27 oktober, 2022

Konstutställning sätter psykisk ohälsa i centrum

28 oktober invigs utställningen Att bli synlig, med konstverk skapade av patienter inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I utställningen samlas också röster från medarbetare inom psykiatrin – något som kan behövas, enligt psykologen och verksamhetssamordnaren Johannes Nordholm.

Tre av konstverken som visas utanför Stora Teatern i Göteborg från och med 28 oktober.

”Självkritik undanbedes.”

Så står det på en stor skylt i den färgstänkta ateljén, belägen i kulverten under psykiatrihuset på Sahlgrenska sjukhuset.

Hit kommer patienter som vårdas på de psykiatriska avdelningarna i huset. De kan ha besvär med depression och ångest, bipolär sjukdom, personlighetssyndrom och PTSD, bland annat. Och det finns en likadan konstateljé på Östra sjukhuset, i anslutning till psykiatrin där. Verksamheten leds av professionella konstnärer och är inriktad på konstnärlig utveckling snarare än vård.

Johannes Nordholm.

– På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser vi det som att kreativt skapande kan vara en viktig del i en läkande process, säger Johannes Nordholm, som är psykolog, verksamhetssamordnare inom Psykiatri Affektiva – och konstskribent.

– Konstateljéerna är en frizon, fortsätter han. För en stund kan deltagarna helt gå upp i färg och form. För många blir det ett välkommet avbrott i avdelningslunken, för vissa även en väg tillbaka till sig själv

Att bli synlig

Den 28 oktober invigs ”Att bli synlig” vid Millenniumplatsen, utanför Stora teatern i centrala Göteborg. Det blir den tredje och sista utställningen med tema Hälsa producerade av Göteborg&Co för att uppmärksamma Göteborgs 400-årsjubileum. Att bli synlig är en konstutställning om psykisk ohälsa och kreativt skapande. Verken är skapade av konstnärer som deltagit i verksamheten på konstateljéerna. 

LÄS MER: Att bli synlig, hos Göteborg & Co.

– Vi tycker det är positivt att Göteborgs stad väljer att lyfta psykisk hälsa som tema, säger Johannes Nordholm. Det är alltid angeläget att synliggöra och prata om psykisk ohälsa och sjukdom. Vi hoppas att utställningen kommer att bidra till att minska stigmatisering, i synnerhet vid svårare psykiatriska tillstånd. Stigma är ofta helt förödande för våra patienter, inte minst för att det hindrar många att berätta om hur man mår och att söka hjälp från vården i tid.

Bild från en av konstateljéerna. Bild: Paul Björkman.

Förutom verk från konstateljéerna, kommunala förvaltningar, föreningar och idéburen sektor finns också vuxenpsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset presenterad på en skärm. Delvis med röster från några av psykiatrins 2 000 medarbetare.

– Vid sidan om att minska stigmatisering hoppas vi att samarbetet och utställningen kan bidra till att synliggöra en annan bild av den psykiatriska specialistvården. Psykiatrin framställs ofta i medierna som ett område i ständig kris. Mer sällan talas det om psykiatrins positiva krafter. För den bilden finns också – det vet vi som arbetar här. Vi ser kompetenta och engagerade medarbetare och patienter som är nöjda med den vård de får, säger Johannes Nordholm.

Konst inom psykiatrin – en del av Göteborgs historia

Kring sekelskiftet 1900 fick konst av psykiatriska patienter stort genomslag på den europeiska konstscenen. Den ansågs vara mer autentisk än konst av skolade konstnärer, med drömska och oväntade kompositioner. Bland andra surrealisterna inspirerades av deras konst.

Att skapa konst – utanför konventioner och rättesnören – uppfattades som livsbejakande och läkande. I mitten av 1900-talet började många stora mentalsjukhus erbjuda konstaktiviteter till sina patienter, ibland inom ramen för bildterapi, ibland mer fristående från den medicinska behandlingen.

På Lillhagens sjukhus, byggt på 1930-talet på Hisingen i Göteborg, fanns mellan 1950-talet och 1980-talet en kursverksamhet för patienterna, där de kunde tillägna sig olika hantverk och konstformer. Särskilt de som målade blev omtalade. De ställde ut sin konst på offentliga gallerier i Göteborg. En del av dem valde att ställa ut anonymt, andra gick ut med sina namn. De blev hyllade i pressen och populära bland allmänheten för sin färgglädje och naivistiska stil. De kallades Lillhagenmålarna.

Konstateljéerna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset idag är en fortsättning på traditionen från Lillhagen.

Fakta: konstateljéerna

Konstateljén på Sahlgrenska startade 2017 i form av ett pilotprojekt finansierat av kulturnämnden i Västra Götaland. Östras konstateljé startade 2018 i samma form. Idag drivs verksamheten av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Att bli synlig kureras av Stefan Karlsson och Inez Edström Thoresson, som också leder arbetet vid konstateljéerna. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samarbetspartner till Göteborg&Co för utställningen.

Från och med hösten 2022 tar Tove Krabo över som ledare för konstateljén på Östra sjukhuset.

Här kan du läsa om en tidigare utställning med konstverk från ateljéerna.

Text: Redaktionen SU
Publicerad: 27 oktober 2022 07:08
Uppdaterad: 27 oktober 2022 07:08
Kategori: Nyhet

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Samltiga fält är obligatoriska.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Få det senaste från Sahlgrenskaliv i din mejlkorg varannan vecka. Fyll i din e-postadress och starta din prenumeration.