs första närakut och genom placeringen på Östra sjukhuset kan patienter på akutmottagningarna för både barn och vuxna hänvisas direkt till närakuten. I dag hänvisas i snitt var fjärde patient.

Johan Ingemarsson, sektionschef på akutmottagningen på Östra sjukhuset och Karl-Henrik Mykén, enhetschef på Närhälsan Närakut. Bild: Johanna Ewald St Michaels.

– Vi kan ge de här patienterna ett smidigare, snabbare och bättre omhändertagande med vård på rätt vårdnivå. Det är patienter med lindriga besvär, som samtidigt är brådskande på så sätt att de inte kan vänta på en läkarbedömning på vårdcentralen, och som annars hade fått vänta längst på sjukhusakuterna, säger Karl-Henrik Mykén, enhetschef på Närhälsan Närakut.

Närakuten öppnade 2017 och i dag hänvisas i snitt var fjärde patient som söker vård på vuxenakuten, respektive var femte patient på barnakuten, dit. På närakuten får patienter hjälp med mycket av det som tidigare tagits om hand av akutmottagningarna. Det rör sig till exempel om barn med enkla frakturer som kan bli gipsade och vuxna patienter med luftvägsinfektioner, mindre sårskador eller olika smärttillstånd.

Vanligaste sökorsakerna bland patienter som hänvisas till närakuten

Barn

• Lättare frakturer

• Infektioner i luftvägar

• Buksmärta

 

Vuxna

• Buksmärta

• Smärta i arm eller ben

• Bröstsmärta där risken för hjärtinfarkt är låg

• Sårskada i arm eller ben

• Huvudvärk

• Yrsel

• Hudinfektioner

• Njursten

 

– På sjukhusets akutmottagning är vi specialiserade på att ta emot svårt sjuka patienter med akuta och livshotande tillstånd. Om patienter kommer till oss med lindrigare besvär riskerar de att behöva vänta länge men också överbehandling eftersom vi i normalfallet inte vårdar den här typen av patienter, i de fallen är det personalen på närakuten som är specialister, säger Johan Ingemarsson, sektionschef på akutmottagningen på Östra sjukhuset.

I och med närheten till sjukhuset kan närakuten handlägga patienter på en vårdnivå som överstiger primärvårdens normala kapacitet eftersom man kan nyttja sjukhusets möjligheter till röntgenundersökningar och provanalyser på laboratorium. Genom att kunna hänvisa patienter i brådskande behov av primärvård på ett säkert sätt skapar man större utrymme för de patienter som behöver vård på akutmottagningen.

– En lågt prioriterad patient kunde tidigare få vänta väldigt länge på att få träffa en läkare. Nu har vi färre antal patienter på akutmottagningen vilket innebär kortare väntetider och en bättre arbetsmiljö med färre inskrivna. Det motverkar också överbelastning, så kallad crowding, vilket innebär en risk att man missar de svårast sjuka patienterna om det är för många patienter. Nu kan vi i stället fokusera alla resurser till dessa patienter.

Under året har samtliga stora akutmottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset upplevt ett ökat inflöde och belastningen har ökat med 12 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Sedan närakuten öppnade har man sett hur väntetiderna för att få träffa en läkare har minskat för samtliga patientkategorier.

– Det gäller dels patienterna med lindrigare besvär men framför allt de svårast sjuka patienterna som verkligen är i behov av sjukhusvård. Effekten av att kunna hänvisa patienter till närakuten blir också tydlig när vi ser på sjukhusets övriga akutmottagningar där möjligheten att hänvisa patienter vidare inte finns. Där ser vi fortfarande den typen av problematik som tidigare fanns på Östra med överbelastning och långa väntetider, säger Tobias Carlson, chef för akututvecklingscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Om Närakuten

Sedan öppnandet 2017 har totalt 108 001 patienter hänvisats till Närakuten varav 54 255 barn i åldrarna 0 till 17 år. Under samma period har de två somatiska akutmottagningarna på Östra sjukhuset tagit emot 583 640 patienter varav 290 837 barn. Sett till hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset har totalt 1 160 066 patienter fått vård på någon av de fyra stora somatiska akutmottagningarna sedan 2017.

Närakuten på Östra sjukhuset inleddes som ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen och var en av flera närakuter i regionen. Övriga närakuter har avvecklats men den på Östra sjukhuset är kvar genom en tilläggsöverenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i väntan på Närhälsans nya system med jourcentraler.

Genom en överenskommelse bemannas närakuten med Närhälsans medarbetare. Uppdraget omfattar att bedriva en mottagning för akut omhändertagande med primärvårdskompetens.  Fredagen den 30 september fattades beslut om att förlänga satsningen ytterligare ett år.

Närakuten har öppet alla dagar mellan 8.00 och 22.00 och i och med närheten till sjukhuset kan man bland annat genomföra röntgenundersökningar och har möjlighet att skicka blodprover för akut analys i laboratorium.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 03 oktober 2022 14:41
Uppdaterad: 05 oktober 2022 08:21
Kategori: Nyhet

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.